Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Karolinum, 2017
1 online zdroj (180 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3384-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3335-0 (print)
Monografie přehodnocuje vnímání hlavních politických a kulturně-společenských tendencí meziválečných vztahů Československa a Maďarska a přináší nový přístup ke zkoumání forem, podob a perspektiv vztahů obou zemí. Pozornost je věnovaná především interní rovině československo-maďarského vztahu, tedy postojům české společnosti k aktivitám (politickým i nepolitickým) maďarské menšinové společnosti žijící na českém území a jejich hodnocení. Tato perspektiva pohledu na vzájemný vztah totiž vykazuje ve sledovaném období z hlediska hodnocení oficiálních a doposud poskrovnu známých neoficiálních vztahů těchto zemí – respektive české a maďarské společnosti – diametrální rozdíly..
001489731
Úvod 7 // 1. Vývoj bilaterálních československo-madärských vztahů ve 20. a 30. letech // (obecné tendence vývoje) 17 // 1.1 Počátky maďarské politiky revize a vůdčí role Pála Telekiho 24 // 1.2 Požadavek plebiscitu a hrozba vojenského řešení situace 30 // 1.3 První neoficiální pokusy o navázání československo-madárských diplomatických styků 38 // 1.4 Oficiální československo-maďarská jednání v roce 1921 a determinovanost meziválečných bilaterálních vztahů 40 // 1.5 Zablokování oficiálních československo-maďarských vztahů po roce 1921 45 // 2. Maďarská menšina v Československé republice jako významný faktor československo-maďarských vztahů v meziválečném období 48 // 2.1 Status maďarské menšiny v Československé republice po roce 1918 53 // 2.2 Vstup menšinových Maďarů na půdu československé parlamentní demokracie 56 // 2.3 Ideové rozpory ve vedení maďarských menšinových politických stran 58 // 2.4 Slovensko-maďarský vztah v zajetí dějinných sporů a jeho vliv na československo-maďarský poměr 61 // 3. Maďarská menšina v Praze po vzniku Československé republiky. Význam Prahy pro aktivity československých Maďarů 67 // 3.1 Ideová východiska maďarské menšiny na československém území 70 // 3.2 Maďarská politická emigrace a její význam pro československo-maďarské vztahy 73 // 3.3 Pobyt a aktivity Mihálye Károlyiho na území Československé republiky 74 // 3.4 Aktivity maďarské menšiny v Praze 86 // 3.5 Počátky spolkových aktivit menšinových Maďarů ve druhé polovině // 20. let a v průběhu 30. let - Magyar Akadémikusok Keresztény Köre 92 // 3.5.1 Stanovy a orgány spolku ??? 94 // 3.5.2 Cíle a prostředky spolku (stanovami deklarovaná činnost) 96 // 3.5.3 Počátky činnosti spolku MAKK v Praze (1925-1927) 96 //
3.5.4 Spolupráce spolku MAKK s dalšími maďarskými studentskými spolky v ČSR 103 // 3.5.5 Činnost pražského spolku MAKK (MAK) v letech 1927-1932 106 // 3.5.6 Přehled činnosti spolku MAKK za dobu jeho existence (1925-1939) 107 // 3.6 Ideová diferenciace v rámci spolkové struktury maďarské menšiny ve 30. letech 20. století // 3.7 Maďarské menšinové zájmové a spolkové organizace s celostátním dosahem ve 30. letech 117 // 3.7.1 Spolek vysokoškoláků z Maďarska v Praze (1932-1939) - Magyarorzsági Fóiskolások Egyesiilete Prágában 117 // 3.7.2 Spolek maďarských pokrokových akademiků (1935-1939) - // Táncsics Mihály Kör (od r. 1936) 119 // 3.7.3 Syndikát maďarských žurnalistů v ČSR (1926-1939) - Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szindikátusa 120 // 3.7.4 Československo-madárská obchodní komora (1924-1941) - Csehszlovák-Magyar Kereskedelmi Kamara 121 // 3.8 Činnost maďarských spolků a organizací z pohledu československých státních úřadů 122 // 4. Maďarský kultumě-společenský aktivismus ve 20. a 30. letech na poli československo-madárských vztahů 125 // 4.1 Nástup hnutí mladé maďarské generace (Új areu Magyarok -Sarló a Magyar Munkakôzôsség) a její přínos pro oblast československo-madárských vztahů na konci 20. a v průběhu 30. let 129 // 4.2 Okolnosti vzniku a formování ústředního tiskového orgánu maďarské menšiny v Československu - Prágai Magyar Hírlap 135 // 4.2.1 Politické pozadí vzniku a rozvoje maďarské menšinové žurnalistiky 136 // 4.2.2 Maďarský tisk v meziválečném Československu 138 // 4.3 Kulturně-společenský význam deníku Prágai Magyar Hírlap v meziválečném období 139 // 4.4 Nepříznivý mezinárodně politický kontext 30. let pro prohloubení kulturně-společenské spolupráce mezi Čechy a Maďary 147 // 4.5 Nevhodná doba a politické limity v oblasti prohlubování kulturně-společenských styků 151 // Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC