Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2017
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3753-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3549-1 (print)
Monografie přináší komplexní „biografii“ jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách v souvislosti s morovou epidemií v letech 1713–1715. Monument postavený v prostoru, který v dané době fungoval jako cour d’honneur Pražského hradu, je výjimečný svým ideovým programem i svou výtvarnou kvalitou. Ta se zrcadlí jak v netradiční koncepci architektonického rozvrhu sloupu, tak v kompozičním a modelačním řešení jeho sochařské výzdoby, jejímž autorem je Ferdinand Maxmilián Brokoff.Odborná monografie nabízí detailní pohled na proměnu obrazu tohoto barokního monumentu v odborné literatuře a také zevrubný přehled předchůdců hradčanského monumentu v Praze. Autoři mapují historii vzniku sloupu a analyzují jeho architekturu i sochařskou výzdobu a sledují osudy díla v době od jeho slavnostního vysvěcení v roce 1736 až do současnosti a soustředí se na proměny sloupu..
001489821
Úvod (Kateřina Adamcová) 7 // I. PROLOG11 // 1. Mariánský sloup na Hradčanském náměstí v zrcadle odborné literatury (Kateřina Adamcová) 13 // 2. Pražští předchůdci hradčanského mariánského sloupu (Kateřina Adamcová) 24 // Sloupy a pilíře vztyčené v Praze před koncem třicetileté války 24 // Staroměstský mariánský monument a jeho následovníci 33 // Sloup sv. Josefa na Novém Městě pražském 40 // Sloup Nejsvětější Trojice ve Štěpánské ulici 47 // Trojiční sloup na Malostranském náměstí 54 // Maltézská statue sv. Jana Křtitele 62 // Závěr první části 68 // II. IDEA A JEJÍ NAPLNĚNÍ 73 // 1. Dějiny vzniku sloupu z pohledu výpovědi písemných pramenů (Pavel Zahradník) 75 // 2. Dějiny vzniku sloupu z pohledu sloupu samého (Kateřina Adamcová) 89 // Signatury Ferdinanda Maxmiliána Brokoífa 89 // Ikonografický program sloupu ?? // Výtvarná podoba sloupu jako další významný zdroj jeho poznání // Celková koncepce sloupu 115 // Interpretace celkové koncepce sloupu 125 // Sochařská výzdoba sloupu a její interpretace 132 // Sochy označené signaturami 134 // Sochy nesignované 165 // Hradčanský sloup v kontextu evropského barokního sochařství 179 // Závěr druhé části 185 // III. TAK ŠEL ČAS 189 // 1. Život sloupu od jeho vysvěcení po první velkou opravu v roce 1867 193 // Prameny (Pavel Zahradník) 193 // Komentář (Kateřina Adamcová) 199 //
2. Od Roberta Platzera po velkou opravu v letech 1894-1895 207 // Prameny (Pavel Zahradník) 207 // Komentář (Kateřina Adamcová) 218 // 3. Život sloupu v první polovině dvacátého století 229 // Prameny (Pavel Zahradník) 229 // Komentář (Kateřina Adamcová) 233 // 4. Život sloupu ve druhé polovině 20. století 243 // Prameny (Kateřina Adamcová, Pavel Zahradník) 243 // Komentář (Kateřina Adamcová) 251 // Závěr třetí části (Kateřina Adamcová) 257 // Závěrečné shrnutí (Kateřina Adamcová) 261 // Epilog (Kateřina Adamcová) 265 // Prameny k dějinám mariánského sloupu na Hradčanech 267 // Ikonografie mariánského sloupu na Hradčanech 269 // Chronologický seznam dosavadní literatury ? mariánskému sloupu na Hradčanech 271 // Denní tisk o mariánském sloupu na Hradčanech 273 // Seznam literatury ? poznámkám 275 // Soupis vyobrazení 285 // Jmenný rejstřík 290 // Summary 293

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC