Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2019
1 online zdroj (730 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3135-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2227-9 (print)
čeština
A History of the Czech Lands podává soustavný výklad naší historie od pravěku až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Kniha sleduje vývoj českého státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména Židů, Němců, Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území, která k němu patřila jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost je věnována rovněž kultuře, náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. Za vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu zpracoval kolektiv odborníků z Historického ústavu a z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.Druhé, doplněné vydání obsahuje bohatý obrazový doprovod (133 ilustrací a fotografií) a 16 map zachycujících územní vývoj českých zemí. Knihu uzavírá nová kapitola, věnovaná událostem let 1993–2004. Dle zahraničních recenzí prvního vydání nejucelenější výklad českých dějin dostupný v angličtině..
001489668
Contents // Introduction to the second edition /17 // I. Territorial Development and the Transformation of Landscape Eva Semotanová // 1 The Formation of the Geographical Core of the Czech State /25 // 2 The Bohemian Crown Lands /30 // 3 Czechoslovakia in Central Europe /33 // 4 The Czech Republic in the Heart of Europe /38 // 5 Metamorphoses of the Landscape /39 // 6 Landscape of the Czech Lands in the Neolithic Age and Early Medieval Colonization /40 // 7 The Great Transformations of the Landscape in the Early Modern Era /42 // 8 Landscape in the Time of Industrialization, Urbanization and the Rise of Transport /46 // 9 The Landscape in Conflict with Modern Society /50 // II. Prehistory and Beginnings of Slavic Settlement (to the 8th Century) Dušan Treštík // 1 The Significance of the Neolithic Revolution /57 // 2 Celts in the Czech Lands /58 // 3 The Transmigration of Nations /60 // III. Great Moravia and the Beginnings of the State (9th and 10th Centuries) // Dušan Treštík // 1 Beginnings of Great Moravia /67 // 2 Great Moravia between Byzantium and the Empire of the Franks /71 // 3 Political Unification of the Czech Lands /76 // 4 The Crisis of 1000 and Its Resolution /81 // /11 // IV. The Czech State in the Era of Premyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306) // Dušan Treštík (1) — Josef Žemlicka (2-4) // 1 Consolidation of the Czech State in the Era of the Princes /87 // 2 Royal Titles and Their Historical Significance /100
3 The Czech Lands in the Time of the Great Colonization /103 // 4 The Realm of Premysl Otakar II and Wenceslas II /111 // V. The Expansion of the Czech State during the Era of the Luxemburgs (1306-1419) // Miloslav Polívka // 1 The European Dimension of Czech Politics /125 // 2 Society and Culture in the Era of the Luxemburgs /141 // 3 Before the Revolution /151 // VI. The Hussite Revolution (1419-1471) // František Šmahel // 1 Beginnings of the Reform Movement /159 // 2 The Hussite Wars in the Years 1420-1434 /165 // 3 The Era of Restoration and Interregnums after Lipany (1434-1452) /174 // 4 Kingdom of Two Peoples /177 // VII. The Bohemian Crownlands under the Jagiellons (1471-1526) // Jaroslav Boubin // 1 The Czech-Hungarian Personal Union /187 // 2 The Estates and Society in the Jagiellon Period /191 // 3 On the Eve of the European Reformation /196 // 4 Education and Culture in the Jagiellon Era /199 // Vili. The Czech Estates in the Habsburg Monarchy (1526-1620) // Jaroslav Pánek // 1 Integration of the Czech State into the Central European Monarchy of Habsburgs /209 // 2 Land of the King and the Estates /214 // 3 Society and Culture in the Century Preceding the Thirty Years’War /223 // 4 The Approach of Conflict and the Bohemian Estates Rebellion, 1618-1620 /238 // IX. Baroque Absolutism (1620-1740) // Jirí Mikulec // 1 Constitutional and Social Changes during the Thirty Years’War /255 // 2 Post-War Consolidation and Reconstruction of the Czech Lands /263 // 3 The
Czech State as an Integral Part of the Habsburg Monarchy /270 // 4 Baroque Culture and Society in the Czech Lands /276 // 12 // X. Enlightened Absolutism and the Birth of a Modern State (1740-1792) // Martina Ondo Grecenková // 1 On the Way to the Centralized State /289 // 2 Enlightened Absolutism Reforms /296 // 3 Czech Enlightenment and the Beginning of the Civic Society /303 // XI. The Birth of the Modern Czech Nation (1792-1848) // Jan Hájek - Milan Hlavacka // 1 On the Threshold of a New Era in Czech History /313 // 2 General Development Features /314 // 3 Czech Lands as Part of the Habsburg Monarchy /317 // 4 The Beginning of Industrialization /320 // 5 Rise of Czech National Movement /327 // 6 Spiritual Background. Bohemian and Moravian Revivalist Culture /334 // XII. Czechs during the Revolution and Neo-absolutism (1848-1860) // Milan Hlavacka // 1 The Rise of the Nations in the Habsburg Monarchy and its Consequences /345 // 2 The Birth of Czech Political Representation /352 // 3 Two Faces of the Neo-absolutism /355 // 4 Neo-absolutist Economic Policy /359 // XIII. The Definition of Czech National Society // during the Period of Liberalism and Nationalism (1860-1914) // Pavel Cibulka — Jan Hájek — Martin Kucera // 1 The Renewal of Constitutional Life and Struggles for State Rights /365 // 2 Czechs and Germans - National Struggle s Aggravation /373 // 3 The Economic Rise of the Czech Lands /383 // 4 Culture in the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century
and at the Beginning of the 20th Century /389 // XIV. The Czech Lands during the First World War (1914-1918) // Josef Harna // 1 Reaction to the Start of the War /417 // 2 Foreign Actions /422 // 3 The Situation at Home During the War /424 // 4 The Balance of Forces /427 // 5 The Agony of the Habsburg Empire and the Czechoslovak Resistance /428 // XV. First Czechoslovak Republic (1918-1938) // Josef Harna // 1 The Building of a State /437 // 2 On the Path to Prosperity /444 // 3 Cultural Life in the Conditions of Democracy /450 // 4 The Economic Crisis Reflected in the Social and Political Spheres /458 // 5 The Threat to Democracy /463 // XVI. Czechoslovakia in the years after the Munich Agreement and in the Second World War (1938—1945) // Jan Gebhart // 1 The Consequences of the Munich Agreement on the Divided Territory /481 // 2 The Second Republic /485 // 3 The Protectorate of Bohemia and Moravia /489 // 4 Anti-Nazi Resistance at Home and Abroad /491 // 5 Czech Culture during the War /498 // 6 The Final Stage of the War and the Restoration of Czechoslovakia /499 // XVII. Czechoslovakia between Two Totalitarian Systems (1945-1948) // Jirí Kocian // 1 Post-war Changes /511 // 2 Life in Post-war Czechoslovakia /526 // 3 The Struggle to Maintain Democracy in Czechoslovakia /533 // XVIII. The Establishment and First Crisis // of the Communist Regime in Czechoslovakia (1948-1958) // Jifi Pernes // 1 The Coup detat of February 1948 /543 // 2 Fundamental Changes in the Political
and Economic Nature of the Country /551 // 3 First Crisis of the Communist Regime and Its Resolution /564 // XIX. Communist Czechoslovakia on a Journey // from a Consolidation of Totalitarianism towards a Liberalization of the Regime (1959-1967) // Jirí Pernes // 1 The Consolidation of the Totalitarian Regime in the Late 1950s /575 // 2 Attempts to Reform the Economy and Liberalization of the Regime in the Mid-1960s /582 // 14 // XX. The Half-Life: the Communist Regime’s Greatest Crisis (1967-1971) // Oldrich Tuma // 1 The Prague Spring /593 // 2 The August Invasion and Its Consequences /609 // 3 The Restoration of Order /619 // XXL The Second Consolidation of the Communist Regime and the Descent into Collapse (1972-1989) // Oldrich Tuma // 1 The Normalization Regime /625 // 2 A New Type of Anti-regime Opposition /633 // 3 Degeneration and Collapse /638 // XXII. Czechoslovakia’s Return to Democracy (1989-1992) // Jirí Suk // 1 The Velvet Revolution /647 // 2 Political Development in the Period of Transition (January-June 1990) /650 // 3 The 1990 Parliamentary Elections. Seeking a Solution to the Czech-Slovak Question. The Principal Problems of the Renewed Democracy // (June 1990-June 1992) /657 // 4 Parliamentary Elections 1992. The New Division of Power and the End of the Czech and Slovak Federal Republic (July-December 1992) /671 // XXIII. Czech Republic 1993-2004 Tomáš Zahradnícek // 1 Building on the Czechoslovak Traditions /681 // 2 The Main Features of Domestic Political
Development /683 // 3 Economic Reforms and Disputes over their Evaluation /689 // 4 Society in Transformation /694 // 5 Attempts at New International Involvement /697 // List of Abbreviations /703 // List of Illustrations, Tables and Maps /705 // Czech Republic, State Representatives /711 // Frequently Used Geographical Names /714 // Territorial Development of the Czech Lands (Maps) /717 // Index /719 // /15

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC