Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (136 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3736-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3709-9 (print)
Tištěná verze: Vojtíšek, Petr. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče. [Place of publication not identified] : Univerzita Karlova, 2018 ISBN 978-80-246-3709-9
Ústředním tématem předkládané publikace je nastavení veřejnoprávní solidarity a role dobrovolné formalizované solidarity v systému sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dané téma systematicky zapadá do oblasti sociální ochrany obyvatel ČR, respektive do soustavy sociální pomoci a jeho aktuálnost je dána demografickými prognózami, změnami ve struktuře a funkcích moderní rodiny, rozsahem povinností sociálních států tváří v tvář jejich ekonomické kondici i efektivitou veřejných služeb a nestátních subjektů. Monografie předkládá návrh systémových opatření pro úpravu veřejnoprávní solidarity v sociálních službách (konkrétně ve službách sociální péče) v ČR s využitím analýz dobré praxe. Následně jsou pak definovány možnosti samofinancování dobrovolné formalizované solidarity nestátních neziskových organizací v systému služeb sociální péče na základě příkladů dobré praxe financování a fundraisingu..
001489817
Obsah // Úvod 7 // 1. Princip solidarity v historickém a stávajícím kontextu sociální ochrany 8 // 1.1 Hlavní definiční znaky fenoménu solidarity 8 // 1.2 Specifika a vývoj povinné veřejnoprávní solidarity 16 // 1.3 Podstata a limity veřejnoprávní povinné solidarity 20 // 1.4 Praktická aplikace veřejnoprávní solidarity v sociální politice 23 // 1.5 Přístupy ? uplatňování principu veřejné solidarity 24 // 2. Kontext služeb sociální péče 28 // 2.1 Vymezení pojmu služby sociální péče v historickém a soudobém pojetí 28 // 2.2 Organizace systému - role objektů a subjektů ve službách sociální péče 31 // 2.3 Mechanismy financování služeb sociální péče 33 // 2.4 Modely financování služeb sociální péče 35 // 2.5 Historický a soudobý kontext služeb sociální péče v ČR 41 // 3. Problematika veřejnoprávní povinné solidarity ve službách sociální péče 45 // 3.1 Veřejnoprávní solidarita ve službách sociální péče v evropském kontextu 45 // 3.2 Principy evropského sociálního modelu a jejich aplikace ve službách // sociální péče v ČR 49 // 3.3 Financování veřejnoprávní solidarity v ČR 54 // 4. Dobrovolná formalizovaná solidarita nestátních subjektů 57 // 4.1 Vztahy mezi státem a nestátními subjekty 60 // 4.2 Problematika vztahu státu a nestátních subjektů v sociální politice v ČR 62 // 4.3 Význam neziskových organizací při poskytování služeb sociální péče 64
// 4.4 Fundraising a samofinancování nestátních neziskových organizací 67 // 5. Podnikání v sociálních službách a jeho vztah ? veřejnoprávní solidaritě 75 // 6. Teze pro systémové změny v systému financování služeb sociální péče 80 // 6.1 Stav výzkumu a východiska v oblasti solidarity a deregulace // v sociálních službách 81 // 6.2 Základní demografické ukazatele cílové skupiny osob ve vyšším věku 84 // 6.3 Vybrané socioekonomické ukazatele u cílové skupiny osob // ve vyšším věku a osob se zdravotním postižením 88 // 7. Rozsah a obsah povinné veřejnoprávní solidarity - // Co na to říkají odborníci? 93 // 8. Doporučení pro úpravu nastavení veřejnoprávní povinné solidarity // ve službách sociální péče v ČR - vymezení prostoru a role dalších subjektů 102 // 8.1 Cíle doporučených opatření 103 // 8.2 Navrhovaná opatření 104 // 9. Samofinancování neziskových organizací poskytujících sociální // služby - příklady dobré praxe 118 // 9.1 Udržitelnost financování pro dobrovolnou formalizovanou solidaritu // jako shrnutí případových studií 119 // Závěr 123 // Shrnutí 126 // Summary  127 // Bibliografie 128 // Seznam obrázků, grafů a tabulek 134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC