Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (194 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2786-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2744-1 (print)
České obce v současné době disponují širokými pravomocemi, ty jsou nicméně v kontrastu s omezenými finančními zdroji zejména malých municipalit. Předložená monografie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky (rozpočtové určení daní, systém dotací a transferů, resp. příspěvek na přenesenou působnost a místní daně) z hlediska postavení municipalit v politickém systému a čtenáře seznamuje s jejich principy, mechanismy a fungováním místních rozpočtů. Stranou zájmu nezůstala ani politická debata vedená o fungování, efektivitě a nezávislosti místních rozpočtů a důsledcích procesu vyjednávání od počátku devadesátých let. Analyzovány byly také otázky determinující finanční autonomii územních společenství, které ovlivňují v evropském kontextu netypický způsob prosazování obecních zájmů skrze fenomén regionálního patrona a vznik štěpných linií..
001489571
Obsah // Úvod 7 // Vymezení zkoumané problematiky a její aktuálnost 7 // Cíle výzkumu, hlavní teze práce 11 // Metody výzkumu 12 // Struktura práce 12 // 1. Teoretická východiska 15 // 1.1 Typologické dělení komunálních systémů 15 // 1.2 Veřejná správa 19 // 1.3 Vymezení finanční autonomie a postavení místních samospráv 20 // 1.4 Fiskální federalismus 22 // 1.4.1 Modely fiskálního federalismu 23 // 1.4.2 Klasifikace příjmů 25 // 2. Evropská komparace systémů financování municipalit 29 // 2.1 Míra finanční autonomie evropských municipalit 29 // 2.2 Poskytování dotací a transferů evropským samosprávám 44 // 3. Postavení municipalit v podmínkách České republiky’ 55 // 3.1 Typologické zařazení ČR 55 // 3.2 Model veřejné správy v ČR 57 // 3.2.1 Legislativní vymezení financování a postavení místních samospráv 58 // 3.2.2 Samospráva a přenesená státní působnost 60 // 3.3 Fiskální federalismus v českých podmínkách 68 // 4. Hlavní pilíře financování českých municipalit: Dotace a transfery’ 76 // 4.1 Poskytování dotací a transferů v podmínkách ČR 76 // 4.1.1 Místními samosprávami využívané dotace a transfery 76 // 4.1.1.1 Příspěvek na prenesenou státní působnost 77 // 4.1.1.1.1 Míra krytí přenesené působnosti jednotlivým // typům obcí 79 // 4.1.1.1.2 Míra krytí přenesené působnosti u hlavního města // Prahy, Brna, Ostravy, Plzně 83 // 4.2 Nenárokové dotace
83 // 5. Hlavní pilíře financování českých municipalit: Místní daně 86 // 5.1 Daň z nemovitostí 86 // 6. Hlavní pilíře financování českých municipalit: Rozpočtové určení daní, // jeho legislativní nastavení a politická diskuze 88 // 6.1 Daňové příjmy v letech 1993-1995 89 // 6.2 Daňové příjmy v letech 1996-2000 92 // 6.3 Daňové příjmy v letech 2001-2007 95 // 6.4 Daňové příjmy v letech 2008-2012 102 // 6.4.1 Cesta ke změně zákona o rozpočtovém určení daní 102 // 6.4.2 Novelizace zákona o rozpočtovém určení daní 105 // 6.4.2.1 Zlínská iniciativa a její návrh řešení 106 // 6.4.2.2 Sociálně demokratický návrh řešení 108 // 6.4.2.3 Svaz měst a obcí a jeho návrh řešení 108 // 6.4.3 Schválená podoba novely vycházející z vládního návrhu // platná v letech 2008-2013 111 // 6.4.3.1 Politické pozadí schválené novely 114 // 6.5 Daňové příjmy platné od 1. 1. 2013 117 // 6.5.1 Další vývoj směřující ? novelizaci zákona: // Analýza postojů politických stran 117 // 6.5.2 Předvolební kampaň politických stran 120 // 6.5.3 Koalice nakloněná nové podobě zákona 125 // 6.5.4 Návrh řešení situace předložený hnutím STAN 128 // 6.5.4.1 Ohrožení vládní koalice 132 // 6.5.4.2 Novela RUD v Poslanecké sněmovně: diskuze // o systémovosti předlohy 134 // 6.5.4.2.1 Politické pozadí projednávané novely 135 // 6.5.5 Vládní předloha zákona 137 // 6.5.5.1 Politické pozadí
schválené novely 142 // Závěr 145 // Summary I53 // Bibliografie I55

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC