Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (118 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3394-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3380-0 (print)
Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích (do 12, resp. 14 let) s jejich vrcholnou výkonností na mezinárodní úrovni v dospělosti a jaké jsou názory expertů na tyto souvislosti spojené s dosahováním vysoké sportovní výkonnosti. Z výsledků analýzy vyplývá, že pro prosazení se hráčů v širší světové tenisové špičce je důležité přední umístění hráčů na celostátním žebříčku již v žákovských kategoriích (přitom pořadí nemusí hrát roli) – to však ovlivňují například předchozí absolvovaný trénink, akcentování specializace nebo talent..
001489739
Obsah // Předmluva 21 // 1. Úvod 23 // 2. Teoretický rozbor zkoumané problematiky 15 // 2.1 Vymezení základních pojmů 16 // 2.2 Pojetí úspěchu ve sportu v současné společnosti 17 // 2.3 Sportovní trénink 19 // 2.4 Sportovní soutěže 21 // 2.5 Charakteristika tenisu 23 // 2.5.1 Historie tenisu 24 // 2.5.2 Tenisové organizace 25 // 2.5.3 Kampaň Play and Stay 26 // 2.5.4 Systém klasifikace hráčů 26 // 2.5.5 Péče o talentované hráče v České republice 28 // 2.6 Sportovní výkon a jeho struktura v tenise 29 // 2.7 Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 31 // 2.7.1 Raná specializace a trénink odpovídající vývoji a jejich význam // pro dosahování vrcholné výkonnosti 33 // 2.7.2 Dlouhodobý rozvoj výkonnosti a specifičnost přípravy 37 // 2.7.3 Etapy sportovního tréninku 37 // 2.7.4 Sportovní příprava dětí 39 // 2.7.5 Charakteristika období 9-15 let v tenise 40 // 2.7.6 Vývojové a věkové zákonitosti 43 // 2.8 Sportovní kariéra 46 // 2.9 Výzkumy výkonnostního vývoje talentovaných jedinců 48 // 2.9.1 Výzkumy výkonnostního vývoje v tenise 49 // 2.9.2 Výzkumy výkonnostního vývoje v ostatních sportech // a oborech lidské činnosti 52 // 3. Cíl a úkoly studie 55 // 3.1 Cíl studie 55 // 3.1.1 Úkoly kvantitativního výzkumu 55 // 3.1.2 Úkoly kvalitativního výzkumu 56 // 3.2 Vědecká otázka 57 // 4. Metodika výzkumu 58 // 4.1 Výzkumné metody 58 // 4.1.1 Kvantitativní výzkum 59 // 4.1.2 Kvalitativní
výzkum 62 // 4.2 Terminologie 64 // 4.3 Metodologický přístup 64 // 5. Výsledky výzkumu 66 // 5.1 Prospektivní analýza výkonnostního vývoje hráčů 66 // 5.2 Retrospektivní analýza výkonnostního vývoje hráčů 69 // 5.3 Korelační analýza umístění hráčů 73 // 5.4 Rozhovory s tenisovými experty 73 // 5.4.1 Charakteristické rysy tréninku 74 // 5.4.2 Předpoklady úspěšných hráčů 75 // 5.4.3 Význam sportovních soutěží 78 // 6. Diskuse 61 // 7. Závěr 68 // 8. Conclusion // 9. Přehled použitých zdrojů 93 // 9.1 Soupis bibliografických citací 93 // 9.2 Přehled internetových zdrojů 102 // 10. Seznam použitých zkratek a symbolů // 104 // 11. Přílohy // 105 // Příloha 1 - Retrospektivní analýza mužů ?6 // Příloha 2 - Retrospektivní analýza žen 108 // Příloha 3 - Korelační analýza pořadí umístění muži - mladší žáci 112 // Příloha 4 - Korelační analýza pořadí umístění muži - starší žáci 113 // Příloha 5 - Korelační analýza pořadí umístění ženy - mladší žákyně 114 // Příloha 6 - Korelační analýza pořadí umístění ženy - starší žákyně 116

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC