Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Praha : Karolinum, 2017
1 online zdroj (332 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3317-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3281-0 (print)
Kniha mapuje reflexi židovské religiózní a mystické tradice v polské meziválečné literatuře, a to na příkladu tří autorů, kteří reprezentují odlišné způsoby jak vnímání vlastních židovských kořenů, tak zpracování tradičních motivů vycházejících z židovské mystiky. Prvotně futurista Aleksander Wat se vůči židovské religiózní tradici kriticky vymezuje – a přesto nedokáže vlastnímu „židovství“ uniknout; prozaik Bruno Schulz předestírá čtenářům svébytnou vizi kosmogonie i eschatologie upomínající mimo jiné na vybrané koncepty kabaly; básník Bolesław Leśmian má k této tradici nejdále a motivy interpretovatelné v kontextu židovské religiózní tradice podrobuje originálnímu přepracování. Tvorbou všech tří – jako dědiců „národa Knihy“ – přitom prolíná specifický vztah k jazyku a psanému slovu. Vedle toho je věnována pozornost např. motivu golema, stvoření světa či představě Boha..
001489718
Obsah // 1. Úvod 11 // 2. Teoreticko-metodologická východiska // 2.1 Hermeneutika - literatura - tradice 14 // 2.2 Intertextualita 26 // 2.3 Několik slov o židovské mystice 30 // 2.4 Židovská mystická hermeneutika a moderní literárni hermeneutika 34 // 3. Ještě několik vstupních poznámek // 3.1 Časové vymezení problematiky 44 // 3.2 Modernismus, avantgarda a meziválečné období v Polsku 46 // 4. Aleksander Wat // 4.1 Jak číst Aleksandra Wata? 55 // 4.2 Obcování s Bohem je bojem ze všech nejtězším // Židovské kořeny Aleksandra Wata 58 // 4.3 Civilizace, kultura, s jejich chorobností - na smetiště // Aleksander Wat - futurista 60 // 4.4 Seděl jsem v koutě a plakal, ač jsem neměl mokré oči. „Mystické“ zkušenosti Aleksandra Wata ze sovětských vězení 66 // 4.5 Tajemství, tedy věc nepochopitelná. Aleksander Wat - Žid? Křesťan? (Watovo hledání sacrum) 70 // 4.6 Hlupáku, zdalipak tě Levana povznesla výše nez jeden coul nad zem! Kamínka - „kabalistické“ mnohohlasí 77 // 4.7 Raimondo Lullo mi řekl onoho rána... Interpretace Wíadyslawa Panase 84 // 4.8 Básník by chtěl uzavřít sňatek s řečí a zavraždit transe endend, a někdy naopak. Textová kombinatorika proti katastrofě zapomnění 89 // 4.9 riamo! panik. K nejzazším hranicím jazykového systému 94 // 4.10 Uz desátou noc tě mamě vzývám, doktore temnoty. Kamínka jako zápis mystické zkušenosti? 104 // 4.11 Slyšeli jste, jak v rohu pohovky křupla pod nehtem šíleného boha veš? Watova parodie mystiky 111 // 4.12 Zrcadla o dvojí tváři. Motiv zrcadla ve Watově poezii 119 // 4.13 Třesoucí se durmany hrůzné noci. Světlo a temnota ve Watově poezii 121 // 4.14 Přišel ke mně P. B., tentokrát v podobě žížaly. Obrazy Boha aneb Watovo „měření postavy“ 123 //
4.15 Budeme tryskat tvary a chválit tě, ó plození! Sexuální symbolika a Watovy hypertrofované obrazy plození 131 // 4.16 Nezaměstnaný Lucifer. Wat - prozaik: svět bez Boha, svět bez ďábla 139 // 5. Bruno Schulz // 5.1 Jak číst Bruna Schulze? 152 // 5.2 Nápad učinit ze Schulze luriánského kabalistu každým coulem. Bruno Schulz očima Wíadyslawa Panase a dalších badatelů 156 // 5.3 Výsledky fantastickéfermentace hmoty. Odkvašení hmoty ke golemovi 164 // 5.4 Demiurg nemá monopol na tvoření. Moment proměny: Schulzovi „golemové“ 170 // 5.5 Nebyli to zcela autentičtí Dreyfusové. Ontologie a autenticita Schulzových „golemů“ 182 // 5.6 Kanada, Honduras, Nikaragua, Abrakadabra, Hiporabundia... Golem a akt pojmenování 190 // 6.7 Oblouzeni světlem, listovali jsme v té velké knize prázdnin... Svět jako text a jeho komentář 194 // 5.8 Oficiální dějiny jsou neúplné. Svět jako šifra: skrytý smysl „textu světa“ a posvátno ve zlomku 202 // 5.9 Nazdařbůh kombinovat, slabikovat všemi směry. Hermeneutika jara: exegetická horečka Schulzových hrdinů 208 // 5.10 Lákají mne nyní stále více nevyslovitelná témata. Pojmenování aneb Nazvat nenazvatelné 222 // 5.11 Slovo tíhne k dávným vztahům, k naplnění ve smyslu. Schulz a dědictví avantgardy? 228 // 5.12 Pomalu se vymotává jádro, vyprošťuje se prapodstata. Schulzovy obrazy stvoření 232 // 5.13 V těch hnízdech bylo tise a teplo. Hnízda, jádra, zahuštění a první pohyby 234 // 5.14 A celá země rozkošatela putováním. Narůstající bohatství forem 239 // 5.15 Cítíte, jak od těchto slov vane stmívání? Cesta ke kořenům a hranice poznání 242 // 6. Bolesław Leśmian // 6.1 Jak číst Bolesława Leśmiana? 251 // 6.2 Exotika tónu i koloritu. Exotické židovství Bolesława Leśmiana 255 //
6.3 Vzrušuje mě to nádherně nebytí děvuchy! Ontologie Leśmianových stvořených světů 259 // 6.4 Otešu to nebytí, až bude hladké. Elijáš aneb Creatio ex nihilo? 266 // 6.5 A zda žije v nebesích, anebo vůbec není? Lešmian ateista? 270 // 6.6 Navlékl jsem masku Boha - zrádcovskou k tomu. Podoby Boha v Lešmianově poezii 274 // 6.7 Postavil kdosi sněhuláka ze sněhu jménem „nic“ a „běl“. Leśmianovy golemovské postavy 278 // 6.8 Boty na míru nohy Boha, který má jméno - Nesmírný! Ševčík aneb Jak si představit nepředstavitelné? 284 // 6.9 Měla pestré šaty v sadě, na nich samé květy všade. Gilgul - koloběh proměn 289 // 6.10 Slova k písni beze slov. Leśmianův jazyk 297 // 7. Závěr 302 // Bibliografie Summary Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC