Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2019
1 online zdroj (444 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3982-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4026-6 (print)
Po celé dějiny přicházeli ruští myslitelé, geografové a státníci s vizemi o roli a civilizační příslušnosti své velké země. Zároveň při tom odhalovali neujasněnost geografického i hodnotového rámce ruské státnosti i identity ruské společnosti. Tápání mezi Východem, Západem a různými formami geopolitického svébytnictví se vždy promítalo do praktické zahraniční i vnitřní politiky Ruska. Jaroslav Kurfürst nabízí pečlivý pohled do labyrintu ruského geopolitického myšlení, který umožňuje pochopit jeho politická východiska. Ukazuje, že hybridní válka, kterou Rusko vede proti světu liberální demokracie a institucí Západu, mobilizuje hlubinné motivace a mýty carské i sovětské. Vztah Ruska a Západu je v této mimořádně argumentačně přesvědčivé monografii pojednán jako stálé střetávání se dvou odlišných geopolitických kultur..
001489872
OBSAH // Poděkování // 1. Úvod // 2. O geopolitice, kritické geopolitice a jejích pojmech // 2.1 Kde se vzala kritická geopolitika a oč v ní jde // 2.2 Krátke zastavení u termínu kritické geopoli tiky Geopoliticke představy // Geopolitické a operační kódy Geopoliticke příběhové linie a skripty Geopolitické tradice Geopolitická kultura // 3. Ruská geopolitika před geopolitikou // 3.1 Území: expanze, sbírání zemí Konsolidace a expanze na východ Expanze na západ // Ovládnutí jižního Kavkazu Pohlcení Střední Asie Nenaplněné imperiálni sny Sovětská hegemonie // 3.2 Instituce: svaly geopolitiky Církev: ve službách impéria Armáda, síla Ruska // 3.3 Ideje: imperiálni sny a kosmologie geopolitických představ Pravoslavný mesianismus // Moskva - třetí Řím: imperiálni mesianismus Smuta: imperativ rozpadu a ohrožení Okno do Evropy // 3.4 Koloniální a postkoloniální náhled na ruskou expanzi // 11 // 13 // 25 // 27 // 32 // 33 // 34 // 35 // 36 // 37 // 41 // 41 // 45 // 53 // 55 // 58 // 61 // 65 // 67 // 71 // 73 // 75 // 76 78 82 83 85 // 92 // 93 // 4. Klasické období ruské geopolitiky // 4.1 I listorický rámec: Rusko na geopolitickém hřišti 19. a počátku 20. století // 4.2 Diskuse ruské inteligence a zrod geopolitických tradic // 100 // 4-3 Geopoliticke vize ruských myslitelů klasického období los // Startovní „výstřel do tmy“: Čaadajevova zpověd o Rusku a Evropě 105 // Sny slavjanofilů o Rusku
coby ne-Evropě ?? // Panslavismus a Rusko jako anti-Evropa m // Liberální západnici a obhajoba Ruska jako součásti evropské civilizace 124 // Státocentrická idea Orientu 132 // Geografové ve službách státocentrické imperiálni mise 136 // Eurasianismus přijetí Asie, odvržení Evropy 145 // 4.4 Odstíny šedi geopolitických tradic předsovětského Ruska - teoretická diskuse 155 Interakce paradigmat 157 // Interakce identitárních rámců 138 // Interakce hodnotových rámců // Proměna diskuse na přelomu století *63 // Nejstabilnější části geopolitické kultury Ruska *64 // 5. Sovětská hybridní geopolitická kultura I68 // 5.1 Osud formální geopolitiky v SSSR *72 // 5.2 Praktická geopolitika SSSR v geopolitických příběhových liniích 183 // 5.2.1 Revoluční internacionalismus *84 // Linie státu: etablování bolševického Ruska na mezinárodní // šachovnici 185 // Linie ideologie: snaha o spuštění světové revoluce 189 // 5.2.2 Období socialismu v jedné zemi: geopolitická autarkie // a diverze v zahraničí 194 // 5.2.3 Komunistický imperialismus a geopolitika studené války 201 // Imperialismus a vlastenecká válka 201 // Cesta ke studené válce 203 // Geopolitika uvnitř „tábora míru“ doktrína omezené suverenity 205 // Triangulární konstruování bipolámího světa a soutěž o „třetí svěť 209 Mírová koexistence 21c // 5.2.4 Společný evropský dům a rozpad impéria - // přestavba geopolitických souřadnic
215 // 5.3 Geopolitické představy 219 // 5.3.1 Problém geopolitické inferiority a jeho projekce do třídního boje 220 // 5.3.2 Vykonstruovaný i skutečný pocit ohrožení 224 // 5.4 Teoretická diskuse: kontinuita podstaty, diskontinuita formy 227 // Paradigma marxismu-leninismu versus sovětské paradigma 228 // Geopolitická antigeopolitika a chronopolitíka 229 // Hybridita sovětské geopolitické kultury 232 // Maskování geopolitických tradic 234 // Přineslo sovětské období novou geopolitickou kulturu? 235 // 6. Postsovětské období - renesance geopolitiky 238 // 6.1 Geopolitické příběhové linie 240 // 6.1.1 Společný evropský dům / velká Evropa 241 // 6.1.2 Mul tipo lární svět 247 // 6.1.3 Odpor ? rozšíření NATO 252 // 6.1.4 Společný boj proti terorismu po 11. září 257 // 6.1.5 (Re)integraee v postsovčtském prostoru 261 // 6.1.6 Obrana proti barevným revolucím 266 // 6.1.7 Civilizacionismus v zahraniční politice 271 // 6.1.8 Geopolitické příběhové linie - trendy 275 // 6.2 Geopolitické tradice postsovětského období a ruská // disciplinární geopolitika 276 // 6.2.1 Identifikace geopolitických tradic v postsovětském období 278 // 6.2.2 Geopolitická tradice západnictví 283 // Koncept liberálního impéria 286 // Liberální a prozápadní vize 287 // 6.2.3 Geopolitická tradice etatismu 290 // Demokratický etatismus 292 // Geoekonomická škola 293 // Geopolitika a geostrategie silových složek 307 // 6.2.4 Geopolitická
tradice civilizacionismu 312 // Neosovětismus 319 // Civilizacionistický izolacionismus Cymburského 328 // Neoeurasianismus 334 // Počátky radikálního neoeurasianismu ??? // Ideové zdroje hnutí 339 // Duginův politický aktivismus 345 // Duginova geopolitika radikálního neoeurasianismu a představovaná geografie 347 // Další stoupenci radikálního eurasianismu 351 // Oficiální neoeurasianismus ?54 // Konvergence radikálního eurasianismu a státní politiky 357 // Šíření radikálního neoeurasianismu na Západě // a účast v dezinformační kampani 359 // Ruský svět 360 // Intelektuální počátky konceptu 363 // Infrastruktura Ruského světa ?65 // Ruský svět jako geopolitická ideologie 367 // RFC jako nositel geopolitiky Ruského světa i účastník nadace Russkij mir 369 // Ruský svět a hybridní válka 373 // 6.3 Teoretická diskuse: Co se děje s geopolitickou kulturou // v postsovětském Rusku? 375 // Konvergence ruské zahraniční politiky a patriotických // geopolitických diskursů 375 // Kontrast konceptů neoeurasianismu a Ruského světa 378 // Patriotická konvergence - konsensus geopolitiky a nadetnickcho nacionalismu 385 // Dynamika geopolitických tradic 388 // Pozůstatky prvků ze sovětské geopolitické kultury 392 // Putinismus a paralelní geopolitický systém 392 // 7. Představované geografie, pomsta ideologie a střet geopolitických kultur 399 // Seznam použitých zkratek 408 // Poznámky ? transkripci, transliteraci
a užívání některý pojmů 409 // Shrnutí 410 // Summary 411 // Příloha 412 // Bibliografie 414

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC