Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3763-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3505-7 (print)
Tištěná verze: Josefovičová, Milena, 1961- Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945) : struktura, správa, lidé. [Place of publication not identified] : Univerzita Karlova, 2017 ISBN 978-80-246-3505-7
Historie Německé vysoké školy technické v Praze v letech 1938–1945 připomíná křižovatku – bod, kde se protínají dějiny vzdělanosti českých Němců, vysokých škol, techniky i dějiny okupace a nacistické třetí říše. Tvoří důležitý díl historického obrazu vysokého školství v českých zemích, a to jak ve vztahu k dějinám ČVUT, tak ve vztahu k Německé univerzitě. Předkládaná monografie se věnuje především vývoji institucionálnímu, biografickému a politicko-správnímu. Příběh pražské německé techniky, pojímaný v širším historickém kontextu snah o vyrovnání se s paralelním působením českého a německého obyvatelstva, ilustruje mnohovrstevnatý vývoj technického vzdělání, myšlení a invence v českých zemích..
001489828
Obsah // Úvod 7 // Technické vysoké školství v éře modernity 9 // Rozbor pramenů a literatury 15 // Za monarchie, za republiky - vývoj německé techniky v Praze do roku 1938 23 // Deutsche Technische Hochschule v habsburské monarchii (1863-1918) 23 // Československou státní vysokou školou 1918-1938 27 // Pokusy o reformu technického studia 35 // 1938 - rok rozvratu 42 // Důsledky mnichovské dohody 42 // Přeložení či ponechání? 44 // Rasové a politické čistky 57 // Transformace z československé na říšskou vysokou školu 63 // Hledání podoby 1938-1939 63 // Reorganizace 67 // Po uzavření českých vysokých škol 70 // Výměna rektora 76 // Univerzální vysoká škola 81 // V nových poměrech 91 // Struktura DTH 94 // Říšská, ale menší 94 // Fakulta přírodních věd a doplňkových oborů (I) 97 // Matematika a fyzika (1/1) 97 // Výuka a změny 97 // Personální obsazení 103 // // Chemie (1/2) 108 // Výuka a změny 108 // Personální obsazení 112 // Všeobecné předměty (1/3) 119 // Intervence Fritze Todta 122 // Fakulta architektury a stavitelství (II) 126 // Výuka a změny 126 // Personální obsazení oddělení architektury (II/l) 138 // Personální obsazení oddělení stavebního inženýrství (II/2) 142 // Fakulta strojní a elektrotechnická (III) 148 // Výuka a změny 148 // Personální obsazení oddělení strojního inženýrství (III/l) 152 // Personální obsazení oddělení elektrotechniky (III/2) 156
Správa a provoz DTH 160 // Kurátor 160 // Využití majetku české techniky 163 // Neuskutečněné plány 169 // Zemědělská vysoká škola v Děčíně-Libverdě 169 // Ústav pro výzkum silikátů Společnosti císaře Viléma (KWIfS) 171 // Hornická akademie Příbram - Německá vysoká škola báňská 173 // Totální válka a DTH 177 // Totální válka 177 // Personální záležitosti 180 // Omezení provozu školy 185 // Závěr 190 // Seznam zkratek 193 // Přílohy 194 // Resumé 212 // Vybraná literatura a prameny 213 // Jmenný rejstřík 218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC