Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (196 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2918-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2881-3 (print)
Tištěná verze: S;tichauer, Pavel. Formazione delle parole in diacronia. [Prague, Czech Republic] : Karolinum Press, c2015 ISBN 978-80-246-2881-3
Předkládaná publikace si klade za cíl prozkoumat některé z hlavních změn v oblasti derivační morfologie, k nimž došlo v literární italštině mezi 16. a 19. stoletím. Kniha chce přispět k obvyklé charakteristice post-renesanční italštiny třemi důkladnými studiemi o slovotvorných prostředcích, které prošly zajímavými změnami pod různými diachronními vlivy. Text nabízí v prvé řadě analýzu formací se sufixem -gione, jehož postupné vymizení je známé. Poté jsou analyzována substantiva derivovaná pomocí sufixu -zione, který představuje jeden z nejdůležitějších prostředků derivace dějových jmen. Nakonec je zvláštní pozornost věnována kompozici, jež je obvykle považována za neustále se rozšiřující oblast, a to zejména verbonominálním kompozitům, která byla vždy v popředí zájmu lingvistů. Kromě kvalitativních aspektů, obvykle dobře popsaných v odborné literatuře, je hlavní důraz kladen na kvantitativní charakteristiky, jež se ve zvoleném období ukazují jako zcela zásadní pro další vývoj..
001489604
INDICE // Úvodem // 1. INTRODUZIONE // 2. LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN DIACRONIA - SCOPI, // METODI E FONTI // 2.1 Lo scopo del presente studio // 22 Scelte metodologiche // 23 Fonti testuali e lessicograFiche // 3. BREVE PROFILO DELL’ITALIANO LETTERARIO TRA // IL CINQUECENTO E L’OTTOCENTO // 3.1 Cinquecento // 32 Seicento // 33 Settecento // 3.4 Ottocento // 4. LA PROGRESSIVA SCOMPARSA DEL SUFFISSO -GIONE // 4.1 II suffisso latino -iöl-tiö e i suoi esiti nelle lingue romanze. // 42 II suffisso -tione in italiano antico // 43 Corpus del toscano antico // 4.4 Aspetti quantitativi // 43 I dati lessicografici - le due edizioni della Crusca (1612, 1691) // e il Tommaseo (1857-1879) // 4.5.1 Prima edizione del Vocabolario degli Accademici della // Crusca (1612) 38 // 4.5.2 Terza edizione del Vocabolario degli Accademici // della Crusca (1691) 39 // 4.5.3 11 Tommaseo (1857-1879) 40 // 4.6 Conclusioni 42 // 4.7 Appendice I. Elenco delle formazioni in -gione tratto // dal Vocabolario degli Accademici della Crusca 42 // 4.7.1 Prima edizione (1612) 42 // 4.7.2 Terza edizione (1691) 44 // 4.8 Appendice II. Elenco delle formazioni in -gione tratto // dal Tommaseo (1859-1873) 45 // 4.8.1 Le formazioni contrassegnate con la crocetta indicate // come desuete 45 // 4.8.2 Le formazioni non contrassegnate con
la croce e ritenute // quindi come vive 48 // 5. LE FORMAZIONI CON IL SUFFISSO -ZIONE 51 // 5.1 Le premesse: (’approccio diacronico alla produttivitŕ 52 // 5.2 Le caratteristiche generali delle formazioni con -zione 54 // 5.2.1 La questione di allomorfia della base e del suffisso 54 // 5.2.2 Le estensioni semantiche delle formazioni con -zione 55 // 53 II suffisso -zione dal Duecento al Cinquecento 57 // 5.4 II suffisso -zione dal Seicento all’Ottocento 58 // 5.4.1 La composizione dei corpora 59 // 5.4.2 L’estrazione dei dati e principi di lemmatizzazionc 59 // 5.4.3 Quadro complessivo dei dati elaborati 60 // 5.4.4 Confronto della produttivitŕ 61 // 53 La struttura interna delle formazioni con -zione 63 // 5.5.1 Le formazioni piů frequenti 63 // 5.5.2 Le formazioni a bassa frequenza 65 // 5.5.3 Le formazioni con -izzazione e -ificazione 69 // 5.6 Conclusioni 73 // 5.7 Appendice - liste di frequenza 75 // 5.7.1 Lista di frequenza delle formazioni con -zione del Seicento 75 // 5.7.2 Lista di frequenza delle formazioni con -zione del Settecento. 87 // 5.7.3 Lista di frequenza delle formazioni con -zione dellOttocento..101 // 6.1 COMPOSTI VERBO-NOMINALI (VN) DEL TIPO PORTALETTERE 125 // 6.1 Premesse 126 // 6.2 Composti VN nell’italiano contemporaneo 127 // 6.2.1 La struttura interna dei composti VN 127 // 6.2.2 Restrizioni sulle basi verbali 128 // 6.2.3 II significato dei composti VN 129 // 63 Composti VN
in diacronia 130 // 6.3.1 Composti VN spagnoli in diacronia 131 // 6.3.2 Composti VN francesi in diacronia 132 // 6.3.3 Composti VN italiani in diacronia - la selezione dei leading bases . 133 // 6.4 Dati lessicografici 134 // 6.4.1 La prima e seconda edizione della Crusca (1612. 1623) 135 // 6.4.2 La terza edizione della Crusca (1691) 135 // 6.4.3 La quarta edizione della Crusca (1729-1738) 135 // 6.4.4 II Tommaseo 136 // 6.4.5 Atre opere lessicografiche interessanti 136 // 6.5 Dati tratti dai corpora 139 // 6.5.1 Cinquecento 140 // 6.5.2 Seicento e Settecento 141 // 6.5.3 Ottocento 142 // 6.6 La distribuzione semantica dei composti VN 143 // 6.7 Conclusioni 145 // 6.8 Appendice 1.1 composti VN con 16 basi verbali nel Tommaseo 146 // 6.9 Appendice IL I composti VN con 16 basi verbali tratti // dai corpora 151 // 6.9.1 Cinquecento 151 // 6.9.2 Seicento 153 // 6.9.3 Settecento 154 // 6.9.4 Ottocento 155 // 7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 159 // 8. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 163 // 9. ENGLISH SUMMARY 169 // 10. CESKÉ RESUMÉ 173 // 11. APPENDICE 177 // 11.1 Cinquecento 177 // 11.2 Seicento 183 // 113 Settecento 186 // 11.4 Ottocento 188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC