Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2019
1 online zdroj (276 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4045-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3991-8 (print)
Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky na některé z fakult pražských univerzit. Ačkoliv se další odborné matematické práci často téměř nevěnovaly, dokázaly to v době, která na ženy matematičky pohlížela s jistou nedůvěrou, neboť se mohly stát nepřehlédnutelnou konkurencí mužům matematikům, pokud by ovšem chtěly a měly větší odvahu čelit zakořeněným společenským stereotypům. V propracovaných studiích je ukázáno, z jakého sociálního prostředí tyto ženy pocházely, do jakého se provdaly, jaké měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, jak je rodinné i společenské události motivovaly, ovlivňovaly a kultivovaly, jak žily, čemu se věnovaly, jaké měly zájmy, s jakými problémy se potýkaly, jaký byl jejich vztah k rodině, vlasti, víře, politice a co jim komplikovalo život. Připojeny jsou základní údaje o nejbližší rodině, studie doplňují reprodukce dobových dokumentů a fotografií umožňující přiblížit a dokreslit studované téma..
001489884
PŘEDMLUVA // ÚVOD ...11 // 1. Vysokoškolské studium žen ...? // 2 Základní pravidla pro udélování doktorátů ...16 // 3. Doktoráty z matematiky na Německé univerzitě v Praze ...18 // 4. Doktoráty z matematiky na Německé univerzitě // v Praze - shrnutí ...20 // 5. Doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlově v Praze ...21 // 6. Doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlové v Praze - shrnutí ...27 // 7. Doktoráty z matematiky na univerzitách v Praze - srovnání ...28 // DOKTORKY MATEMATIKY NA NĚMECKÉ UNIVERZITĚ ...32 // 1. Sály Ramler ...32 // 2. Hilda Falk ...62 // 3. Josefinc Mayer, rozená Keller ...71 // DOKTORKY MATEMATIKY NA UNIVERZITĚ KARLOVÉ ...84 // 1. Marie Fabiánová ...84 // 2. Miluše Jašková ...94 // 3. Helena Navrátilová ...114 // 4. Jarmila Šimerková ...120 // 5. Věra Čechová ...129 // 6. Ludmila Illingerová ...143 // 7. Věra Kofránková ...160 // 8. Jiřina Frantíková ...178 // 9. Libuše Kučerová ...193 // STRUČNÝ STATISTICKÝ PŘEHLED ...212 // ZÁVĚR ...218 // SUMMARY ...222 // Archivní prameny ...256 // Literatura ...260 // Seznam vyobrazení ...262 // Jmenný rejstřík ...267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC