Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (312 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2967-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2964-3 (print)
Tištěná verze: Oliverius, Jaroslav. Moderni literatury arabskeho vchodu : 1880-2000. Praze : Univerzita Karlova, 2015 ISBN 978-80-246-2964-3
Druhé aktualizované vydání monografie Jaroslava Oliveriuse je spolehlivým průvodcem moderní literaturou arabského Východu. Svým čtenářům umožňuje poznat vývoj moderní arabské prózy, poezie a dramatu od jejich počátků v první polovině 19. století až na práh nového milénia. Sleduje literární vývoj v Egyptě, Sýrii, Libanonu, Palestině, Iráku a Súdánu a zahrnuje též významnou tvorbu syrsko-palestinských emigrantů v USA. Vzhledem k čelnému postavení v kultuře a literatuře celého arabského světa je nejvíce prostoru věnováno Egyptské literatuře. Výklad se zaměřuje na postižení základních faktorů vzniku moderních literatur arabského Východu a určujících tendencí jejich vývoje, otázce vztahu vlastního kulturního odkazu a vnějších, cizích vlivů, a s tím spjatého opakovaného úsilí o zachování vlastní kulturní identity a vytvoření autentické, svébytné arabské literatury. Probíraná díla charakterizuje hlavně po tematické stránce, ale pozornost věnuje i tvárným prostředkům, vývoji tvůrčí metody jednotlivých autorů a jejich názorovému profilu. Přestože je publikace určena především posluchačům Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, představuje cenný zdroj informací pro všechny zájemce o arabskou literaturu, kulturu, myšlení a duchovní život obyvatel současného arabského světa..
001489620
9 Předmluva // 11 Epocha kulturní obrody v zemích arabského Východu // 12 Osmanská říše v 18. a 19. století // 12 Krize Osmanské říše v 18. století // 13 Příčiny a průvodní jevy kulturní obrody v Sýrii a Egyptě // 21 Počátky moderní arabské literatury // 21 Obecná charakteristika nové literatury // 22 Sýrie // 22 Klasický kulturní odkaz a evropská kultura // 24 Ideje osvícenství a národního obrození. ‘A. al-Kawákibí, ú. Dallál, Adlb Isháq // 25 Obraz Evropy a Evropanů. Dva „cestopisy“ A. F. aš-Šidjäqa // 27 Počátky dramatické tvorby // 28 Palestina // 28 Pravoslavné misie a ruská kultura a literatura // 30 // Irák // 30 // 31 // 33 // 33 // 33 // 37 // 38 // 41 // 42 // 42 // 42 // 45 // 47 // 55 // 62 // 63 // 63 // 65 // 66 // 73 // 80 // 95 // 95 // 97 // 100 // 100 // 102 // 106 // 136 // 153 // 155 // 171 // 175 // 188 // 188 // 190 // Na prahu reforem. Literární salóny a kluby Poezie Egypt // Francie očima Egypťanů. „Cestopisy“ R. R. at-Tahtáwiho a ‘A. Mubáraka Návrat ? maqamě. M. al-Muwajlihl, H. Ibráhím Dramatická tvorba Novoklasická poezie // Epocha národních literatur v zemích arabského Východu // Egyptská moderní literatura // Vznik moderní arabské prózy v Egyptě Historický román, čurgí Zajdán Vesnický román. Muhammad Husajn Hajkal Povídka. „Nová škola“ // Poezie. Kritika novoklasicismu. Škola ad-Díwánu // Vyvrcholení kulturní obrody v Egyptě. Klasikové moderní
egyptské literatury Mustafa Sädiq ar-Räfi‘í • // Svár starého a nového. Saláma Můsá // Funkce literatury // Táhá Husajn // Mahmůd Tajmůr // Tawfiq al-Haklm // Egyptská poezie 30. let 20. století. Chalil Mutrán. Skupina Apollo Chalíl Mutrán Skupina Apollo // Panorama egyptské společnosti v díle J. Haqqího a N. Mahfůze Nová generace egyptských prozaiků Jahjá Haqqí Nagíb Mahru z // „Noví realisté“. Egyptská próza 50. a 60. let 20. stolen // Iracionální a absurdní literatura v zrcadle egyptské kritiky // „Nová vlna“ v egyptské povídkové tvorbě. Egyptský „nový román“ // Egyptská dramatická tvorba // Egyptská literární kritika po 2. světové válce // Moderní arabská poezie // Obecná charakteristika // Básníci syrsko-libanonské školy v USA (al-mahgar) // 193 Irák // 198 Libanon a Sýrie // 202 Egypt // 203 Palestina // 207 Libanonská moderní literatura // 207 Úvod // 208 Povídková a románová tvorba // 219 Literatura libanonských a syrských emigrantů v USA // 219 Vznik syrsko-libanonské školy // 220 öibran Chalil öibrän // 223 Michail Nďajma // 223 Amin ar-Rihani // 227 Syrská moderní literatura // 227 Meziválečné období // 229 Poválečná syrská próza // 237 Irácká moderní literatura // 237 Vznik moderní irácké prózy // 239 Kriticko-realistická próza // 246 Nové ztvárnění skutečnosti // 257 Palestinská moderní literatura // 257 Historicko-politický rámec literární
tvorby // 259 Počátky palestinské prózy // 261 Současná palestinská próza // 277 Súdánská moderní literatura // 277 Počátky súdánské prózy // 279 At-Tajjib Sälih // 285 Doslov (František Ondráš) // 293 Poznámky ? přepisu a výslovnosti arabských hlásek // 295 // Nobelova cena za literaturu // 297 Výběr z literatury // 297 Práce ? arabské moderní literatuře // 300 Překlady do češtiny a slovenštiny // 303 Rejstřík literárních směrů, skupin a periodik // 303 Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC