Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (302 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2958-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2944-5 (print)
Tištěná verze: Okrouhlíková, Lenka. Notace znakových jazyků. Prague, Czech Republic : Karolinum Press, c2016 ISBN 978-80-246-2944-5
Tato monografie se zabývá možnostmi zaznamenání znaků znakového jazyka, především pak možnostmi zápisu – notace – českého znakového jazyka. V úvodu jsou popsány první pokusy o zachycení znaků na papír v 18. a 19. století v Evropě; jedná se o první slovní popisy znaků, notaci znaků a zachycení znaků kresleným obrázkem. Dále je věnována pozornost detailnímu popisu prvního notačního systému založeného na lingvistických principech – Stokoeho notačního systému, který vznikl v roce 1960 pro americký znakový jazyk. Tento notační systém se stal základem mnoha dalších notačních systémů, jež jsou v práci stručně popsány. Velká část publikace je pak zaměřena na možné způsoby záznamu znaků českého znakového jazyka. Nejprve jsou krátce zmíněny „nenotační“ způsoby zaznamenávání znaků, které byly u nás doposud využity – slovní popis znaku, kreslený obrázek znaku, fotografie znaku, videonahrávka znaku a počítačová simulace znaku, dále jsou podrobně rozebrány jednotlivé standardizované notační systémy, které je možno pro zápis českého znakového jazyka využít – Notační systém pro český znakový jazyk a jeho modifikace, Edinburský nemanuální notační systém, Hamburský notační systém, SignWriting a transkripční systém Berkeley..
001489618
OBSAH // Úvod... 7 // 1 První pokusy o zaznamenání znaků... 13 // 1.1 První slovní popis znaků... 15 // 1.2 První zápis - notace znaků... 17 // 1.3 První zachycení znaků obrázkem... 27 // 2 Stokoeho notační systém... 41 // 2.1 Modifikace SNS a další notační systémy... 54 // 3 Možnosti „záznamu“ znaků českého znakového jazyka... 65 // 3.1 Slovní popis znaku... 66 // 3.2 Kreslený obrázek znaku... 68 // 3.3 Fotografie znaku... 70 // 3.4 Videonahrávka znaku... 72 // 3.5 Počítačová simulace - avatar... 81 // 4 Notace českého znakového jazyka... 87 // 4.1 Notační systém pro český znakový jazyk... 87 // 4.1.1 Symboly pro notaci znaků... 91 // 4.1.2 Příklady zápisu znaků českého znakového jazyka... 137 // 4.1.3 Praktické využití pro český znakový jazyk... 143 // 4.2 Modifikace notačního systému pro český znakový jazyk... 149 // 4.2.1 Symboly pro notaci znaků... 153 // 4.2.2 Příklady zápisu znaků českého znakového jazyka... 176 // 4.3 Notace nemanuální složky znaku... 181 // 4.3.1 Edinburský nemanuální notační systém... 182 // 4.3.2 Notace orálních komponentů... 185 // 5 Hamburský notační systém... 187 // 5.1 Symboly pro notaci znaků... 189 // 5.2 Příklady zápisu znaků českého znakového jazyka... 206 // 5.3 Praktické využití pro český znakový jazyk... 211 // 6 SignWriting... 215 // 6.1 Symboly pro notaci znaků... 216 // 6.2 Příklady zápisu znaků českého znakového jazyka...
253 // 6.3 Praktické využití pro český znakový jazyk... 259 // 7 Transkripční systém Berkeley... 263 // Seznam použitých zdrojů... 291 // Seznam použitých zkratek... 300 // Vysvětlivky ? šipkám na fotografiích znaků... 301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC