Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (222 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3408-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3362-6 (print)
Tištěná verze: Szabo, Milos. Vychodni krestanske cirkve : Strucny prehled sjednocenych i nesjednocenych cirkvi krestanskeho Vychodu. Prague, Czech Republic : Karolinum Press, c2016 ISBN 978-80-246-3362-6
Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedním z jeho nejvlivnějších center byl Řím, jenž se také stal sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do nově vzniklé a tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem, však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly a ležící na východ od římské říše, které se rovněž nazývaly církvemi.A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. Jejich vzájemná komunikace a spolupráce byla několikrát přerušena a zase obnovena, čímž vzniklo jejich dnešní označení sjednocené církve (s Římem) a církve nesjednocené.Tato encyklopedická monografie – první svého druhu u nás – přináší nejen stručný historický pohled na vznik a vývoj všech jednotlivých východních církví (sjednocených i nesjednocených), ale i jejich aktuální stav (2016). Mnohé z nich rostou počtem svých členů i svými aktivitami, další zanikají, a to nejen pro úbytek svých věřících, ale i z důvodu válek a pronásledování. Některé již po staletí setrvávají víceméně uzavřené na území, kde kdysi vznikly, jiné dnes naopak působí v lokalitách, které ani nelze označit Východem. Přesto zůstávají svou tradicí, obřadem, kulturou, právem i spiritualitou nadále církvemi východními..
001489742
OBSAH // Úvod // 1. Různost obřadů // 1.1 Pojem církev a obřad // 1.2 Západní obřad // 1.3 Východní obřady // 2. Východní syrské církve // 2.1 Asyrská církev Východu // 2.2 Křesťané sv. Tomáše // 3. Předchalkedonské církve // 3.1 Arménská apoštolská církev // 3.2 Koptská pravoslavná církev // 3.3 Etiopská pravoslavná církev // 3.4 Eritrejská pravoslavná církev // 3.5 Syrská pravoslavná církev // 3.6 Syrskomalankarská pravoslavná církev // 4. Pravoslavné církve // 4.A.1 Konstantinopolský ekumenický patriarchát // 4.A.2 Alexandrijský patriarchát // 4.A.3 Antiochijský patriarchát // 4.A.4 Jeruzalémský patriarchát // 4.A.5 Ruská pravoslavná církev // 4.A.6 Srbská pravoslavná církev // 4.A.7 Rumunská pravoslavná církev // 4.A.8 Bulharská pravoslavná církev // 4.A.9 Gruzínská apoštolská církev // 4.A.10 Kyperská církev // 4.A.11 Řecká pravoslavná církev // 4.A.12 Polská pravoslavná církev // 4.A.13 Albánská pravoslavná církev // 4.A.14 Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku 4.A.15 Pravoslavná církev v Americe // 70 // 4.B.1 Církev Hory Sinaj 4.B.2 Finská pravoslavná církev 72 // 4.B.3 Japonská pravoslavná církev 73 // 4. B.4 Čínská pravoslavná církev 74 // 4.B.5 Estonská pravoslavná církev 75 // 4.C.1 Americká karpatsko-ruská pravoslavná diecéze v USA 77 // 4.C.2 Ukrajinská pravoslavná církev v USA 78 // 4.C.3 Arcibiskupství ruských pravoslavných církví
v západní Evropě so // 4.C.4 Albánská pravoslavná diecéze v Americe 8i // 4.C.5 Ukrajinská pravoslavná církev v Kanadě 82 // 4.D.1 Starověrci 83 // 4.D.2 Ukrajinská pravoslavná církev Kyjevského patriarchátu // a Ukrajinská autokefální pravoslavná církev 84 // 4.D.3 Běloruská autokefální pravoslavná církev 87 // 4.D.4 Makedonská pravoslavná církev 4.D.5 Pravoslavné církve Starého kalendáře // 5- Katolické východní církve 93 // 5-1 Maronitská církev 94 // 5.2 Italo-albánská katolická církev 95 // 5-3 Chaldejská církev 97 // 5-4 Syrskomalabarská katolická církev 99 // 5-5 Arménská katolická církev 100 // 5.6 Koptská katolická církev 102 // 5-7 Etiopská katolická církev 103 // 5.8 Eritrejská katolická církev 105 // 5-9 Syrská katolická církev 106 // 5.10 Syrskomalankarská katolická církev 107 // 5.11 Melchitská řeckokatolická církev 109 // 5.12 Ukrajinská řeckokatolická církev 111 // 3-13 Ruténská katolická církev 113 // 5-14 Rumunská řeckokatolická církev 115 // 5-15 Řecká byzantsko-katolická církev 117 // 5.16 Byzantská církev Chorvatska a Srbska 118 // 5-17 Makedonská byzantsko-katolická církev 120 // 5.18 Bulharská řeckokatolická církev 120 // 5-19 Slovenská řeckokatolická církev 122 // 5.20 Maďarská řeckokatolická církev 123 // 5.21 Ruská řeckokatolická církev 125 // 5.22 Albánská katolická církev 126 // 5.23 Běloruská katolická církev 128 // 5.24 Gruzínská
katolická církev 129 // Závěr // 131 // Seznam použitých zkratek 134 // Seznam pramenů a jejich sbírek 135 // Seznam literatury 136 // Příloha // Nejvyšší jurisdikce jednotlivých východních církví (stav ? i. 7. 2016) 138 // Nejvyšší představitelé východních církví // Summary // 201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC