Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (324 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2887-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2862-2 (print)
Tištěná verze: Relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989 : en los archivos de la República Checa. Prague [Czech Republic] : Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, c2015 ISBN 978-80-246-2862-2
Čtveřice autorů prezentuje první rozsáhlejší pokus o mapování vztahů Československa a Latinské Ameriky v období studené války. Vzhledem k tomu, že doposud není k dispozici sekundární literatura (s výjimkou nedávných časopiseckých studií a velmi omezeného počtu publikací starších), je práce opřena téměř výlučně o pramenný materiál, zejména z Archivu Ministerstva zahraničních věcí, Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výzkum ukázal různou intenzitu zájmu československých politických a ekonomických elit o jednotlivé země regionu, preferována byla Brazílie, Argentina, Mexiko a po roce 1959 Kuba. Současně je také patrná pragmatizace čs. zahraniční politiky, formálně byly sice zdůrazňovány politické a ideologické priority, v praxi však udržovalo Československo výhodně ekonomické vztahy i s brutálními vojenskými režimy (zvláště s Argentinou)..
001489598
ĚNDICE // Nola inlroducioria... 7 // I. Tendencia* generales de las rclaciones enlre Checoslovaquia // v America Lalina 1945-19X9... 17 // CAPÍTUI.O PRIMIERO: Rasgos generales de la politica checoslovaca en America Latina // despuésde 1945... 19 // CAPI I I ILO SECěUNIX): Las primeras concepciones de la politica exterior checoslovaca // en América Latina... 27 // CAPĚ I ULO TERGERŇ: El pragmatismo de la politica checoslovaca en América Latina // despuésde 1970... 42 // II. Paises preferente« para la politica checoslovaca... 53 // GAPĚTULO COARTO: Argentina... 55 // CAPĚTOLO QUINTO: Brasil... 76 // CAPĚ! ULO SEXTO: Cuba... 93 // CAPĚTULO SEPTIMO: México... 119 // III. Paises de importanda cambiante... 139 // CAPĚTOLO OCTAVO: Bolivia... 141 // CAPĚTOLO NOVENO: Chile... 153 // CAPĚTOLO DČCIMO: Colombia... 169 // CAPĚTOLO UNDÉCIMO: Ecuador... 183 // CAPĚTOLO DUODČCIMO: Paraguay... 197 // CAPĚTOLO DECIMOTERCERO: Peni ... 215 // CAPĚTOLO DECIMOCUARTO: Uruguay... 232 // CAPĚTOLO DECIMOQUINTO: Venezuela... 245 // IV. Regiones... 265 // CAPĚTOLO DECIMOSEXTO: América Central... 267 // CAPĚTOLO DECIMOSÉPTIMO: Estados de la región caribcfla ... 285 // Conclusiones... 307 // Summary... 510 // Bibliografia... 313 // I ndex onomŕstico... 316

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC