Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (142 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3850-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3832-4 (print)
Tištěná verze: Josl, Jan. Umění a péče o duši u Jana Patočky. Praha : Karolinum, c2018 ISBN 978-80-246-3832-4
Inspirace antickou filosofií, zvláště sókratovsko-platónským momentem, se v díle Jana Patočky promítla do klíčového motivu „péče o duši“, který v různé podobě určoval jeho filosofii dějin od 30. do 70. let. Duše, která u Sókrata už není homérský stín ani mytická představa, byla ve filosofickém náhledu pojata jako síla rozhodnout se, zaujmout určitou pozici, směr. Patočka proto duši považoval za princip, z něhož vyrostly dějiny a podstatné momenty evropské kultury, filosofie, politika a umění. Úvahy o povaze umění, které Patočka rozvíjel v dialogu s Martinem Heideggerem nebo Romanem Ingardenem, a jeho interpretace dílčích motivů u Sofokla, Čechova nebo Thomase Manna jsou v důkladném čtení Jana Josla dokladem toho, že umění vnímal jako zcela specifický druh reflexe lidského postavení ve světě..
001489849
Obsah // Předmluva a poděkování /7 // Úvod /9 // Pojetí Patočkovy filosofie před vydáním Sebraných spisů / 9 // Vliv Sebraných spisů / 14 // Přístupy ? Patočkově filosofii umění / 17 // Položení problému /20 // 1. Péče o duši a filosofie dějin / 23 // Péče o duši v 70. letech / 23 Filosofie dějin (1934-1940) /26 Člověk a dějiny /29 Svoboda /31 // Cesta ? Negativnímu platonismu / 37 Sókratés a Platón v raných textech / 37 Nitro /39 // Sókratés a Platón ve 40. a 50. letech - lidská krisis /42 Sókratés a Platón v 70. letech - řys/s /48 // 2. Umění /55 // Řeč a jazyk /55 // Umění ve 30. a 40. letech /55 Umění v 60. letech /62 Estetická zkušenost / 65 // Umění jako reflexe základních struktur světa a lidského místa v něm /77 Umění a pravda /89 // 5 // 3. Patočkova koncepce dějin umění - // dějiny umění jako dějiny duše / 93 // Mytické období /94 // Mýtus jako forma předdějinné existence / 94 Mýtus-ritus / 96 Epos /97 // Umělecké období /101 Období přechodu /107 Estetické období /112 // 4. Konec dějin umění /115 // Současné umění a duše / 118 // 5. Závěrem - péče o duši a umění / 121 Summary /128 // Prameny a literatura / 131 O autorovi /139 Jmenný rejstřík /141 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC