Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (856 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3002-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2870-7 (print)
Tištěná verze: Mejstrík, Michal. Bankovnictví v teorii a praxi. [Prague, Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2870-7
Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost..
001489634
OBSAH // PŘEDMLUVA--- 20 // I. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍCH TRHŮ-... 22 // 1.1 Základní pojmy --- 22 // 1.2 Prostředí pro finanční zprostředkování --- 38 // 1.3 Velikost a struktura finančního trhu ve světě ---  +8 // IA Charakter finančního zprostředkování - // případ České republiky --- 58 // 1.5 Zdroje --- 60 // 1.6 Klíčová slova--- 60 // 1.7 Použité zkratky --- 62 // II. ZÁKLADNÍ PRINCIPY BANKOVNICTVÍ --- 6 t // 11.1 Banka a bankovní sektor --- 6Ц // 11.2 Hodnocení výkonnosti, rentability či efektivnosti banky, rizika --- 88 // 11.3 Úspory z rozsahu a ze sortimentu v bankách, // bankovní heterogenita a finanční inovace.--- 98 // IIA Tržní segmentace a heterogenita v České republice --- 98 // 11.5 Instituce konkurující bankám --- 108 // 11.6 Zdroje --- 110 // 11.7 Klíčová slova--- 11Ч // 11.8 Použité zkratky --- 11 + // III. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ... 116 // 111.1 Centrální banky--- 118 // 111.2 Měnová politika--- 1A0 // 111.3 Úrokové sazby --- 1A8 // III.A Závislost centrálních bankéřů --- 162 // 111.5 Zdroje ... 162 // 111.6 Klíčová slova--- 16A // 111.7 Použité zkratky --- 166 // IV. MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA--- 168 // IV.l Řízení rizik --- 168 // IV.2 Řízení aktiv a pasiv--- 178 // IV.3 Účetní a ekonomické modely vhodné pro ALM --- 190 // IV A Úrokové riziko v minulosti a dnes --- 200 // IV.5 Měření kreditního rizika --- 202 // IV.6 Zdroje --- 20A // IV.7 Klíčová slova--- 20A
// IV.8 Použité zkratky ...-...-... 20A // V. BANKOVNÍ REGULACE--- 208 // V.l Důvody pro regulaci bank--- 210 // V.2 Regulace bankovního systému a bankovní dohled --- 21A // V.3 Ostatní (nepřímé) nástroje regulace - // měnově-politická opatření --- 226 // V. A Poučení z historie regulace bank v USA --- 228 // V.5 Evropská bankovní unie --- 228 // V.6 Zdroje -—...-... 230 // V.7 Klíčová slova--- 232 // V.8 Použité zkratky --- 23A // VI. KAPITÁL BANKY... 236 // VI.1 Typy kapitálu--- 236 // VI.2 Teoretické základy --- 2A0 // VI.3 Basel I --- 256 // VI A Basel II --- 258 // VI.5 Basel III —...—--- 272 // VI.6 Zdroje --- 278 // VI7 Klíčová slova--- 282 // VI.8 Použité zkratky --- 282 // VII. LIKVIDITNÍ RIZIKO--- 290 // VII.1 Základní pojmy --- 292 // VII.2 Důvěra v banku--- 292 // VII.3 Řízení pasiv a řízení likvidity--- 296 // VII.4 Bankovní depozitní produkty v ČR --- 306 // VII.5 Likvidita v českém bankovním sektoru--- 312 // VII.6 Regulace likvidintího rizika podle Basel III --- 316 // VII.7 Zdroje --- 320 // VII.8 Klíčová slova --- 322 // VI 1.9 Použité zkratky --- 322 // VIII. KREDITNÍ RIZIKO --- 324 // VIII.1 Kreditní riziko - zdroje a důležitost --- 324 // VIII.2 Struktura úvěrů dle plateb a splátek --- 326 // VIII.3 Typy úvěrů dle financovaných subjektů --- 332 // VIII.4 Kreditní riziko, kreditní riziko // v korporátním bankovnictví --- 334 // VIII.5 Retailové bankovnictví a jeho vývoj v ČR---
338 // VIII.6 Makroekonomické měření kreditních rizik--- 346 // VIII.7 Mikroekonomický přístup к měření // a řízení kreditního rizika--- 356 // VIII.8 Registry úvěrů - podpůrný nástroj // pro řízení kreditního rizika --- 358 // VIII.9 Hodnocení kreditního rizika--- 364 // VIII.10 Cena úvěru--- 372 // VIII11 Zdroje--- 372 // VIII.12 Klíčová slova --- 372 // VIII.13 Použité zkratky --- 37i+ // IX TRŽNÍ RIZIKO --- 376 // IX.1 GAP analýza pro měření rizika úrokové sazby --- 378 // IX.2 Tradiční nástroje měření tržních rizik--- 378 // IX.3 Value at risk --- 390 // IX.4 Řízení tržních rizik --- 392 // IX.5 Zdroje --- 398 // IX.6 Klíčová slova --- 398 // IX.7 Použité zkratky --- 398 // X. NEÚROKOVÉ VÝNOSY BANK A PLATEBNÍ STYK--- - 400 // X.l Neúrokové výnosy bank --- 400 // X.2 Mimobilanční položky --- 402 // X.3 Banky a platební styk--- 408 // X.4 Platební systémy --- 436 // X.5 Zdroje --- 446 // X.6 Přílohy--- 448 // X.7 Klíčová slova--- 452 // X.8 Použité zkratky --- 452 // XI. NEÚROKOVÉ VÝNOSY BANK II: // BANKOVNÍ FINANČNĚ-ÚVĚROVÉ OBCHODY // A FINANČNÍ INOVACE --- — 454 // XI.1 Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace --- 454 // XI.2 Další zdroje neúrokových výnosů - investiční bankovnictví // a optimalizace financování a finančního investování--- 478 // XI.3 Bankovn’ sektor v souvislosti // s finančním sektorem a jeho produkty --- 482 // XI.4 Zdroje
--- 484 // XI.5 Klíčová slova--- 484 // XI.6 Použité zkratky --- 486 // XI.7 Apendix: Příčiny hypoteční krize ve Spojených státech --- 486 // XI8 Zdroje --- 492 // X ROZVOJ BANKOVNÍHO SEKTORU PŘI POSKYTOVÁNÍ // FINANČNÍCH SLUŽEB V EVROPSKÉ UNII--- 496 // XII1 Problémy ekonomické transformace--- 496 // XII 2 Konsolidace corporate governance --- 502 // XII 3 Současný stav bankovního sektoru v EU --- 506 // XII 4 Konsolidace a privatizace bankovního sektoru // v nových členských státech EU --- 518 // XII.5 Postprivatizační fáze v bankovním sektoru: // směrem к integraci --- 528 // XII.6 Zdroje --- 538 // XII.7 Přílohy--- 542 // XII.8 Klíčová slova —--- 562 // XII.9 Použité zkratky --- 562 // PŘÍKLADY // I.S FINANČNÍ MATEMATIKA --- 564 // 1.5.1 Anuita --- 564 // 1.5.2 Perpetuita --- 570 // 1.5.3 Typy úročení--- 570 // 1.5.4 Frekvence úročení --- 574 // 1.5.5 Dlouhodobé dluhopisy--- 578 // 1.5.6 Zdroje --- 588 // n s a finanční výkazy a finanční analýza --- - 590 // II S.A.1 Finanční výkazy - základní informace--- 590 // II S.A.2 Účetní standardy--- 592 // II S.A.3 Finanční výkazy bank--- 596 // U.S. A A Podrozvahové (mimorozvahové) položky--- 598 // 11.5.A.5 Hodnocení finančního zdraví // podniku a banky --- 606 // II S.A.6 Některé finanční ukazatele bank--- 606 // 11.5.A.7 Mezinárodní srovnání bank --- 610 // II S A.8 Zdroje --- 612 // 11.5.A.9 Klíčová slova --- 61A // U.S.A.10 Použité zkratky---
61A // ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SPECIFIKA BANKY --- 616 // 11.5.B.l Kontinentální přístup ke Corporate governance banky--- 616 // I.S В 2 Oddělení neslučitelných funkcí--- 618 // 11.5.B.3 Ostatní důležité útvary --- 620 // U.S.BA Ostatní specifika --- 620 // II.SB.5 Zdroje--- 622 // 11.5.B.6 Klíčová slova --- 622 // HI S INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU A ÚROKOVÉ SAZBY ...- 62A // 111.5.1 Instrumenty peněžního trhu--- 62A // 111.5.2 Úrokové sazby --- 630 // III S 3 Repo operace --- 6A0 // III.SA Zdroje--- 6A6 // III S.5 Klíčová slova —--- 6A6 // III.S.6 Použité zkratky--- 6A6 // IV.S PRINCIPY MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA--- 6A8 // IV.S.l Identifikace rizik--- 6A8 // IV S 2 GAP analýza pro měření rizika likvidity--- 652 // IV.S-3 GAP analýza pro měření úrokového rizika --- 656 // IV.SA Otevřená měnová pozice --- 66A // IV s.5 Klíčová slova --- 668 // IV.S.6 Použité zkratky--- 668 // V.S KONSOLIDACE, FÚZE A AKVIZICE --- 670 // V.S.l Struktury skupin --- 672 // V.S.2 Fúze a akvizice —--- 67A // V.S.3 Metody konsolidace--- 676 // V.S A Zdroje--- 68A // V.S.5 Klíčová slova --- 684 // V.S.6 Použité zkratky --- 684 // VI.S BANKOVNÍ KAPITÁL --- 690 // VI.S.l Výpočet kapitálové přiměřenosti podle konceptu Basel // (úvěrové riziko investičního portfolia)--- 692 // VI.S.2 Výpočet kapitálové přiměřenosti podle pravidel Basel // (tržní riziko a úvěrové riziko obchodního portfolia) --- 704 // VI.S.3 Výpočet
kapitálové přiměřenosti podle pravidel Basel // (operační riziko) --- 706 // VI.S.4 Apendix --- 710 // VI.S.5 Zdroje--- 712 // VI.S.6 Klíčová slova --- 712 // VI.S.7 Použité zkratky --- 714 // VII.S LIKVIDITA, LIKVIDITNÍ RIZIKO A ŘÍZENÍ PASIV--- 716 // VII.S 1 Hlavni druhy likviditního rizika // rozvahy banky --- 716 // VII.S-2 Žebříková metoda- --- 722 // VII S 3 Výpočet úroků na běžném účtu--- 726 // V i S 4 Dopad na likviditní pozici banky--- 728 // Vil S.5 Zdroje--- 734 // VII S 6 Klíčová slova --- 734 // VII S 7 Použité zkratky --- 736 // VIII.S MĚŘENÍ KREDITNÍHO RIZIKA --- 738 // VIII.S.l Kreditní modely ...-... 738 // VIII.S.2 Stanovení ceny úvěru--- 748 // VIII.S.3 Zdroje --- 760 // VIII.S.4 Klíčová slova ... 762 // VIII.S.5 Použité zkratky --- 762 // IX.S MĚŘENÍ TRŽNÍCH RIZIK -—--- 764 // IX.S.l Tradiční nástroje měření tržních rizik--- 764 // IX.S.2 Value at Risk ...--- 774 // IX.S.3 Zdroje--- 794 // IX.S.4 Klíčová slova --- 794 // IX.S.5 Použité kratky ... 794 // X.S KREDITNÍ DERIVÁTY A MĚNOVÉ SWAPY--- 796 // X.S.l Kreditní deriváty a měnové swapy --- 796 // X.S.2 Zdroje--- 816 // X.S.3 Klíčová slova --- 816 // X.SA Použité zkratky --- 816 // XI.S FAKTORING A FORFAITING —--- 818 // XI.S.l Faktoring --- 818 // XI.S.2 Forfaiting --- 820 // XI.S.3 Zdroje --- 822 // XI.SA Klíčová slova --- 822 // XII.S INVESTICE - FÚZE & AKVIZICE, PRIVATE EQUITY INVESTICE, // OCEŇOVACÍ TECHNIKY A EXIT
STRATEGIE -... 82A // XII.S.l Fúze a akvizice (M & A)---—- 82A // XII.S.2 Jaké jsou hlavní typy investorů? --- 826 // XII.S.3 Soukromé akcie a fondy rizikového kapitálu: // Kdo to je a jak investují --- 828 // XII.SA Techniky oceňování--- 83A // XII.S.5 Zdroje --- 8A8 // REJSTŘÍK --- 850

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC