Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2018
1 online zdroj (310 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3771-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3744-0 (print)
Z jakých představ o mezinárodní identitě a roli Británie a o jejích vztazích s Evropou a Spojenými státy vycházela britská zahraniční politika v turbulentní éře Tonyho Blaira a Gordona Browna? Jak reflektovali její tvůrci měnící se mezinárodní prostředí a rozložení moci ve světě? Jak uvažovali o klíčových normách a pravidlech spravujících mezinárodní politiku a o určujících tématech soudobé mezinárodní agendy? V této knize autor na základě obsahové a diskurzní analýzy premiérských projevů a dalších klíčových textů zkoumá a interpretuje proměny ideové struktury, v níž byla zahraniční politika Spojeného království v období New Labour ukotvena..
001489832
Předmluva 9 // 1. Úvod // 2. Současný stav zpracování tématu v odborné literatuře 16 // 2.1 Tradiční ideový rámec labouristické zahraniční politiky // a jeho reinterpretace v éře New Labour 19 // 2.2 Etická zahraniční politika 24 // 2.3 Doktrína mezinárodního společenství 28 // 2.4 Atlanticismus 35 // 2.5 Ideje místa, role a identity Británie ve světě 42 // 2.6 Formativní ideje evropské politiky New Labour 48 // 2.7 Další analýzy zahraničněpolitického diskurzu // a politické komunikace New Labour 55 // 2.8 Shrnutí 60 // 3. Teoreticko-metodologický rámec práce 63 // 3.1 Základní vymezení filosoficko-teoretického rámce a metodologie práce 63 // 3.2 Sociální konstruktivismus 66 // 3.3 Interpretivismus 71 // 3.4 Koncept diskurzu 72 // 3.5 Pojmy „konceptuálni ideje“ a „ideový rámec“ 74 // 3.6 Analýza diskurzu 77 // 3.7 Metodologie práce krok za krokem 80 // 3.8 ? textům a jejich výběru 83 // 4. Mezinárodní prostředí 87 // 4.1 „Současnost“ a „dnešní svět“ 87 // 4.2 Globalizace 89 // 4.3 „Mezinárodní společenství“ 91 // 4.4 Rozložení moci v mezinárodním systému 92 // 4.5 Normy a pravidla mezinárodní politiky 95 // 4.6 Suverenita a intervence 99 // 4.7 Mezinárodní organizace 103 // 4.8 Aktuální mezinárodní agenda 110 // 4.9 Mezinárodní prostředí: shrnutí 120 // 5. Identita a mezinárodní postavení Británie 122 // 5.1 Identita Británie 122 // 5.2 Postavení Británie ve světě 126 // 5.3 Postavení Británie v Evropě 130 // 5.4 Identita a mezinárodní postavení Británie: shrnutí 135 // 6. Britská zahraniční politika 137 // 6.1 Cíle britské zahraniční politiky 137 // 6.2 Mocenské zdroje britské zahraniční politiky 144 // 6.3 Prostředky britské zahraniční politiky 147 // 6.4 Modality užití vojenské síly 150 //
6.5 Britská zahraniční politika a zájmy 153 // 6.6 Britská zahraniční politika a hodnoty 157 // 6.7 Britská zahraniční politika: shrnutí 162 // 7. Evropa a evropská integrace 163 // 7.1 Smysl a cíle evropské integrace 167 // 7.2 Úspěchy a selhávání evropské integrace 169 // 7.3 Ústavní uspořádání Evropské unie 173 // 7.4 Evropa/EU ve světě 177 // 7.5 Kontinuita evropské integrace 179 // 7.6 Evropa - shrnutí 181 // 8. Spojené státy a „zvláštní vztah“ 183 // 8.1 Amerika a svět 186 // 8.2 Transatlantické vztahy 189 // 8.3 Britsko-americký bilaterální vztah 193 // 8.4 Spojené státy a „zvláštní vztah" - shrnutí 198 // 9. Formativní události a zahraniční angažmá éry New Labour 199 // 9.1 Útoky z 11. září 2001 199 // 9.2 Válka v Afghánistánu // 9.3 Válka v Iráku // 9.4 Finanční a hospodářská krize // 203 // 208 // 217 // 10. Shrnutí a interpretace poznatků 219 // 10.1 Šest předělových momentů v zahraničněpolitickém // diskurzu vlád New Labour 220 // 10.2 Stabilní prvky ideového rámce zahraniční politiky New Labour 226 // 10.3 Změny v ideovém rámci zahraniční politiky New Labour 227 // 10.4 Zdroje dynamiky zahraničněpolitického diskurzu 231 // 11. Závěr 234 // Přílohy 243 // Příloha 1 - Seznam a charakteristika analyzovaných textů 243 // Příloha 2 - Kódovací mřížka 270 // Příloha 3 - Ukázka kódování textu 272 // Příloha 4 - Medailony protagonistů 280 // Tony Blair 280 // Gordon Brown 284 // Robin Cook 289 // Jack Straw 290 // David Miliband 291 // Douglas Alexander 292 // Summary 293 // Seznam zkratek 295 // Bibliografie 297 // Ediční poznámka 309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC