Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (466 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3388-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3379-4 (print)
Monografie se zabývá vývojovými aspekty pohybu současného člověka v okolním prostředí. Odkazuje k základům pohybu suchozemských obratlovců, kteří před 360 miliony lety kolonizovali souš planety. Kniha je postavena na řadě kvalifikačních objektivizačních studií a obsahuje dosažitelnou relevantní odbornou literaturou z oborů kineziologie, fyzioterapie, paleontologické antropologie, biologie, neurologie a sportu. Úmyslně není zmíněn aspekt psychologický, který by rozměr díla neúměrně rozšířil.Principy fylogeneze lokomoce obratlovců ovlivňují náš každodenní život. Předkládaná publikace by měla sloužit k iniciaci odborné diskuse v této oblasti a jako zdroj poznatků pro studenty věd o sportu, fyzioterapie a antropologie. Kniha se snaží osvětlit některé obecně platné principy lidské lokomoce a může se tak stát zdrojem inspirace pro cvičitele, trenéry, sportovce, ale i pro další zájemce z řad laické veřejnosti..
001489734
OBSAH // Poděkování... 11 // PŘEDMLUVA (František Véle)... 13 // ÚVOD (Bronislav Kračmar)... 17 // 1. LIDSKÁ LOKOMOCE (Bronislav Kračmar)... 20 // 1.1 Monitorování lidské lokomoce ( Vladimír Siiss)... 24 // 1.1.1 Krok 1 - Definování cíle modelu... 25 // 1.1.2 Krok 2-Výběr metod... 25 // 1.1.2.1 Elektromyografie... 25 // 1.1.2.2 Dynamika... 25 // 1.1.3 Krok 3 - Omezení... 26 // 1.1.3.1 Snímaná frekvence, citlivost přístrojů... 26 // 1.1.3.2 Výběr probandů... 26 // 1.1.3.3 Proměnné veličiny... 27 // 1.1.3.4 Počet pokusů... 27 // 1.1.3.5 Výběr typu modelu... 28 // 1.1.3.5.1 Kinematický model na základě kinematických řetězců... 28 // 1.1.3.5.2 Model vytvořený na základě kritických míst... 29 // 1.1.4 Krok4-Měření... 29 // 1.1.5 Krok 5 - Definování kroku... 32 // 1.1.6 Krok 6 - Výběr sledovaných kroků... 32 // 1.1.7 Krok 7 - Normalizace hrubého skóre... 32 // 1.1.8 Krok 8 - Odstranění šumu... 33 // 1.1.9 Krok 9 vytvoření modelu - Matematický a kineziologický popis modelu... 36 // 2. POČÁTKY EVOLUCE SUCHOZEMSKÝCH OBRATLOVCŮ (Bronislav Kračmar)... 39 // 2.1 Vznik končetin suchozemských tetrapodů... 46 // 2.2 Funkce transformovaných končetin... 50 // 2.3 Addukce končetin kvadrupedů pod trup... 52 // 2.4Trojflexe,trojextenze... 59 // 2.5 Obecná poznámka ke vzniku končetin... 61 // 3. KVADRUPEDIE OBRATLOVCŮ (Bronislav Kračmar)... 65 // 3.1 Systematizace evoluce lokomočních strategií nadtřídy Gnathostomata
(Lenka Ryšánková, // Bronislav Kračmar)... 70 // 3.2 Lokomoce ryb... 73 // 3.3 Lokomoce tetrapodů... 74 // 3.3.1 Lokomoce obojživelníků... 74 // 3.3.2 Lokomoce plazů... 75 // 3.3.3 Lokomoce savců... 76 // 3.3.3.1 Režimy lokomoce savců... 78 // 3.3.3.2 Lokomoce vodních savců (Bronislav Kračmar)... 79 // 3.3.3.3 Strategie volby režimu lokomoce savců (Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 83 // 3.3.3.4 Charakteristika lokomoce savců... 83 // 3.3.3.5 Vzorce lokomoce recentních nonhumánních primátů (Petr O. Novotný)... 85 // 4. PŘÍMÍ PŘEDKOVÉ ČLOVĚKA MODERNÍHO TYPU (Radka Bačáková, Bronislav Kračmar)... 91 // 4.1 Vznik rodu Homo ... 94 // 4.1.1 Vývoj moderního člověka (Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 97 // 4.1.1.1 Fylogeneze prehumánních primátů v kontextu rozvoje bipedie rodu Homo // (Radka Bačáková, Bronislav Kračmar)... 100 // 4.1.1.2 Dva rozdílné pohledy na vývoj člověka v kontextu bipedie (Bronislav Kračmar)... 103 // 4.1.1.3 Teorie vertikalizace živočišného rodu Homo... 105 // 4.1.1.4 Aktuální koncepce vertikalizace předků člověka... 109 // 4.1.2 Třídění recentních homi nidů... 120 // 4.1.3 Systemizace lokomoce primátů (Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 121 // 4.1.4 Typy lokomoce primátů... 121 // 4.1.4.1 Odlišnosti lokomoce primátů od lokomoce ostatních savců... 123 // 4.1.4.2 Odlišnosti lokomoce pozemních a stromových primátů... 125 // 4.2 Obecné poznatky ? lidskému
pohybu v kontextu lokomoce... 125 // 4.2.1 Posturální systém v kontextu lidské lokomoce (Bronislav Kračmar, Lenka Ryšánková)... 126 // 5. ONTOGENEZE LIDSKÉ LOKOMOCE (Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 130 // 5.1 První trimenon... 131 // 5.2 Druhý trimenon... 132 // 5.3 Třetí tri menon... 132 // 5.4 Vertikalizace do stoje a chůze... 133 // 5.5 Pletenec pánevní v ontogenezi (Bronislav Kračmar)... 133 // 5.6 Reflexní lokomoce (Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 137 // 5.6.1 Reflexní plazení... 137 // 5.6.\\.\\P\\diLQm (Bronislav Kračmar)... 138 // 5.6.2 Reflexní otáčení (Bronislav Kračmar, Lenka Ryšánková)... 140 // 6. BIPEDÁLNÍ LOKOMOCE (Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 144 // 6.1 Role horní končetiny při chůzi... 145 // 6.2 Koordinace končetin... 146 // 6.3 Srovnání lidské bipedální a kvadrupedální lokomoce... 147 // 6.3.1 Srovnání lidské kvadrupedální lokomoce s lokomocí ostatních obratlovců... 147 // 6.3.2 Srovnání kroku a cvalu člověka a koně (Zuzana Kvítková, Radka Bačáková)... 149 // 6.3.2.1 Komparace kroku koně a kroku člověka... 149 // 6.3.2.2 Komparace cvalu koně a cvalu člověka... 156 // 6.4 Řízení lokomoce - generátory vzorů pohybu (Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 161 // 6.4.1 Fylogenetický vývoj řízení lokomoce... 162 // 6.4.2 Řízení lokomoce savců... 163 // 6.4.3 Společné řízení různých forem lokomoce... 163 // 6.4.5 Řízení bipedální lokomoce...
164 // 7. PŘIROZENÁ LIDSKÁ LOKOMOCE (Bronislav Kračmar)... 166 // 8. DELFÍNOVÉ VLNĚNÍ-ALTERNATIVNÍ FORMA LIDSKÉ LOKOMOCE // VE VODNÍM PROSTŘEDÍ... 176 // 8.1 Ploutvové plavání (Bronislav Kračmar)... 180 // 8.1.1 Objektivizace propulzní vlny při ploutvovém plavání (Bronislav Kračmar, Radka Bačáková). 183 // 9. JÍZDA NA KOLE {Bronislav Kračmar)... 188 // 9.1 Pohyb na jízdním kole... 189 // 9.1.1 Cyklistický krok {Lenka Kovářová, Bronislav Kračmar)... 189 // 9.1.2 Jízda ze sedla {Bronislav Kračmar)... 1 % // 10. VESLONM\\\ {Martina Zbořilová)... 199 // 11. IN VA LI D N í V OZ í ? ( Hana Vatěrová, Bronislav Kračmar)... 209 // 11.1 Sed na vozíku {Hana Vatěrová)... 210 // 11.2 Technika jízdy na vozíku {Hana Vatěrová, Bronislav Kračmar)... 210 // 11.3 Pletenec ramenní při jízdě na vozíku ve srovnání s přirozenou lokomocí {Bronislav Kračmar). 211 // 12. OBJEKTIVIZACE „PŘIROZENÉ“ LIDSKÉ LOKOMOCE {Bronislav Kračmar)... 217 // 13. KVADRUPEDÁLNÍ ZKŘÍŽENÝ LOKOMOČNÍ VZOR U ČLOVĚKA (Bronislav Kračmar)... 225 // 13.1 Ověření kvadrupedálního zkříženého lokomočního vzoru 1 {Radka Bačáková)... 226 // 13.2 Ověření kvadrupedálního zkříženého lokomočního vzoru 2 {Bronislav Kračmar)... 231 // 13.3 Ověření kvadrupedálního zkříženého lokomočního vzoru 3 {Martin Škopek, Bronislav Kračmar).. 234 // 14. LIDSKÁ LOKOMOCE PROSTŘEDNICTVÍM PLETENCE PÁNEVNÍHO // {Lenka Ryšánková, Martina
Chrástková, Bronislav Kračmar)... 236 // 14.1 Chůze... 236 // 14.1.1 Chůze naboso a v obuvi {Martina Chrástková, Radka Bačáková)... 240 // 14.1.2 Lokomoce s nadkolenní amputací {Petra Matošková, Vladimír Siiss, Bronislav Kračmar).. 242 // 14.1.2.1 Chůze s berlemi... 242 // 14.1.2.2 Chůze s nadkolenní protézou... 244 // 14.1.2.3 Chůze s francouzskými berlemi... 246 // 14.2 Vytrvalostní běh jako evoluční mechanismus {Jiří Kostínek, Bronislav Kračmar)... 248 // 14.2.1 Vývoj lidského rodu v kontextu fylogeneze běhu... 249 // 14.2.2 Změny umožňující běh... 250 // 14.2.3 Vytrvalostní lov jako konkurenční výhoda... 252 // 14.2.4 Důkazy na podporu teorie vytrvalostního lovu... 252 // 14.2.5 Současná situace... 253 // 14.2.6 Rozdělení běhu podle došlapu {Bronislav Kračmar)... 255 // 14.2.7 Běh v obuvi {Martina Chrástková, Radka Bačáková)... 257 // 15. VíŽOVkb\\\ {Martina Chrástková)... 259 // 15.1 Běh na lyžích... 259 // 15.1.1 Běh na lyžích klasickou technikou... 260 // 15.1.1.1 Kineziologické aspekty soupažného běhu prostého {Roman Horyna, // Bronislav Kračmar)... 267 // \\52S’)ezdové lyžování {Bronislav Kračmar)... 271 // 15.2.1 Komparace oblouků na vnitřní a vnější hraně lyže u lyžařů s jednostrannou // nadkolenní amputací... 279 // 15.3 Snowboarding {Bronislav Kračmar)... 287 // 16. LIDSKÁ LOKOMOCE PROSTŘEDNICTVÍM PLETENCE RAMENNÍHO... 290 // 16.1 Objektivizace lokomoce prostřednictvím
pletence ramenního {Bronislav Kračmar)... 297 // 17. KINEZIOLOGIE KONČETIN ČLOVĚKA {Lenka Ryšánková, Bronislav Kračmar)... 300 // 17.1 Kineziologie horní končetiny... 300 // 17.2 Kineziologie dolní končetiny... 302 // 17.2.1 Rozhodující svaly dolní končetiny a pánve pro lokomoci člověka jako živočišného druhu // {Bronislav Kračmar)... 307 // 17.2.1.1 Gluteální svaly... 307 // 17.2.1.1.1 Musculus gluteus maximus... 307 // 17.2.1.1.2 Musculus gluteus medius... 318 // 17.2.1.2 Musculus quadriceps femoris, vastus medialis... 324 // 18. POSTURA PŘI SPORTOVNÍ LOKOMOCI (Bronislav Kračmar, Martina Vystrčilová)... 333 // 18.1 Krční páteř při sportovní lokomoci... 333 // 18.2 Horizontální optická orientace pro lokomoci... 335 // 18.3 Velký týlní otvor... 339 // 18.4 Synkinéze očních bulbů a poloha krční páteře... 345 // 18.5 Nastavení optimální pozice na kole (Lenka Kovářová)... 347 // 18.6 Experimentální ověření koordinačních vztahů pohybové soustavy při simulované fyziologické // a patologické posturální situaci (Bronislav Kračmar)... 349 // 18.7 Decentrace krční páteře při sportovním výkonu... 355 // 18.8 Posturální situace na sjezdových lyžích... 358 // 18.9 Atituda ve fázické činnosti (Radka Bačáková, Bronislav Kračmar)... 363 // 18.10 Atituda v rizikové posturální situaci (Ondřej Fanta)... 367 // 19. PLAVECKÁ TECHNIKA TĚLESNĚ HENDIKEPOVANÝCH PLAVCŮ // S JEDNOSTRANNOU NADKOLENNÍ AMPUTACÍ
(Lada Čuříková, Petra Matošková)... 371 // 19.1 Plavecká technika kraul... 373 // 19.2 Plavecká technika znak... 374 // 19.3 Plavecká technika prsa... 375 // 20. RYTMUS LIDSKÉHO POHYBU V KONTEXTU KINEZIOLOGIE // (Tomáš Skála, Bronislav Kračmar)... 377 // 20.1 Základní paradi gmata... 378 // 20.2 Propojení fylogenetického a ontogenetického pohledu na vývoj lidské motoriky... 378 // 20.2.1 Reflexní a vegetativní pohyby hladké a srdeční svaloviny... 379 // 20.2.2 Spontánní/autonomní pohyby příčně pruhované svaloviny a vtištěný model vývoje // globální motoriky... 379 // 20.2.2.1 Reflexní pohyby příčně pruhovaného svalstva... 382 // 20.2.3 Intencionálni ideomotorické pohyby... 383 // 20.3 Uplatnění rytmu v procesu vytváření dynamických pohybových stereotypů... 384 // 20.3.1 Tendence kognitivní (kinestetická)... 384 // 20.3.2 Tendence ekonomická...4 387 // 20.4 Rytmická synchronizace na příkladu lidské lokomoce... 388 // 21. REŽIM LIDSKÉ LOKOMOCE PŘI PŘEKONÁVÁNÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY (Matouš Jindra).. 395 // 21.1 Skialpinismus... 395 // ZÁVĚR (Bronislav Kračmar)... 400 // PŘÍLOHY... 403 // 1. Posilovači a imitační cvičení (Bronislav Kračmar)... 405 // 2. Posilování kanoistů na divoké vodě (Zžrams/flv ???)... 406 // 3. Pádlování na kajaku a v pádlovacím bazénu (Bronislav Kračmar)... 412 // 4. Jízda na kajaku v bazénu s protiproudem a kliková ergometrie horních končetin // (Milan Bílý,
Jan Busta)... 413 // 5. Porovnání výsledků zátěžových testů na kajakářském ergometru s dosahovaným výkonem // v rychlostní kanoistice (Milan Bílý, Jan Štěrba)... 419 // 6. Veslařský trenažér (Martina Zbořilová)... 424 // 7. Chůze na běhacím pásu a v terénu (Radka Bačáková, Martina Zbořilová)... 426 // Seznam zkratek // Literatura... // Rejstřík... // 427 // 429 // 455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC