Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3845-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3808-9 (print)
Tištěná verze: Odkaz Rychtare Vavaka : Prispevky K zivotopisu Velkeho Pismaka. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, c2018 ISBN 978-80-246-3808-9
Rychtář z Milčic na Poděbradsku František Jan Vavák (1741–1816) byl největší z českých písmáků, osobitých autorů ze selského prostředí, kteří v období národního obrození uchovávali lidový jazyk příštím pokolením. Vavák patří k buditelům "první generace", jejímž nejvýznamnějším představitelem byl Josef Dobrovský a která se sdružovala kolem Krameriova vydavatelství Česká expedice. Připomenout jeho duchovní odkaz a velikost jeho osobnosti si klade za cíl tato kniha. Její úvodní část tvoří edice Vavákova nedokončeného Vlastního životopisu, kterou v 70. letech připravila Stanislava Jonášová. Druhá část zahrnuje výběr reprezentativních ukázek z jeho Pamětí, vydaných knižně v rozpětí let 1907–2009. Třetí částí jsou ukázky z Vavákovy veršované a písňové tvorby, dosud souborně knižně nevydané. Knihu uzavírá studie profesora Františka Kutnara o písmácké literatuře, publikovaná zatím pouze v samizdatovém sborníku k osmdesátinám historika Zdeňka Kalisty. Publikaci připravil k vydání editor závěrečného svazku Vavákových Pamětí Martin Kučera (vydaného v r. 2009 Nakladatelstvím Karolinum)..
001489848
Obsah // František Jan Vavák - selský intelektuál (Martin Kučera) /7 // VLASTNÍ ŽIVOTOPIS F. J. VAVÁKA /15 Vlastní životopis F. J. Vaváka // (Stanislava Jonášová-Hájkovä) /17 Ediční poznámka (Stanislava Jonásová-Hájková) /25 Popsání života Fraňka Jána Vaváka /28 Seznam zkratek /97 // F. J. VAVÁK PAMĚTI (VÝBOR) /99 // Léta R 1775 /101 // Rok 1781 /107 // Rok 1784 /110 // Rok 1790 /111 // Rok 1791 /114 // Rok 1793 /120 // Rok 1796 /123 // Rok 1798 /127 // Rok 1799 /130 // Rok 1800 /136 // Rok 1801 /138 // Rok 1802 /141 // Rok 1805 /144 // Rok 1809 /147 // Rok 1813 /150 // Rok 1814 /152 // Rok 1815 /154 // Rok 1816 /156 // UKÁZKY Z POEZIE F. J. VAVÁKA /157 Píseň /159 // Marš každého Čecha ctného, v tému arciknížete Karla vyvýšeného, udatné bojujícího /161 // Paměti F. J. Vaváka (Josef Pekař) /165 Úvaha historika o lidové literatuře písmácké a pamětní (František Kutnař) /195 Ediční komentář (Martin Kučera) /206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC