Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (244 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3254-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2507-2 (print)
Tištěná verze: Ebelova, Ivana. Klic k novoveke paleografii : Schlussel zur Palaographie der Neuzeit. Praze, [Czech Republic] : Karolinum Press, c2015 ISBN 978-80-246-2507-2
Příručka „Klíč k novověké paleografii“ představuje praktickou pomůcku pro zvládnutí čtení raně novověkých a novověkých paleografických textů (od počátku 16. do počátku 20. století). Soustřeďuje se na dva základní typy písma – české a německé novogotické písmo, především jejich kurzívní formy, které se vyvíjely vedle sebe a navzájem se ovlivňovaly až do schválení Všeobecného školního řádu v roce 1774. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů aktivního osvojení si čtení textů ze sledovaného období je výrazná individualizace písem, daná rozvojem vzdělanosti a znalostí psaní a na to navazující širokou typologickou škálou písemností, je hlavním záměrem ukázat některé z nejčastěji se vyskytujících tvarů jednotlivých písmen české i německé novogotické kurzívy a ilustrovat variabilitu grafémů danou individuálním projevem písaře. Vedle těchto grafémů je v příručce zařazeno 20 jazykově českých a 20 německých ukázek textů včetně paleografických přepisů a doprovodného komentáře, zařazeny jsou rovněž ukázky písma z učebnic psaní užívaných ve předmětném období, připojen je rovněž přehled nejčastěji užívaných zkratek..
001489701
OBSAH // INHALT // Predmluva ke 2. vydání 7 // Vorwort zur 2. Ausgabe 9 // Úvod ? 1. a 2. vydání ? // Einleitung zur 1. und 2. Ausgabe 17 // Výberová bibliografie 25 // Auswahlbibliographie 25 // Seznam ukázek 29 // Beispielsverzeichnis 32 // Ceské novogotické písmo - tabulky a ukázky 37 // Die tschechische neugotische Schrift - Tabellen und Beispiele 37 // Nemecké novogotické písmo - tabulky a ukázky 119 // Die deutsche neugotische Schrift - Tabellen und Beispiele 119 // Arabské císlice - tabulky 229 // Arabische Zahlen - Tabellen 229 // Prehled zkratek (výber) 239 // Übersicht der Kürzungen (Auswahl) 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC