Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (244 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3323-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3284-1 (print)
Tištěná verze: Lomickova, Radka Tesinska. Mluvit mlcky : znakova rec ve stredovekych klasterech. [Place of publication not identified] : Univerzita Karlova, c2016 ISBN 978-80-246-3284-1
Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vykresluje dějiny znakové řeči od 10. do 15. století a ukazuje, že se znaková řeč používala i v českých klášterech. Nejvíce pozornosti je věnováno základnímu prameni, katalogům znakové řeči připomínajícím výkladový slovník. Pro pochopení některých středověkých souvislostí jsou hledány paralely u současných trapistů, neboť znaková řeč se stále používá, i když čím dál tím méně..
001489722
Obsah // Na úvod 1 // Zájem historiků a jazykovědců o znakovou řeč ? // Mlčení v mnišské tradici 21 // Vnější ticho v prostorách kláštera 25 // Mlčení jako obrana před hříchem a neřestmi jazyka 30 // Vnitřní mlčení jako cesta ? sobě a hovor Boha 33 // Andělský ideál 35 // Mlčky nemluvit, při mluvení mlčet 36 // Dějiny znakové řeči 40 // Gesta a znaky mimo mnišský svět 40 // Slyšitelné i viditelné znaky u prvních mnichů 43 // Vznik znakové řeči v La Baume a v Cluny 47 // Šíření znaků mezi černými mnichy v 11.-15. století 51 // Klášterní znaky jako prostředek výuky neslyšících 62 // Detailní pohled do cisterciáckého kláštera 63 // Pozemské i posmrtné tresty cisterciáků za zneužívání znaků 80 // Brigitky pod vlivem cisterciáků 85 // Znaky mezi řeholními kanovníky 87 // Gilbertini, grandmontenští, Abelard a jeden ideální klášter 91 // Odmítnutí znaků kartuziány 93 // Klady a zápory znakové řeči 95 // Pozvolna opouštěné znaky 98 // Výhled do novověku - trapisté 190 // Katalogy znaků 195 // Katalogy jako příručky pro novice 105 // Benediktinské katalogy 111 // Cisterciácké katalogy 121 // Katalog Siquis 122 // Obsah katalogu Siquis a písařské varianty 127 // Katalog Ars 133 // Ostatní cisterciácké katalogy 134 // Ostatní řády a jejich katalogy 143 // Co katalogy vypovídají o klášterech 149 // Znaky pro jídlo 150 // Nápoje 154 // Maso čtvernožců a ryby 154
// Luštěniny, zelenina, ovoce, mléčné produkty, vejce i bylinky 158 // Chléb 161 // Znaky pro Boží službu 162 // Znaky pro osoby 167 // Oděv, lůžkoviny, „osobní“ i pracovní věci 172 // Adjektiva, adverbia a slovesa 176 // Znaků je ještě více 182 // Způsob tvoření znaků 187 // Druhy znaků a syntax 189 // Spoj špičky palců a ukazováčků v kruh, protože chléb je kulatý 194 // Na závěr 199 // Katalog znaků Siquis z vyšebrodského kláštera 201 // Obrazové přílohy 207 // Seznam zkratek 222 // Prameny a literatura 223 // Summary 243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC