Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (178 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3014-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3006-9 (print)
Tištěná verze: Procházka, Martin. Literary theory : an historical introduction Prague, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinu, c2015 ISBN 978-80-246-3006-9
Učebnice zachycující základní momenty myšlení o literatuře a umění v anglicky mluvících zemích v období renesance, klasicismu, romantismu, ve viktoriánské době a v první polovině 20. stol (tzv. nová kritika) s přesahy k antice (Platón, Aristotelés, Horatius, Pseudolonginos) a k moderním i současným přístupům v Čechách a ve Francii (strukturalismus, dekonstrukce, feministická kritika a gender studies). Historický přehled doplňují stručná pojednání o základních literárněteoretických pojmech. Učebnice je určena studentům humanitních oborů na VŠ..
001489639
Contents // PART ONE: HISTORICAL OUTLINE OF LITERARY THEORIES // Introduction... // Approaches to Aesthetics and Literary Theory ... 7 // M.H.Abrams’s Typology of Literary Theories... 9 // Antiquity: Plato, Aristotle, Horace, Longinus... II // Plato and Platonism... ? // Aristotle’s Poe/ics ... 19 // Ancient Rome: Horace and Longinus... 23 // Renaissance ... 27 // Sir Philip Sidney: // The Defense of Poesie or An Apologie for Poelrie... 31 // Classicism, Augustan Age, Neoclassicism... 37 // John Dryden (1631-1700) ... 40 // Alexander Pope ( 1688-1744)... 42 // Dr. Samuel Johnson ( 1709-1784)... 42 // Romanticism ... 44 // The Victorians ... 52 // Thomas Carlyle (1795-1881)... 53 // Matthew Arnold ( 1822-1888) ... 55 // John Ruskin (1819-1900) ... 56 // William Morris (1834-1896) ... 59 // Walter Pater (1839-1894)... 60 // New Criticism ... 64 // Structuralism and Semiotics ... 72 // Roman Jakobson (1896-1982)... 75 // René Wellek and Austin Warren: Theory of Literature... 76 // Northrop Frye and Archetypal Criticism... 78 // Roland Barthes: Mythologies... 82 // Deconstruction: an Introduction... 87 // Deconstruction in America ... 97 // New Historicism... 107 // Feminist and Psychoanalytic Criticism... 116 // 3 // Feminist Criticism... ?7 // Psychoanalytic Criticism ... 122 // PART TWO: CONCEPTS AND METHODS // Metaphor... 129 // Metonymy ... I33 // Synecdoche... I35 // Allegory... 136 // Symbol... 140 // Metre ... 142 // Rhyme ... 148 // Free Verse... 152 // Drama ... I54 // Narrative Poetry ... 162 // Narrative Structures ... 169 // Bibliography... 173 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC