Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (136 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3304-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3211-7 (print)
Tištěná verze: Didactique de la phonetique et phonetique en didactique du fle. Prague : Universite Charles de Prague, c2015 ISBN 978-80-246-3211-7
Monografie obsahuje příspěvky, jež byly 30. dubna 2014 představeny u příležitosti kulatého stolu, který zorganizovala katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Tvoří ji osm příspěvků. Philippe Martin, Tomáš Duběda a Jana Vlčková-Mejvaldová se zabývají suprasegmentální stránkou jazyka a problematikou jejího osvojení. Jean-Yves Dommergues, Élise Ryst et Erwan Pépiot popisují způsoby lingvistického zpracování informací studenty francouzštiny jakožto jazyka cizího. Enrica Galazzi věnuje svůj příspěvek otázce výslovnostního modelu v dnešní globalizované společnosti. Sylva Nováková se zabývá současným postavení fonetiky ve výuce francouzského jazyka, podobně jako Kateřina Suková Vychopňová, která se zaměřuje na typy fonetických cvičení v učebnicích francouzštiny. Příspěvek Michaely Mádlové nastiňuje využití médií ve výuce francouzského jazyka. Každá z osmi kapitol je důkazem toho, jak je současné vědecké bádání úzce spojeno s didaktickými problémy výuky francouzštiny jakožto cizího jazyka..
001489713
TABLE DES MATIERES // Introduction // 9 // LINGUISTIQUE, PSYCHOUNGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES THÉORIE ET PRATIQUE (jEAN-YVES DOMMERGUES, ELISE RYST ET ERWAN PÉPIOt)---XI // Perspective linguistique---13 // Perspective psycholinguistique---15 // Exemples de traitements ascendant et descendant simultanément ŕ 1 oeuvre---19 // ENJEUX DE LA RECHERCHE PROSODIQUE POUR L*ENSEIGNEMENT DU FLE (PHILIPPE MARTIN)---27 // Introduction---28 // Les unités de base : les groupes accentuels (accent phrases, ap)- // Les contours prosodiques du frani;ais---29 // La grammaire prosodique---30 // La structure prosodique incrémentale---31 // Contraintes cognitives---32 // Réalisations de la structure prosodique incrémentale---32 // La lecture et la parole spontanée---33 // Congruence---35 // Conclusion---35 // LA PROSODIE DU FRANQAIS ET DU TCHČQUE : VUE CONTRASTIVE ET IMPLICATIONS DIDACTIQUES (tOMÁŠ DUBEDa)---37 // Introduction---38 // Recherche linguistique vs. didactique des langues---39 // Le systéme prosodique en tchčque et en fran ais : // apergu contrastif---40 // Hiérarchie des unités prosodiques---40 // Structure syllabique---40 // Rythme---41 // Accent---41 // Unité accentuelle---42 // Unité intonative---43 // Intonation prénucléaire---43 // Intonation nucléaire---44 // Rôle paralinguistique de lintonation---45 // Conclusion : l’application didactique de la prosodie contrastive- // LA PROSODIE DE L APPEL EN TANT Qu’lNDICE DU CURRICULUM CACHE DE LÉCOLE (jANA
VLCKOVÁ-MEJVALDOVÁ)---49 // Introduction---50 // Prosodie et ses fonctions---51 // Prosodie comme représentant de la relation entre le locuteur et lauditeur - // Styles prosodiques---53 // But de la recherche---54 // Acquisition du matčrie! sonore---55 // Caractéristiques communicatives et didactiques de l’appel---56 // Fréquence de [’occurrence de l’appel pendant le cours---57 // La forme sonore de l’appel pour différents types d’actes de communication- // La variabilite prosodique dans lénoncé dun locuteur - expression de huts de communication différents---59 // La variabilite prosodique du moyen de contact quest l’appel dans le cadre // dun meme but de communication---62 // Tests de perception---64 // Résultats de lexpérience---65 // Conclusion---66 // DU LOCUTEUR NATIF Ŕ LETRANGER EXPERT: QUEl(s) MODČLe(s) DE PRONONCIATION POUR LES APPRENANTS DE FLE DANS LA SOCIETE G LO BALISEE? ( ENRICA GALAZZl)--- // Variation diatopique et modčle(s) pour l’écoute et pour la prononciation--- // A chacun son accent...---72 // Perspectives---73 // LA PHONÉTIQUE EN COURS DE FLE : LACTUALITÉ TCHČQUE (SYLVA NOVÁKOVÁ)---79 // Introduction---80 // Les dirficultés phonético-phonologiques et phono-graphématiques des tchčques // apprenant le fran ais---8i // L’accent de groupe---81 // La syllabation et la resyllabation fautives---82 // L’augmentation du nombre de syllabes---82 // Les segments vocaliques---83 // Le manque ou l’excčs de durée des voyelles---83
// Les segments consonantiques---83 // Place de l’enseignement/apprentissage de la composante phonético-phonologique // en didactique des langues : perspective diachronique et revue de létat actuel- // Méthode traditionnelle---84 // Méthode directe---85 // Méthode audio-orale---85 // Méthode Structuro-Globale Audio Visuelle (sgav)---85 // Approche(s) communicative (s)---85 // Approches pédagogiques non-conventionnelles---83 // Éclectisme dans lenseignement de la phonétique---86 // Le franijais entre nous (LFEN)---86 // Conclusion---87 // LA PHONÉTIQUE DANS LENSEIGNEMENT/aPPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGERES DANS LES MÉTHODES DE FLE (KATERINA SUKOVÁ VYCHOPNOVÁ)---91 // Introduction---92 // L’importance de la phonétique dans lenseignement/apprentissage dune langue étrangčre---93 // Le statut de la prosodie dans lenseignement/apprentissage dune langue étrangčre---94 // Phonétique, méthodes de fle et cadre européen commun de référence pour les langues---95 // Observation critique des méthodes de fle du point de vue de l’enseignement/apprentissage // de la phonétique---97 // Conclusion---101 // LES MULTIMEDIAS EN CLASSE DE FLE : LA COMPREHENSION RÉUSSIE DES JOURNAUX TELEVISES // GRACE AUX SUPPORTS MULTIMEDIAS (MICHAELA MADLOVÁ)---IO9 // Les multimédias et leurs principales caractéristiques---?? // Lécoute des journaux télévisés en classe de fle---ill // La compréhension orale comme compétence linguistique---113 // Comment favoriser la compréhension
orale en respectant lautonomie des apprenants---114 // Notre recherche : les supports multimédias efficaces pour la compréhension orale en fle---116 // Exemple de support faisant l’objet de la recherche : le reportage didactisé-117 // En guise de conclusion---125 // Résumés---129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC