Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2019
1 online zdroj (276 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4045-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3991-8 (print)
Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky na některé z fakult pražských univerzit. Ačkoliv se další odborné matematické práci často téměř nevěnovaly, dokázaly to v době, která na ženy matematičky pohlížela s jistou nedůvěrou, neboť se mohly stát nepřehlédnutelnou konkurencí mužům matematikům, pokud by ovšem chtěly a měly větší odvahu čelit zakořeněným společenským stereotypům. V propracovaných studiích je ukázáno, z jakého sociálního prostředí tyto ženy pocházely, do jakého se provdaly, jaké měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, jak je rodinné i společenské události motivovaly, ovlivňovaly a kultivovaly, jak žily, čemu se věnovaly, jaké měly zájmy, s jakými problémy se potýkaly, jaký byl jejich vztah k rodině, vlasti, víře, politice a co jim komplikovalo život. Připojeny jsou základní údaje o nejbližší rodině, studie doplňují reprodukce dobových dokumentů a fotografií umožňující přiblížit a dokreslit studované téma..
001489884
OBSAH // PŘEDMLUVA . // ÚVOD... 11 // 1. Vysokoškolské studium žen... ? // 2 Základní pravidla pro udélování doktorátů ... 16 // 3. Doktoráty z matematiky na Německé univerzitě v Praze... 18 // 4. Doktoráty z matematiky na Německé univerzitě // v Praze - shrnutí... 20 // 5. Doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlově v Praze... 21 // 6. Doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlové v Praze - shrnutí. . 27 // 7. Doktoráty z matematiky na univerzitách v Praze - srovnání... 28 // DOKTORKY MATEMATIKY NA NĚMECKÉ UNIVERZITĚ... 32 // 1. Sály Ramler... 32 // 2. Hilda Falk... 62 // 3. Josefinc Mayer, rozená Keller... 71 // DOKTORKY MATEMATIKY NA UNIVERZITĚ KARLOVÉ... 84 // 1. Marie Fabiánová... 84 // 2. Miluše Jašková... 94 // 3. Helena Navrátilová... 114 // 4. Jarmila Šimerková... 120 // 5. Věra Čechová... 129 // 6. Ludmila Illingerová... 143 // 7. Věra Kofránková... 160 // 8. Jiřina Frantíková... 178 // 9. Libuše Kučerová... 193 // STRUČNÝ STATISTICKÝ PŘEHLED... 212 // ZÁVĚR... 218 // SUMMARY // 222 // Archivní prameny... 256 // Literatura...260 // Seznam vyobrazení... 262 // Jmenný rejstřík... 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC