Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (166 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3573-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3554-5 (print)
Monografie <i>Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů</i> si klade za cíl analyzovat vysokoškolskou výuku klíčových lingvistických disciplín fonetiky a fonologie u nás v historii i v současnosti. Vedle teoretických poznatků přináší také teoretické i aplikační metodicko-didaktické podněty, které by měly reflektovat specifičnost oboru v rámci učitelské přípravy, s přihlédnutím k didaktickým a vyučovacím kompetencím budoucích učitelů jazyků..
001489778
OBSAH // ÚVODEM {Martina Smejkalová )... 9 // 1. HISTORICKÁ VÝCHODISKA FONETIKY A FONOLOGIE V PŘÍPRAVNÉM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ JAZYKŮ // {Marie Bořek-Dohalská - Kristýna Červinková Poesová - Jakub Konečný - Pavla Nečasová - // Lenka Rozboudová - Martina Smejkalová - Klára Uličná - Jana Vlčková-Mejvaldová ) ... II // 1.1 Předfonetické výzkumy a počátky výuky fonetiky ... 12 // 1.2 Rozvoj foneticko-fonologických výzkumů v první polovině 20. století- // Pražský lingvistický kroužek a jeho didaktické projekce ... 14 // 1.3 Fonetický ústav Filozofické fakulty UK v Praze ... 16 // 1.4 Fonetika jako vysokoškolský předmět v přípravě učitelů ... 21 // 1.4.1 Výuka fonetiky v přípravném vzdělávání učitelů jazyků // na Filozofické fakultě UK v Praze ... 21 // 1.4.2 Výuka fonetiky v přípravném vzdělávání učitelů jazyků // na Pedagogické fakultě UK v Praze ... 29 // 1.5 Závěr ... 34 // Literatura ... 34 // 2. FONETIKA A FONOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA // {Jana Vlčková-Me jvaldová - Pavel Sojka ) ... 37 // 2.1 Současný stav výuky fonetiky a fonologie českého jazyka v přípravě učitelů základních // a středních škol ... 38 // 2.1.1 Fonetická a fonologická tematika v pedagogických dokumentech ... 38 // 2.1.2 Výuka fonetiky a fonologie českého jazyka na fakultách připravujících učitele... 40 // 2.2 Teoretická východiska výuky fonetiky a fonologie českého jazyka ... 45 // 2.2.1 Fonetická
literatura v sylabech... 46 // 2.2.2 Literatura odborná ... 47 // 2.2.3 Vlastní fonetické poznání... 48 // 2.2.4 Aplikovaný fonetický výzkum... 48 // 2.2.5 Fonetika v časopisech... 49 // 2.2.6 Granty a vědecké úkoly s fonetickou tematikou... 50 // 2.3 Výuka fonetiky a fonologie českého jazyka na Katedře českého jazyka // Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ... 51 // 2.3.1 Kontext výuky fonetiky a fonologie českého jazyka aneb Komplikující faktory ... 51 // 2.3.2 Cile výuky... 54 // 2.3.3 Obsah výuky... 55 // 2.3.4 Klíčová témata ... 56 // 2.3.5 Posloupnost a logická návaznost jednotlivých témat při výuce předmětu... 57 // 2.3.6 Metody a formy práce... 61 // 2.3.7 Způsoby prověřování a hodnocení... 62 // 2.4 Závěr ... 62 // Literatura ... 64 // 3. FONETIKA A FONOLOGIE ANGLICKÉHO JAZYKA // (Kristýna Červinková Poesová - Klára Uličná)... 68 // 3.1 Současný stav výuky fonetiky a fonologie anglického jazyka v přípravě učitelů // základních a středních škol ... 68 // 3.2 Teoretická východiska výuky fonetiky a fonologie anglického jazyka... 70 // 3.3 Výuka fonetiky a fonologie anglického jazyka na Katedře anglického jazyka a literatury // Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy... 72 // 3.4 Zaměřeno na didaktiku ... 75 // 3.4.1 Role výuky výslovnosti ... 76 // 3.4.2 Cíle výuky výslovnosti... 76 // 3.4.3 Výběr a strukturace učiva... 79 // 3.4.4 Přístupy ? výuce výslovnosti ... 79 // 3.4.5 Vhled
do didaktizace výuky výslovnosti na Katedře anglického jazyka a literatury // Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ... 81 // 3.5 Závěr ... 83 // Literatura... 83 // Příloha ... 86 // 4. FONETIKA A FONOLOGIE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA // (Kateřina Suková Vychopňová - Marie Bořek-Dohalská)... 87 // 4.1 Současný stav výuky fonetiky a fonologie francouzského jazyka v přípravě učitelů // základních a středních škol ... 89 // 4.1.1 Fonetická a fonologická tematika v pedagogických dokumentech ... 89 // 4.1.2 Výuka fonetiky a fonologie francouzského jazyka na fakultách připravujících učitele. 91 // 4.2 Teoretická východiska výuky fonetiky a fonologie francouzského jazyka... 99 // 4.3 Výuka fonetiky a fonologie francouzského jazyka na Katedře francouzského jazyka // a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ... 101 // 4.3.1 Faktory ovlivňující naši výuku... 101 // 4.3.2 Fonetika a fonologie... 103 // 4.3.3 Korektivní fonetika... 109 // 4.3.4 Historie a současnost francouzské spisovné výslovnosti ... 109 // 4.3.5 Metody a formy práce... 110 // 4.4 Závěr ... Ill // Literatura ... 112 // 5 FONETIKA A FONOLOGIE NĚMECKÉHO JAZYKA // (Pavla Nečasová)... 115 // 5.1 Současný stav výuky fonetiky a fonologie německého jazyka v přípravě učitelů // základních a středních škol ... 116 // 5.1.1 Fonetická a fonologická tematika v pedagogických dokumentech ... 117 // 5.1.2 Výuka fonetiky a fonologie německého jazyka
na fakultách připravujících učitele ... 119 // 5.2 Teoretická východiska výuky fonetiky a fonologie německého jazyka... 120 // 5.3 Výuka fonetiky a fonologie nemeckého jazyka na Katedře germanistiky // Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy... 124 // 5.4 Závěr ... 128 // Literatura... 129 // 6. FONETIKA A FONOLOGIE RUSKÉHO JAZYKA // {Jakub Konečný - Lenka Rozboudová )... 132 // 6.1 Současný stav výuky fonetiky a fonologie ruského jazyka v přípravě učitelů // základních a středních škol ... 133 // 6.1.1 Fonetická a fonologická tematika v pedagogických dokumentech ... 133 // 6.1.2 Výuka fonetiky a fonologie ruského jazyka na fakultách připravujících učitele... 135 // 6.2 Teoretická východiska výuky fonetiky a fonologie ruského jazyka ... 143 // 6.3 Výuka fonetiky a fonologie ruského jazyka na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky // Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy... 145 // 6.4 Závěr ... 151 // Literatura ... 152 // ZÁVĚR // {Marie Bořek-Dohalská - Kristýna Červinková Poesová - Jakub Konečný -Pavla Nečasová - Lenka Rozboudová - Pavel Sojka - Kateřina Suková Vychopňová - // Martina Smejkalová - Klára Uličná - Jana Vlčková-Mejvaldová)... 154 // RESUMÉ ... 159 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 161 // VĚCNÝ REJSTŘÍK // 163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC