Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (268 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2888-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2863-9 (print)
Tištěná verze: Cebe, Jan. Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948. Praze, [Czech Republic] : Karolinum, c2015 ISBN 978-80-246-2863-9
Kniha přibližuje spolkový život českých novinářů v relativně demokratickém období třetí republiky. Našli bychom jen málo oblastí, v nichž se poválečná československá společnost přiblížila totalitnímu uspořádání let poúnorových tak silně, jako tomu bylo v oblasti mediální, a především v organizaci žurnalistiky jakožto profesní a odborové oblasti. Právě proces uspořádávání a následně i řízení novinářského života prostřednictvím jednotné novinářské organizace je hlavní náplní předkládané knihy. Na tomto procesu se však nepodílela pouze novinářská organizace, a proto kniha akcentuje i její vztah k dalším významným institucím té doby. Zásadní úlohu v mediální oblasti sehrávalo především ministerstvo informací v čele s Václavem Kopeckým, zejména pak jeho tiskový odbor, důležitou roli mělo také jednotné Revoluční odborové hnutí. Velmi úzké personální spojení vedení novinářské organizace s vedením zmíněných institucí pak do značné míry definovalo, jakým směrem se bude život novinářů v poválečném režimu vyvíjet. Z hlediska změn, které společnost prodělala v únoru 1948 a v letech následujících, je klíčové, že vedení novinářské organizace podporované značnou částí jejího členstva již v období předcházejícím dávalo jasně najevo, na jakou stranu se v případném vnitropolitickém konfliktu novináři, a potažmo tedy i média, ve velké většině přikloní. Pozitivní vztah k ideologii prosazované komunistickou stranou se pak projevil v minimální mediální aktivizaci prodemokraticky smýšlející části veřejnosti v období února 1948 a následném poměrně hladkém převzetí moci v mediální sféře. Komunisté a jejich sympatizanti tak velmi rychle a bez velkého odporu ovládli prostředky veřejné komunikace, což následně přispělo k hladkému převzetí moci ve státě..
001489599
Obsah // Předmluva 9 // 1. Počátky spolkového života a první pokusy o založení jednotné novinářské organizace 11 // 1.1 Počátky spolkové činnosti novinářů v českých zemích ve 2. polovině // 19. století 11 // 1.2 Prudký rozvoj spolkové činnosti v českých zemích v 1. polovině 20. století 15 // 2. Poválečné formování nové organizace 28 // 2.1 Vytvoření jednotné novinářské organizace 28 // 2.2 Formování koncepce poválečné novinářské organizace v období okupace 33 // 2.3 Činnost novinářské odbojové skupiny v období Pražského povstání 40 // 2.4 Přípravy nových tiskových pořádků v prvních dnech svobody 49 // 2.5 Poválečné konstituování vazeb mezi novinářskou organizací // a ministerstvem informací a osvěty 54 // 2.6 Úvodní fáze poválečného budování nové novinářské organizace // od května 1945 do března 1946 58 // 3. Valné shromáždění Svazu českých novinářů 17. 3. 1946 66 // 3.1 Projev předsedy přípravného výboru SČN Jaroslava Vozky 67 // 3.2 Projev ministra informací Václava Kopeckého 70 // 3.3 Projev jednatele SČN Karla Zierise 78 // 3.4 Otázka vztahu mezi Svazem českých novinářů a Ústřední radou odborů (ÚRO) 81 // 4. Poválečná očista v rámci Svazu českých novinářů 86 // 4.1 Společenská, politická a právní východiska poválečného potrestání // novinářů působících v legálním protektorátním tisku 86 // 4.3 Koncepce očisty novinářského
stavu 95 // 4.4 Průběh očisty v rámci novinářské organizace 99 // 4.5 Bilance činnosti očistné komise SČN od května 1945 do března 1946 106 // 4.6 Dozvuky očisty v činnosti novinářské organizace do února 1948 115 // 4.7 Podoby trestání novinářské kolaborace v dalších evropských zemích 119 // 5. Účast svazu na vytváření poválečné mediální legislativy 124 // 5.1 Přípravy návrhu nového tiskového zákona po květnu 1945 124 // 5.2 Rozdělení návrhu tiskového zákona na dvě samostatné // legislativní normy 130 // 5.3 Projednávání návrhu zákona o postavení redaktorů a o Svazech // novinářů v poslanecké sněmovně 134 // 5.4 Prezidentské veto a návrat zákona na půdu parlamentu 141 // 6. Sdružení vězněných novinářů 143 // 6.1 Ustavení výboru SVN v březnu 1946 145 // 6.2 Sociální a charitativní ěinnost 147 // 7. Obnovení mezinárodních aktivit novinářské organizace po druhé // světové válce 156 // 7.1 Sjezd Mezinárodní organizace novinářů v Praze 156 // 7.2 Průběh II. sjezdu MON konaného v Praze ve dnech 3.-6. 6. 1947 163 // 7.3 Vliv mezinárodní politické situace na sjezdová jednání a jejich odraz // v českých i světových médiích 166 // 7.4 Hodnocení organizace sjezdu a jeho důsledky pro svazové hospodářství 171 // 7.5 Další drobnější aktivity SČN na mezinárodním poli 172 // 8. Majetkově poměry svazu v letech 1945-1948 174 // 8.1 Stalinova třída číslo 3 a 5 175
// 8.2 Rekreační objekty ve správě SČN 181 // 8.3 Zámek Roztčž u Kutné Hory 182 // 8.4 Dům v Karlových Varech 189 // 8.5 Kramářova vila ve Vysokém nad Jizerou 192 // 9. Podíl Svazu českých novinářů na ustavení vysokoškolského studia // žurnalistiky v letech 1945-1948 194 // 10. Úloha novinářské organizace při únorových událostech roku 1948 205 // 10.1 Situace v SČN v předvečer únorového převratu 206 // 10.2 Svaz novinářů ve dnech únorové krize roku 1948 211 // 10.3 Ustavení a činnost Akčního výboru SČN // 10.4 Bilance očisty svazu novinářů po Únoru 1948 // Slovo závěrem Obrazová příloha Summary Seznam zkratek Přílohy // Použité prameny a literatura Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC