Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2017
1 online zdroj (528 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3494-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3468-5 (print)
Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby. Vynesla mu obdiv a úctu, ale i zášť a pronásledování – byl vězněn v nacistických koncentračních táborech (1941–1945) i v komunistických žalářích (1950–1959), kde zemřel. Edice přináší sto čtyři dochovaných, dosud (až na dvě výjimky) nepublikovaných kázání, z nichž většina byla pronesena v letech 1945–1950. Z hlediska obsahu jsou kázání členěna do tří skupin: cyklus o mši svaté (1947–1949), cyklus o posledních věcech člověka (1949–1950), skupina kázání o rozličných aspektech víry (1938–1941, 1945–1950). Úvodní studie zasazuje Kajprova kázání do širšího kontextu jeho života a jeho reflexe, hledá důvody, které jej přiměly k volbě příslušných témat, a upřesňuje dataci jednotlivých promluv..
001489754
Adolf Kajpr SJ - služebník Slova (Vojtěch Novotný) 11 // O mši svaté 45 // Úvod 46 // Mše katechumenů 54 // Stupňová modlitba 54 // Introit 60 // Kyrie 64 // Gloria 66 // Grace 71 // Epištola 75 // Graduale 78 // Evangelium 82 // Credo 86 // Mše věřících 92 // Obětování 92 // Příprava darů 92 // Obětování chleba 95 // Obětování kalicha 97 // Závěr offertoria 100 // Secreta 108 // Preface 109 // Sanctus . 118 // Mešní kánon 123 // Modlitba za Církev 123 // Vzpomínka na živé 129 // Mezi úkonem 131 // Modlitby před proměňováním 135 // Proměňování 139 // Proměňování chleba 139 // Proměňování vína 142 // Tajemství víry 145 // Modlitby po proměňování 149 // Unde et memores 149 // Supra quae quaesumus 151 // Supplices te rogamus 155 // Vzpomínka na zemřelé 158 // Nobis quoque peccatoribus 163 // Závěr kánonu 167 // Modlitba Páně 170 // První tři prosby 170 // Další čtyři prosby 174 // Embolismus 180 // Agnus Dei 183 // Pax 188 // Přípravné modlitby před přijímáním 192 // Domine lesu Christe 192 // Perceptio Corporis 197 // Přijímání kněze 200 // Příprava na přijímání 200 // Přijímání Těla Páně 204 // Mezi přijímáním 208 // Přijímání Krve Páně 210 // Přijímání věřících 211 // Po přijímání 216 // Modlitby při abluci 216 // Antifona po přijímání 220 // Modlitba po přijímání 224 // Propuštění 227 // Požehnání 231 // Závěrečné evangelium 232 // O posledních věcech člověka 259 // Křesťanství je definitivní odpovědí na otázku smrti 260 // Víra v Krista přemáhá strach ze smrti 265 // Touha po nekonečném životě 270 // O andělech 274 // Omyly ve věci nesmrtelnosti 279 // Osobní soud 283 // Očistec 287 // Peklo 292 // I. 292 // II. 296 // III. 300 // Nebe 304 // I. 304 // II. 308 // III. 312 // IV. 316 // V. 320 //
Vzkříšení z mrtvých 325 // I. 325 // II. 329 // III. 333 // Poslední soud 337 // O rozličných aspektech víry 343 // Víra v Ježíše Krista, Syna Božího 344 // O zázracích Kristových 349 // Ježíšovo lidské Srdce, Srdce Boha samého 356 // Ježíšovo Srdce, zjevení pravé lásky 362 // Ježíšovo probodené Srdce, zdroj života 367 // Spočinutí ve vševládnoucí ruce Boží 373 // Čas Božího navštívení 378 // Ježíšův pláč nad Jeruzalémem 380 // Pán je blízko 384 // Boží tělo 387 // Smrt Ježíše Krista 391 // Maria, odlesk mateřské lásky Boží 398 // Maria, Nástroj Ducha svátého 402 // Maria, Panna čistá 407 // Maria, Hvězda jitřní 412 // Maria, Matka Bolestná 419 // Maria v každodennosti křesťanské víry 423 // Maria, Matka Bolestná, v pekle války 425 // Sv. Josef, poctivec Boží, aneb Nepokradeš! 431 // Žít životem svátých (o bl. Anežce České) 436 // Připodobňovat se Kristu 438 // Kristus cesta - křesťan poutník (o sv. Vojtěchu) 441 // Prosba o víru Církve (bratři soluňští vs. Jan Hus) 446 // Mše svátá 451 // Prosebná modlitba 455 // Adorace I 459 // Adorace II 464 // Posvěcení 467 // Láska 473 // I. 473 // II. 478 // III. 482 // Kristova křížová cesta 489 // I. 489 // II. 493 // IH. 497 // Abstract 502 // Jmenný rejstřík 513 // Biblické osoby 513 // Další osoby 515 // Rejstřík biblických míst

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC