Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (356 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3167-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3148-6 (print)
Tištěná verze: Vera mundi lumina : Výbor dominikánských barokních kázání. Praze, [Czech Republic] : Karolinum, c2016 ISBN 978-80-246-3148-6
Německá barokní kázání vzniklá v českých zemích představují dosud jednu z méně probádaných oblastí filologie i dějin teologie. Tato edice bohemikálních tisků, dominikánských duchovních promluv z let 1715–1761, přibližuje téma prostřednictvím několika konkrétních ukázek.Kniha obsahuje komentovaná vydání čtyř německých a čtyř českých textů svátečních a příležitostných kázání z fondu historické knihovny řádu bratří kazatelů v konventu sv. Jiljí v Praze. Německé promluvy jsou opatřeny zrcadlovými překlady a edici doplňuje rozsáhlá úvodní studie.Kniha je určena jak odborníkům, tak laickým zájemcům o barokní homiletiku..
001489671
OBSAH // Delší předmluva ke kratším promluvám 9 // Úvodem 9 // Dějiny kláštera u sv. Jiljí a konventní knihovny 10 // Nálezy z archivních kartonů ia // Ke stavu zkoumání katolických barokních kázání - česká, německá // a rakouská věda 17 // Stručný chronologický přehled 26 // Ars praedicandi & ars bene dicendi 39 // Rétorický rychlokurz 39 // Kazatelské pomůcky, encyklopedie, příručky a učebnice 55 // Sedm promluv, osm textů 65 // Truchlení (nejen) bratra Hyacinta 66 // Vzácný čas bratra Vavřince 73 // Svatý Dominik a svátý Tomáš Akvinský 8i // Vtělený anděl 87 // Kníže pokoje 90 // Popel a sůl 94 // Na cestě za poznáním i svatostí 96 // Světlo jasně svítící 102 // Ediční poznámka 107 // Texty 124 // Hyacint Stixa: Der Unschätzbahrc Verlust Eines Grossen Manns. Znaim 1727 124 // Hyacint Stixa: Nenahraditelná ztráta velkého muže. Znojmo 1727 125 // Vavřinec Karel Brückner: TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. // Angenehme Zeit, Tag des Heils. Königgrätz 1740 152 // Vavřinec Karel Brückner: TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. // Čas vzáctný, den spasení. Hradec Králové 1740 153 // Benedikt Mottl: Svatý Tomáš Akvinacký řádu kazatelského svátého // otce Dominika, anjel vtělený, nad anjele vznešený. Praha 1739 170 // František Jan Nepomucký Svoboda: PRINCEPS PACIS, to jest: Kníže pokoje. // Praha 1715 181 // Joachim Pleiner: Der Heilige Thomas von Aquino. Prag 1753 194 // Joachim Pleiner:
Svatý Tomáš Akvinský. Praha 1753 195 // Benedikt Krolop: Der grosse Lehrer Göttlicher Wissenschaften // Thomas von Aquin. Leitmeritz 1761 214 // Benedikt Krolop: Velký učitel božského poznání, Tomáš Akvinský. // Litoměřice 1761 215 // Jan Nepomuk Václav Zikmund Bedřich Stcydl z Greiftenwchru: // Slunce ustavičně na poledni. Praha 1718 246 // Komentář 257 // Hyacint Stixa: Der Unschätzbahre Verlust Eines Grossen Manns. Znaim 1727 257 // Vavřinec Karel Brückner: TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. // Angenehme Zeit, Tag des Heils. | TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. // Čas vzáctný, den spasení. Hradec Králové 1740 263 // Benedikt Mottl: Svatý Tomáš Akvinacký řádu kazatelského svátého // otce Dominika, anjel vtělený, nad anjele vznešený. Praha 1739 270 // František Jan Nepomucký Svoboda: PRINCEPS PACIS, to jest: Kníže pokoje. // Praha 1715 276 // Joachim Pleiner: Der Heilige Thomas von Aquino. Prag 1753 284 // Benedikt Krolop: Der grosse Lehrer Göttlicher Wissenschaften // Thomas von Aquin. Leitmeritz 1761 289 // Jan Nepomuk Václav Zikmund Bedřich Stcydl z Greiffcnwehru: // Slunce ustavičně na poledni. Praha 1718 296 // Poděkování a věnování 301 // Textová příloha: Kázání a díla otce Vavřince Karla Brücknera OP 302 // Obrazová příloha 311 // Bibliografie 335 // Primární prameny 335 // Archivní dokumenty 335 // Ostatní primární prameny. Staré tisky a jejich novodobé edice 336 // Sekundární prameny 340
Rejstřík jmenný 351 // Summary // 355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC