Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (166 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2768-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2124-1 (print)
Tištěná verze: Kovářová, Lenka. K identifikaci předpokladů v triatlonu. [Prague, Czech Republic] : Karolinum, c2012 ISBN 978-80-246-2124-1
Autorka knihy předkládá ucelené pojednání o procesu výběru talentované mládeže v oblasti vytrvalostních sportů, konkrétně v triatlonu. Jejím cílem je nalezení vhodných indikátorů pohybového výkonu vytrvalostního charakteru s vysokou validitou k dané struktuře výkonu a přispění k intenzifikaci systému výběru talentů.Na základě definice struktury výkonu v triatlonu jako vytrvalostní sportovní činnosti zde autorka pomocí faktorové analýzy ověřuje celkový model předpokladů a vytváří komplexní testový profil. Ten je následně aplikován v několika kazuistických studiích. V rámci práce byl řešen základní problém výběru talentů, zejména v adolescentním věku, tedy oddělení dvou determinant tréninku – vrozených dispozic a vlivu intervencí. Vzhledem k použití metody strukturálního modelování (SEM) nabízí práce komplexní pohled na danou problematiku, a tak umožňuje detailní hodnocení proměnných a jejich vztahů..
001489563
Obsah // PŘEDMLUVA 7 // ÚVOD 9 // PŘEHLED SOUČASNÝCH POZNATKŮ 11 // 1. TALENT 13 // 1.1 Struktura talentu 14 // 1.2 Determinanty talentovanosti 15 // 1.3 Výběr talentů 17 // 2. VÝKON, JEHO DETERMINANTY A PREDIKCE 22 // 3. METODOLOGICKÉ PROBLÉMY IDENTIFIKACE TALENTU // A PREDIKCE VÝKONU 26 // 3.1 Konfirmační faktorová analýza 27 // 4. TRIATLON A JEHO CHARAKTERISTIKA 31 // 4.1 Publikační činnost v oblasti triatlonu 32 // 4.2 Determinanty výkonu v krátkém triatlonu 35 // 4.2.1 Stanovení determinant na základě analýzy výkonu v závodě 36 // 4.2.2 Stanovení determinant výkonu pomocí laboratorních vyšetření 39 // 4.3 Předpoklady pro výkon v krátkém triatlonu 43 // 4.3.1 Antropometrické a pohyblivostní předpoklady 44 // 4.3.2 Morfologické a funkční předpoklady 51 // 4.3.3 Psychické předpoklady a osobnostní profil 62 // 4.3.4 Zdravotní stav, věk a doba tréninku, sociální faktory 67 // 5. SOUHRN VÝCHODISEK 71 // VÝSLEDKOVÁ ČÁST 75 // 6. ORGANIZACE A METODIKA 77 // 6.1 Výzkumný soubor 77 // 6.2 Metody 77 // 6.3 Výběr testu. 79 // 7. VÝSLEDKY 82 // 7.1 Ověření modelu 82 // 7.1.1 Ověření dílčích modelu - Postup č. 1 82 // 7.2 Ověření validity celkového modelu předpokladů 90 // 7.3 Vytvoření standardů 97 // 7.4 Využití testového profilu pro hodnocení výběru talentů v praxi 103 // 8. INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 110 // 9. ZÁVĚRY ‘ 118 // 9.1 Kvantitativní část výzkumu 118 // 9.2 Kvalitativní
část výzkumu 120 // SOUHRN 122 // SUMMARY 128 // CITOVANÁ LITERATURA 134 // SEZNAM TABULEK 146 // SEZNAM OBRÁZKŮ 148 // SEZNAM GRAFŮ 149 // ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 151 // PŘÍLOHY 153 // Příloha 1 ’153 // / Příloha 2 154 // Příloha 3 155 // Příloha 4 156 // Příloha 5 157 // Příloha 6 157 // REJSTŘÍK // 162

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC