Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (234 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3077-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3067-0 (print)
Tištěná verze: Kurerová, Irah. Střední Evropa : Komparace vývoje stŕedoevropských států. Praze, [Czech Republic] : Karolinum, c2015 ISBN 978-80-246-3067-0
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný.Předkládaná práce se snaží středoevropský region definovat v jeho geografických, ekonomických politických a institucionálních obrysech. Identifikuje jeho hlavní charakteristiky, věnuje pozornost současnému diskurzu, který se k regionu váže v rámci EU, a potvrzuje hypotézu, že jeho odlišnost od ostatních členských států EU spočívá především v institucionálním prostředí středoevropských zemí, nikoliv v jejich ekonomické výkonnosti. Do středoevropského regionu zahrnuje sedm států. Tuto volbu zdůvodňuje a předkládá jejich historickou analýzu, srovnání jejich ekonomického vývoje a transformačních strategií..
001489649
Obsah // Předmluva 7 // Úvod 9 // 1. Vymezení regionu Střední Evropy 12 // 1.1 Geografické vymezení Střední Evropy 13 // 1.2 Ekonomické vymezení Střední Evropy 19 // 1.2.1 Fyzická geografie jako předpoklad ekonomického rozvoje // Střední Evropy 19 // 1.2.2 Hospodářská geografie Střední Evropy 22 // 1.2.3 Hledisko sociální geografie při vymezení Střední Evropy 28 // 1.3 Politické vymezení Střední Evropy 33 // 1.4 Institucionální vymezení Střední Evropy 52 // Závěrem ? 1. kapitole 65 // 2. Geopolitika Střední Evropy 70 // 2.1 Geopolitický kontext střední Evropy 71 // 2.2 Vývoj geopolitického významu střední Evropy 73 // 2.3 Geopolitická hlediska střední Evropy // po druhé světové válce 81 // Závěrem ke 2. kapitole 88 // 3. Profil ekonomik střední Evropy 91 // 3.1 Výchozí charakteristika bývalých centrálně // plánovaných ekonomik 91 // 3.1.1 Polsko 101 // 3.1.2 Maďarsko 108 // 3.1.3 Československo 112 // 3.1.4 Slovinsko 123 // 3.1.5 Nemecká demokratická republika 130 // 3.2 Spolková republika Německo 137 // 3.2.1 Sjednocovací proces Německa 145 // 3.3 Rakousko 150 // Závěrem ? 3. kapitole 157 // 4. Transformace jednotlivých středoevropských zemí 161 // 4.1 Teorie transformace 161 // 4.2 Polsko - transformace 167 // 4.3 Maďarsko - transformace 171 // 4.4 Československo - transformace 177 // 4.4.1 Česká republika 182 // 4.4.2 Slovensko 184 // 4.5 Slovinsko - transformace 188 // 4.6 NDR - transformace
191 // Závěrem ? 3. kapitole 193 // 5. Teoretický rámec spolupráce středoevropských zemí 197 // Závěrem ? 5. kapitole 214 // Závěr 214 // Bibliografie 217 // Summary 229 // Rejstřík // 231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC