Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Praha] : Karolinum, 2016
1 online zdroj (186 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-246-3330-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3307-7 (print)
Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu potravin a trh se zemědělskými komoditami. Zatímco v zahraničí už existuje řada forem nabídky potravin, u nás se některé etablovaly poměrně nedávno.Kniha na základě konkrétních šetření podrobně prezentuje alternativní potravinové sítě v České republice – farmářské trhy, farmářské prodejny, bedýnková schémata, komunitní zemědělství, městské zahradničení a komunitní zahrady i Slow Food. Přináší také přehled produktových značek a hodnocení jejich funkčnosti jakožto indikátorů kvality či regionálnosti.Odpovídá na otázku, čím jsou analyzovaná schémata alternativní, a upozorňuje na to, že existuje více úrovní „alternativy“, jejichž potenciál skutečně změnit současný zemědělsko-potravinový systém směrem k udržitelnějšímu modelu výroby a spotřeby je značně rozdílný..
001489725
OBSAH // Úvod... 7 // 1. Teoretické zarámování studia alternativních potravinových sítí // (Jana Spi lkavá) ... 13 // 1.1 Paradigmatické členění geografie alternativních potravinových sítí... 14 // 1.2 Výzkumná agenda alternativních potravinových sítí ... 16 // 1.3 Typologie alternativních potravinových sítí... 21 // Závěr... 23 // Literatura... 24 // 2. Vývoj v oblasti českého maloobchodu a alternativních potravinových sítí od transformačního období 90. let minulého století až do současnosti // (Jana Spi lkavá)... 29 // 2.1 Transformace maloobchodního sektoru a nákupního chování 1990-2010 ... 30 // 2.2 Alternativní potravinové sítě a jejich zrod v Česku... 33 // Závěr... 39 // Literatura... 40 // 3. Farmářské trhy: klasika v „alternativním“ hávu? // (Jana Spilková, Marie Syrovátková)... 43 // 3.1 Farmářské trhy se představují... 44 // 3.2 Farmářské trhy v Praze ... 46 // 3.3 Farmářské trhy v ostatních českých městech ... 50 // 3.4 Vyhlídky českých farmářských trhů do budoucnosti... 55 // Závěr... 57 // Literatura... 58 // 4. Farmářské obchody: expanze nebo ztráta autenticity // alternativních potravinových sítí? (Marie Syrovátková)... 61 // 4.1 Okolnosti rozvoje farmářských obchodů v Česku ... 62 // 4.2 Český typ farmářského obchodu ... 64 // 4.3 Dodavatelé do farmářských obchodů... 65 // 4.4 Lokální koncept v praxi českých farmářských obchodů ... 66
4.5 Konvencionalizace ... 68 // 4.6 Zákazníci ... 69 // 4.7 Srovnání farmářských trhů a farmářských obchodů ... 70 // 4.8 Budoucnost farmářských obchodů ... 72 // Závěr... 72 // Literatura... 74 // 5. Bedýnková schémata: z vidlí na vidličku, tentokrát přes bedničku // (Jana Spilková, Miroslav Šifta) ... 77 // 5.1 Když se řekne „bedýnkování“ ... 78 // 5.2 Bedýnky z pohledu farmáře... 79 // 5.3 Zákazníci bedýnkových systémů ... 82 // Závěr... 86 // Literatura... 87 // 6. Komunitou podporované zemědělství: pro jídlo společně, // lokálně a spravedlivě (Štěpán Strnadel, Jana Spilková)... 89 // 6.1 Historický vývoj systémů komunitou podporovaného zemědělství: // faktory formující rodící se alternativu ... 90 // 6.2 Principy komunitou podporovaného zemědělství... 92 // 6.3 Organizační modely komunitou podporovaného zemědělství... 93 // 6.4 Dopady komunitou podporovaného zemědělství: potenciál // v širších souvislostech ... 95 // 6.5 Komunitou podporované zemědělství v Česku očima ekologických zemědělců ... 98 // Závěr... 107 // Literatura... 108 // 7. Městské zahradničení včera, dnes a zítra: zahrádkové kolonie, // komunitní zahrady (Jana Spilková, Jiří Vágner)... 111 // 7.1 Historický vývoj zahrádkaření ve světě a v Česku... 112 // 7.2 Pád a vzestup zahrádek v Praze? ... 116 // 7.3 Komunitní zahradničení v Praze... 120 // Závěr... 123 // Literatura... 124
// 8. Slow Food aneb pomalá alternativa (Jana Spilková) // 8.1 Slow Food ve světě ... // 8.2 Slow Food v Česku ... // 8.3 Další oblasti „pomalého“ života... // Závěr... // Literatura... // 127 // 128 133 137 // 139 // 140 // 9. Produktové značky: kdo značí, má za tři? (Jana Spilková, Dana Fialová) // 9.1 Branding aneb schémata certifikace... // 9.2 Česká certifikační schémata... // 9.3 Značky očima jejich zákazníků i výrobců... // 9.4 Možnosti pro značky?... // Závěr... // Literatura... // 143 // 144 146 151 155 157 157 // Závěrečné shrnutí... 161 // Seznam použitých zkratek... 167 // Literatura... 169 // Seznam tabulek a obrázků // 183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC