Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (188 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3536-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3504-0 (print)
Tištěná verze: Spalova, Barbora. Ruprechtice : Verejny prostor podle mentalnich map. Praha, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze, c2017 ISBN 978-80-246-3504-0
Obnovení demokracie a občanské společnosti v České republice po roce 1990 přineslo i nové výzvy pro utváření veřejného prostoru v obcích. Předložená studie zkoumá utváření veřejného prostoru v Liberci-Ruprechticích skrze dvouletý interdisciplinární výzkum sociologů, filosofů a architektů. Výzkum vedla Katedra filosofie z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci a byl prováděn ve spolupráci s Institutem sociologických studií Univerzity Karlovy. Výzkum se soustředil na sběr mentálních map a provedl jejich komplexní vyhodnocení odborníky z různých oblastí. Studie zkoumala prozatím opomíjenou oblast mentálních map dětí a jejich vnímání veřejného prostoru. Z průniku oral history přístupu a techniky mentálního mapování vznikla při výzkumu nová kategorie tzv. „vzpomínkových map“. Studie dále analyzovala funkci a dynamiku alternativních veřejných prostorů, které v této části Liberce neformálně vznikají. Autoři navrhli novou metodiku výuky na základní škole, která pomáhá dětem najít kladný vztah k veřejnému prostoru a k jeho hodnotám. Závěrečnou kapitolu tvoří architektonické návrhy studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, které utvářejí veřejný prostor jak podle výzkumu v terénu, tak i podle teoretického zhodnocení výsledků výzkumu..
001489767
Obsah // Poděkování 8 // Úvodní slovo 9 // 1. Příběh výzkumu v kontextech společenských diskurzů // o veřejném prostoru 12 // 1.1 Od intervencí ? ochraně používaných praktik: // zranitelnost veřejného prostoru 14 // 1.2 Výzkum veřejného prostoru v kontextech společenské debaty 18 // 1.3 Shrnutí 22 // 2. Průběh výzkumu mentálních map 24 // 2.1 Výzkumné otázky, lokalita a celkový postup 25 // 2.2 Struktura respondentů, základní statistiky výzkumu 27 // 3. Týpologie mentálních map 29 // 3.1 Mapa jako struktura 31 // 3.2 Mapa jako cesta 35 // 3.3 Mapa jako pohled 37 // 3.4 Shrnutí 40 // 4. Ruprechtice od počátků po současnost 41 // 4.1 Historické počátky obce 41 // 4.2 Dnešní Ruprechtice a jejich dominanty 43 // 4.3 Shrnutí 48 // 5. Ruprechtické náměstí očima dospělých a dětí 49 // 5.1 Typologie zobrazení náměstí 50 // 5.2 Důležité body na náměstí 56 // 5.3 Konfrontace pohledů dětí a dospělých 61 // 5.4 Vize, představy a pocity spojené s náměstím 65 // 5.5 Sporné náměstí aneb „komunistický fluidum“ 68 // 6. Alternativní veřejné prostory Ruprechdc 70 // 6.1 Definice veřejného prostoru a jeho neformální varianty 71 // 6.2 Kaple Neposkvrněné Panny Marie Královny andělů // (kaplička U Obrázku) 73 // 6.3 Kostel sv. Antonína Paduánského 77 // 6.4 Cvičák a okolí 80 // 6.5 Veřejný shromaždbvací prostor na panelovém sídlišti // (před „hokejkou“) 86 // 6.6 Restaurace a
pohostinské služby 89 // 6.7 Shrnutí 94 // 7. Výzkum ve zdejší základní škole 96 // 7.1 Příprava školního projektu 97 // 7.2 Praktická část 99 // 7.3 Grafický návrh náměstí z pohledu žáků 104 // 8. Ruprechtice na dětských mentálních mapách 108 // 8.1 Náměstí Míru na mentálních mapách 111 // 8.2 Specifické dětské mapy 116 // 9. Pamětníci a jejich vzpomínkové mapy 118 // 9.1 Vzpomínkové mapy 120 // 9.2 Pan Werner 121 // 9.3 Pan Chroust 128 // 9.4 Paní Straková 134 // 9.5 Pan Valeš 138 // 9.6 Shrnutí vzpomínkových map 143 // 10. Ruprechtické náměstí očima architekta 146 // 10.1 Konfliktní vize středu města 146 // 10.2 Klasická a postmoderní funkce náměstí 147 // 10.3 Současný stav náměstí 149 // 10.4 Návrh 152 // 10.5 Shrnutí 157 // 11. Výzkum mentálních map: Návody pro různé uživatele // 159 // 12. Smysl krajiny a veřejného prostoru 163 // 12.1 Mytická reprezentace: kosmos versus chaos 163 // 12.2 Ekonomická reprezentace: individuální obživa versus lokální moc 166 // 12.3 Politická reprezentace: privátní versus společné 171 // 12.4 Symbolické formy krajiny a společného prostoru 173 // Literatura 178 // Účastníci výzkumu a editoři publikace 182 // Summary 185 // Rejstřík 186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC