Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (174 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3783-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3643-6 (print)
Tištěná verze: Kut’áková, Eva. Laudabile carmen. řást II., Kapitoly z římské rétoriky a poetiky. [Place of publication not identified] : Karolinum, c2017 ISBN 978-80-246-3643-6
Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v antickém Římě; je proto zaměřena především na dva okruhy – výklad výrazových prostředků a antologie textů vztahujících se k literární kultuře starověkého Říma. Výklad termínů ve slovníku figur a tropů vychází z definic a názorů římských teoretiků řečnictví a jednotlivá hesla jsou vybavena příklady z děl známých básníků – všechny latinské příklady i další citace jsou uvedeny i v českém překladu.Cílem výboru textů římských autorů, básníků i prozaiků, je doložit, že literární a poetologický diskurz byl v Římě živý, a to od samých počátků římské literatury až do 2. stol. n. l., kdy se římská „pohanská“ literatura už postupně, ale trvale začala z kulturního horizontu vytrácet. Ukázky jsou vybrány z děl, jejichž český překlad je nedostupný či velmi zastaralý, anebo z děl dosud nepřeložených (Rétorika pro Herennia, některé spisy Ciceronovy, Gellius); z textů dobře dostupných jsou zde pouze pasáže, které v kontextu díla zaměřeného na jiné oblasti snadno uniknou pozornosti (Velleius Paterculus, Petronius). V české odborné literatuře jde o první publikaci, která se problematikou římské literatury a rétoriky takto zabývá. Vzhledem ke způsobu zpracování je přístupná nejen studentům klasických jazyků, ale i zájemcům z dalších oborů a širší veřejnosti..
001489835
OBSAH // Předmluva... 9 // Úvod... 11 // VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY ŘÍMSKÉ POEZIE A PRÓZY... 15 // Figury a tropy... 15 // Klasifikace jazykových prostředků... 18 // Slovník figur a tropů... 20 // VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY A VÝSTAVBA VERŠE... 84 // Hyperbaton... 85 // Přesah / Enjambement... 91 // ŘÍMSKÉ MYŠLENÍ O VZDĚLÁNÍ, LITERATUŘE, RÉTORICE A POETICE: // TEORIE, ÚVAHY A POLEMIKY... 93 // Publius Terentius Afer... 93 // Na jevišti může soutěžit každý (Phormio / Formio: Prologus 1-34)... 93 // Rétorika pro Herennia... 96 // Úkoly řečníka a potřebné kompetence // (Auctor (Anonymus) ad Herennium / Rétorika pro Herennia 2-A)... 96 // M. Tullius Cicero... 98 // Všechny velké činy by byly zahaleny temnotou, kdyby je literatura neozářila svým světlem // (/Vo ? rc/z/tf poeta/Obhaj oba básníka Archia 15-27)... 99 // Jak užívat jednotlivých slov pro vytvoření výrazových prostředků // (De oratore / O řečníkovi 3,149-171)... 102 // První římští řečníci (Brutus 57-77)... 108 // Řečnické umění Gaia lulia Caesara (Brutus 258-266)... 112 // Úvahy o dokonalém řečníkovi (perfectus orator) a dokonalé výmluvnosti (summa eloquentia) // (Orator / Řečník 61-75)... 114 // Řečnické styly (Orator / Řečník 75-101)... 117 // De optimo genere oratorum / Nej lepší řečníci... 122 // Velleius Paterculus... 126 // Kdy se rodí velcí umělci (Historia Romana / Římské dějiny 1,16-18)... 126 // Petronius Arbiter... 128
// Kritika soudobého řečnictví a řečnických škol (Satyrica / Saturae / Satyricon l t)... 128 // Nesnadná cesta ? básnictví (Satyrica / Saturae / Satyricon 118)... 129 // Cornelius Tacitus... 131 // Chvála básnictví (Dialogus de oratoribus / Rozprava o řečnících 11-13)... 131 // M. Fabius Quintilianus... 134 // Význam četby básníků ve školní výuce (Institutio oratoria / Základy řečnictví 1,8,1 -21 ).. 134 // Aulus Gellius... 137 // .lak je třeba překládat řecké výrazy a o těch Homérových verších, které Vergilius, jak se mělo za to, přeložil správně a náležitě nebo naopak špatně // (Noctes Atticae / Attické noci 9,9)... 137 // Co soudil filozof Favorinus o těch Vergiliových verších, ve kterých při líčení výbuchu Etny // napodobil Pindara (Noctes Atticae / Attické noci 17,10)... 139 // BÁSNÍCI O SOBĚ, O BÁSNICTVÍ A BÁSNICKÉ SLÁVĚ... 142 // Titus Lucretius Carus... 143 // Hledání pravého verše a pravého slova (De rerum natura / O podstatě světa 1,136-145)... 143 // C. Valerius Catullus... 144 // Bídní veršotepci (Carmina / Básně 14)... 144 // Cinnova Zmyma (Carmina / Básně 95)... 146 // Q. Horatius Flaccus... 147 // V netknutou půdu já první jsem svobodné šlépěje vtiskl (Epistulae / Listy 1,19)... 148 // Sextus Propertius... 151 // Nadání na věčné časy zjednává slávu a čest (Elegiae / Elegie 3,2)... 152 // M. Valerius Martialis... 154 // Úvod ? I. knize epigramů... 154 // Budu
rád, když báseň má se dostane (Epigrammata / Epigramy 2,86)... 154 // Závidíte? Proč? (Epigrammata / Epigramy 10,9) ... 156 // BIBLIOGRAFIE... 157 // Doporučená studijní literatura... 157 // Další citovaná literatura // 158 // Edice, komentáře... 158 // Překlady... 159 // ZKRATKY JMEN PŘEKLADATELŮ... 161 // REJSTŘÍKY... 162 // Rejstřík citovaných míst... 162 // Rejstřík odborných termínů... 169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC