Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (124 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3738-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3712-9 (print)
Tištěná verze: Beran, Michal. Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník = Thematic Czech-English and English-Czech dictionary of forensic medicine. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, c2018 ISBN 978-80-246-3712-9
Na trh se dostává zcela jedinečná odborná publikace na poli soudního lékařství. Jejím účelem je sloužit jako originální a nepostradatelná pomůcka při studiu, překladu odborných textů či přípravě přednášek a různých písemných sdělení pro odbornou i laickou veřejnost.Slovník je rozdělen do 2 hlavních částí – česko-anglická a anglicko-česká část, ze kterých každá obsahuje 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly pokrývají terminologii 11 základních tematických okruhů, se kterými se uživatel může v soudním lékařství setkat – Tanatologie, Dušení, Forenzní traumatologie, Dopravní úrazy, Porušení zdraví změnou teploty, Poranění elektrickým proudem a bleskem, Porušení zdraví ionizujícím zářením, Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí, Forenzní antropologie, stomatologie, biologie a genetika – Forenzní vědy, Forenzní toxikologie a Základní právní terminologie v soudním lékařství.Dílo je určeno zejména pro soudní lékaře, příslušníky policie, právníky zabývající se především trestním právem, lékaře jiných oborů, jako např. traumatologie, chirurgie a další, ale i pro studenty medicíny a každého se zájmem o obor soudního lékařství..
001489819
Obsah // Contents // 1. Obecné termíny - Tanatologie // General terminology - Thanatology---12 // 2. Dušení // Asphyxia---19 // 3. Forenzní traumatologie // Forensic traumatology---23 // Tupá poranění // Blunt force trauma---23 // Poranění ostrým předmětem - řezné, bodné a sečné rány Sharp force trauma - Incised (cut), stab and chop wounds Střelná poranění // Gunshot wounds (Firearm wounds)---30 // 4. Dopravní úrazy // Traffic accident-related injuries-35 // 5. Porušení zdraví změnou teploty // Thermal injuries---39 // 6. Poranění elektrickým proudem a bleskem // Electrocution and lightning-related death---41 // 7. Porušení zdraví ionizujícím zářením // Ionizing radiation injury---43 // 8. Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí // Pressure change as an external factor of body harm---45 // 9. Forenzní antropologie, stomatologie, // biologie a genetika - forenzní vědy Forensic anthropology, dentistry/odontology, biology and genetics - Forensic science-46 // 10. Forenzní toxikologie // Forensic toxicology---54 // 11. Základní právní terminologie v soudním lékařství // Basic legal terminology in forensic medicine--60

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC