Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (188 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3312-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2954-4 (print)
Tištěná verze: Zeman, Karel. Analýza restitucnich procesu v ceské republice : Restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva. Praze, [Czech Republic] : Karolium, c2015 ISBN 978-80-246-2954-4
Publikace analyzuje vývoj zásadních procesů transformace národního hospodářství ČR od roku 1989 do roku 2010, a to procesu restitučního, procesu likvidace státních podniků, procesu konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí. Výzkum je rozdělen na analýzu vývoje procesu malé restituce dle zákona č. 403/1990 Sb., restituce mimosoudními rehabilitacemi dle zákona č. 87/1991 Sb., restituce zemědělského a lesního majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., restituce církevního majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., restituce židovského majetku dle zákona č. 212/2000 Sb. a restituce historického majetku obcí dle zákona č. 172/1991 Sb. U každého ze zkoumaných právních režimů je aplikována totožná systémová struktura výzkumu, přičemž stěžejní část zaujímá právní, institucionální, věcná, makroekonomická a statistická analýza každého z nich (pokud byla vstupní data k dispozici), která ústí v komparaci všech restitučních procesů realizovaných v ČR. Rozsáhlá analytická a komparativní část přináší makroekonomické, statistické a národohospodářské závěry.Monografie poprvé přináší ucelený přehled o všech restitučních procesech v ČR, o procesech likvidací a konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí, a je prvotním zdrojem většiny dat a analytických závěrů. Je určena odborné veřejnosti, studentům a všem zájemcům o ekonomii, hospodářskou politiku, národní hospodářství a související oblasti. Monografie volně navazuje na publikace věnované problematice privatizačního procesu a obecně změnám vlastnických práv v ČR..
001489715
OBSAH // PŘEDMLUVA AUTORA—--- 9 // ÚVOD--- 13 // 1. EKONOMICKÉ TEORIE VZTAHUJÍCÍ SE KE ZMĚNÁM VLASTNICKÝCH PRÁV--- 17 // 2. RESTITUČNÍ PROCESY--- 39 // 2.1 ZMĚNY VLASTNICKÝCH PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM RESTITUČNÍCH PROCESŮ--- 39 // 2.2 ANALÝZA PRÁVNÍCH RÁMCŮ RESTITUČNÍCH PROCESŮ--- АО // 2.2.1 „MALÁ RESTITUCE" DLE ZÁKONA Č. A03/1990 SB.--- АО // 2.2.2 „RESTITUCE MIMOSOUDNÍMI REHABILITACEMI" // DLE ZÁKONA Č. 87/1991 SB.--- AI // 2.2.3 „RESTITUCE ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO MAJETKU" // DLE ZÁKONA Č. 229/1991 SB.--- A3 // 2.2.A „RESTITUCE CÍRKEVNÍHO MAJETKU" PODLE ZÁKONA // Č. A28/2012 SB.--- A3 // 2.2.5 „RESTITUCE ŽIDOVSKÉHO MAJETKU" PODLE ZÁKONA // Č. 212/2000 SB.--- A5 // 2.2.6 „RESTITUCE HISTORICKÉHO MAJETKU OBCÍ" // PODLE ZÁKONA Č. 172/1991 SB.--- A6 // 2.3 ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ // RESTITUČNÍCH PROCESŮ--- --- 46 // 2.3.1 INSTITUCE, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI BYLA // „MALÁ RESTITUCE"--- 47 // 2.3.2 INSTITUCE, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI BYLY // „MIMOSOUDNÍ REHABILITACE"--- 48 // 2.3.3 INSTITUCE, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JSOU // „RESTITUCE ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO MAJETKU"--- 51 // 2.3.4 INSTITUCE, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JSOU // „CÍRKEVNÍ RESTITUCE"--- 55 // 2.3.5 INSTITUCE, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI BYLA // „RESTITUCE ŽIDOVSKÉHO MAJETKU"--- 57 // 2.3.6 INSTITUCE, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI BYLA // „RESTITUCE HISTORICKÉHO MAJETKU OBCÍ"--- — 57 // 2.4 ANALÝZA REALIZACE RESTITUČNÍCH PROCESŮ---
58 // 2.4.1 ANALÝZA REALIZACE „MALÉ RESTITUCE" PODLE ZÁKONA // Č. 403/1990 SB.--- 58 // 2.4.2 ANALÝZA REALIZACE „RESTITUČNÍHO PROCESU MIMOSOUDNÍMI REHABILITACEMI" PODLE ZÁKONA // Č. 87/1991 SB.--- 59 // 2.4.3 ANALÝZA REALIZACE „RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO MAJETKU" PODLE ZÁKONA // Č. 229/1991 SB.--- 62 // 2.4.4 ANALÝZA REALIZACE „CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ" // PODLE ZÁKONA Č. 428/2012 SB.--- 83 // 2.4.5 ANALÝZA REALIZACE „RESTITUČNÍHO PROCESU ŽIDOVSKÉHO MAJETKU" PODLE ZÁKONA Č. 212/2000 SB. — 90 // 2.4.6 ANALÝZA REALIZACE „RESTITUČNÍHO PROCESU HISTORICKÉHO MAJETKU OBCÍ" PODLE ZÁKONA // Č. 172/1991 SB.--- 90 // 2.5 KOMPARACE RESTITUČNÍCH PROCESŮ--- 91 // 2.6 ZÁVĚRY ANALÝZY RESTITUČNÍCH PROCESŮ--- - 98 // 2.6.1 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU „MALÉ RESTITUCE" --- 98 // 2.6.2 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU RESTITUCE MIMOSOUDNÍMI REHABILITACEMI--- 99 // 2.6.3 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU RESTITUCE ZEMĚDĚLSKÉHO // A LESNÍHO MAJETKU --- 99 // 2.6.4 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU RESTITUCE // CÍRKEVNÍHO MAJETKU--- 100 // 2.6.5 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU RESTITUCE // ŽIDOVSKÉHO MAJETKU--- 102 // 2.6.6 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU RESTITUCE HISTORICKÉHO MAJETKU OBCÍ--- 102 // 2.6.7 SYNTETICKÉ ZÁVĚRY VŠECH RESTITUČNÍCH PROCESŮ--- 103 // 3. PROCES LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ --- 109 // 31 ZMĚNY VLASTNICKÝCH PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM PROCESU // LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ — 109 // 3.2 ANALÝZA PRÁVNÍHO RÁMCE PROCESU
LIKVIDACE // STÁTNÍCH PODNIKŮ --- 109 // 3.2.1 ZÁKON Č. 111/1990 SB„ O STÁTNÍM PODNIKU--- 110 // 3.2.2 ZÁKON Č. 77/1997 SB., O STÁTNÍM PODNIKU--- 111 // 3.2.3 ZÁKON Č. 92/1991 SB., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU // MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY--- 112 // 3.2.9 ZÁKON Č. 927/1990 SB„ O PŘEVODECH VLASTNICTVÍ STÁTU К NĚKTERÝM VĚCEM NA JINÉ PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBY--- 113 // 3.2.5 ZÁKON Č. 26/2000 SB, O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH---113 // 3.2.6 ZÁKON Č. 513/1991 SB, OBCHODNÍ ZÁKONÍK ... 113 // 3.3 ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU // LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ--- 119 // 3.3.1 ZAKLADATELÉ STÁTNÍCH PODNIKŮ--- 119 // 3.3.2 STÁTNÍ PODNIK V LIKVIDACI ZASTOUPENÝ LIKVIDÁTOREM 119 // 3.9 ANALÝZA PROCESU LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ —-...-...115 // 3.5 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ---116 // 9. PROCES KONKURZNÍHO - INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ // STÁTNÍCH PODNIKŮ--- 121 // 9.1 ZMĚNY VLASTNICKÝCH PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM PROCESU KONKURZNÍHO - INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ 121 // 9.2 ANALÝZA PRÁVNÍHO RÁMCE PROCESU KONKURZNÍHO -INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ--- 121 // 9.2.1 ZÁKON Č. 328/1991 SB, O KONKURZU A VYROVNÁNÍ---121 // 9.3 ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KONKURZNÍHO - INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ 122 // 9.3.1 ZAKLADATEL STÁTNÍHO PODNIKU--- 123 // 9.3.2 PŘÍSLUŠNÝ SOUD --- 123 // 9.3.3 STÁTNÍ PODNIK--- 123 // 9.9 ANALÝZA
PROCESU KONKURZNÍHO - INSOLVENČNÍHO // ŘÍZENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ--- 123 // 9.5 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU KONKURZNÍHO - INSOLVENČNÍHO // ŘÍZENÍ STÁTNÍCH PODNIKŮ--- 124 // 5. PROCES TRANSFORMACE STÁTNÍHO MAJETKU // DO VLASTNICTVÍ OBCÍ--- 127 // 5.1 ZMĚNY VLASTNICKÝCH PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM PROCESU TRANSFORMACE STÁTNÍHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCÍ---127 // 5.2 ANALÝZA PRÁVNÍHO RÁMCE PROCESU TRANSFORMACE // STÁTNÍHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCÍ--- 127 // 5.2.1 ZÁKON Č. 172/1991 SB„ O PŘECHODU NĚKTERÝCH VĚCÍ // Z MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY DO VLASTNICTVÍ OBCÍ---127 // 5.3 ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU TRANSFORMACE STÁTNÍHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCÍ---128 // 5.3.1 PŘEDÁVAJÍCÍ STÁTNÍ PODNIK —--- -...128 // 5.3.2 PŘEBÍRAJÍCÍ OBECNÍ ÚŘAD--- 128 // 5.4 ANALÝZA PROCESU TRANSFORMACE STÁTNÍHO MAJETKU // DO VLASTNICTVÍ OBCÍ--- 129 // 5.5 ZÁVĚRY ANALÝZY PROCESU TRANSFORMACE STÁTNÍHO // MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCÍ--- 130 // ZÁVĚR--- 133 // SUMMARY--- --- 139 // SEZNAM ZKRATEK--- 141 // SEZNAM OBRÁZKŮ --- 142 // SEZNAM TABULEK--- 143 // SEZNAM GRAFŮ...--- 144 // LITERATURA--- 145 // PŘÍLOHY ...-...—--- 149 // PŘÍLOHA 1: PŘÍLOHA K ZÁK. Č. 212/2000 SB. („RESTITUCE // ŽIDOVSKÉHO MAJETKU") —-... 149 // PŘÍLOHA 2: ANALÝZA RESTITUČNÍCH PROCESŮ--- 154 // PŘÍLOHA 3: METODIKA MAJETKOVÉHO VYPOŘÁDÁNÍ--- 159 // PŘÍLOHA 4: SOUHRNNÁ INFORMACE O VÝZVÁCH VŠECH POVINNÝCH
OSOB - ZEMĚDĚLSKÉ NEMOVITOSTI--- 177 // PŘÍLOHA 5: PODROBNÁ KOMPARACE ZÁSADNÍCH ODLIŠNOSTÍ // ZÁKONŮ Č. 229/1991 SB. A Č. 428/2012 SB.--- 179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC