Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Praha] : Karolinum, 2017
1 online zdroj (250 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-246-3189-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3097-7 (print)
Učebnice Fyzikální metody organické chemie shrnuje metody, které jsou v Evropském lékopisu. Metody jsou uspořádány podle vlivu elektrických a magnetických polí a elektromagnetického vlnění na molekuly látek. Pozornost je věnována i vysokomolekulárním sloučeninám ve farmacii. Poslední kapitola obsahuje 400 kontrolních otázek..
001489677
OBSAH // Předmluva 7 // 1. Fyzikální vlastnosti organických látek 10 // 1.1. Vztah ke struktuře 10 // 1.2. Molekuly organických látek ve stacionárních elektrických a magnetických polích 11 // 1.2.1. Organické sloučeniny v elektrických polích 11 // 1.2.2. Organické molekuly v magnetických polích 18 // 1.3. Interakce elektromagnetického vlnění s molekulami organických sloučenin 19 // 1.3.1. Úvod do problematiky 19 // 1.3.2. Změny rychlosti šíření elektromagnetických // vln 21 // 1.3.3. Absorpce elektromagnetického vlnění 22 // 1.3.3.1. Úvod do problematiky 22 // 1.3.3.2. Absorpce ultrafialového a viditelného světla 24 // 1.3.3.3. Absorpce infračerveného vlnění 31 // 1.3.3.4. Ostatní dlouhovlnná elektromagnetická vlnění 48 // 1.3.4. Rozptyl elektromagnetického záření 48 // 1.3.5. Chirální molekuly a polarizované elektromagnetické vlnění 52 // 1.4. Působení elektromagnetického vlnění na látky // v elektrostatickéch poli 57 // 1.5. Působení elektromagnetického vlnění na látky // v magnetickém poli 60 // 1.5.1. NMR spektroskopie a její význam 60 // 1.5.1.1. Původ NMR signálu: jaderný spin 60 // 1.5.1.2. Instrumentální provedení: přístroje a // měření 63 // 1.5.1.3.’Н NMR spektra 65 // 1.5.1.3.1. Poloha signálu ve spektru: // chemický posun 65 // 1.5.1.3.2. Chemická ekvivalence: homotopické vodíky 72 // 1.5.1.3.3. Enantiotopické a diastereotopické // vodíkové atomy 73 // 1.5.1.3.4. Štěpení
signálů: spin-spinová // interakce (coupling) 74 // 1.5.1.3.5. Intenzita signálu: určení počtu // protonů 80 // 1.5.1.3.6. Zjednodušení spekter: homonukleámí dekaplink 80 // 1.5.1.4. 13C NMR spektra 82 // 1.5.1.4.1. Základní rozdíly ve spektroskopii ’Ha 13C . 82 // 1.5.1.4.2. Chemický posun uhlíkových jader 83 // 1.5.1.4.3. Štěpení, ekvivalence a intenzita signálu v l3C NMR spektrech 84 // 1.5.1.4.4. Pokročilý 13C experiment: // DEPT 86 // 1.5.1.5. Spektroskopie j mých j ader 8 8 // 1.5.1.6. 2D (dvojrozměrná) NMR spektra 89 // 1.5.2. Ostatní metody 93 // 1.5.2.1. Elektronová spinová rezonance (ESR) 93 // 1.5.2.2. Magnetooptická otáčivost 94 1.6. Fyzikální vlastnosti organických sloučenin // související s mezimolekulámí soudržností 95 // 1.6.1. Mezimolekulámí soudržné síly 95 // 1.6.2. Fyzikální vlastnosti látek související // s interakcemi mezi molekulami stejné struktury 96 // 1.6.3. Fyzikální vlastnosti látek související // s interakcemi mezi molekulami různé struktury 107 // 2. Makromolekulám! chemie 128 // 2.1. Úvod do problematiky 128 // 2.2. Struktura makromolekulámích sloučenin 130 // 2.2.1. Základní pohled na strukturu makromolekulámích sloučenin 130 // 2.2.2. Deriváty přírodních makromolekulámích sloučenin 137 // 2.2.3. Plasty připravené polymerizací 144 // 2.2.3.1. Polymerizace 144 // 2.2.3.2. Přehled plastů připravených polymerizací 147 // 2.2.4. Polyadukty 153 // 2.2.5. Polykondenzáty
154 // 3. Kontrolní otázky 164 // 4. Závěr 242 // 5. Literatura 244 // Rejstřík 246

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC