Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2019
1 online zdroj (308 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4062-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4222-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-246-4052-5 (print)
Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele. Autor přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší přítomnosti, a proto se snaží poukazovat na aktualitu Masarykova poselství. Kromě toho se prof. Pospíšil analyticky a kriticky věnuje ožehavému tématu náboženského rozměru osobnosti prvního prezidenta. Jeho řešení je inovativní a překvapivé zároveň, protože vůbec nemíní zastírat svou fascinaci Masarykem, což mu ovšem nebrání vyslovovat určité kritiky a výhrady. Dílo je adresováno všem zájemcům o tuto jedinečnou postavu našich moderních dějin. Mnoho zajímavého a podnětného tam najdou jak ti, kterým jsou blízké Masarykovy humanitní ideály a jeho pojetí demokracie, tak křesťané všech církví v naší zemi. Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku svobodné republiky Čechů a Slováků, protože bez této události by dnes jenom stěží existovala jak Česká, tak Slovenská republika..
001489887
OBSAH // ÚVOD: NEODOLATELNÁ PŘITAŽLIVOST NEVYHNUTELNÉHO // MALÉRU... 9 // I. DRUHÝ ŽIVOT T. G. M. - GLORIFIKACE, NENÁVIST, ROZPAKY... 17 // Masaryk nekritizovatelný i oprávněně kritizovatelný... 18 // Není oslavování jako oslavování... 19 // Nevábná společnost nepřátel a odpůrců... 22 // Rozpačití filosofové — spor o Masaryka mezi ateisty // a vyznavači živého Boha... 28 // Křesťanští teologové tváří v tvář rébusu jménem Masaryk... 42 // Rozpaky nekatolických teologů před rokem 1918 /44 Monografie // J. L. Hromádky z roku 1930. Masaryk a katolická církev i ostatní církve /47 Monografie Otakara Fundy z konce 70. let minulého století. Problém Masarykova pojímání víry a Ježíše jako nejvyššíh© učitele v oblasti etiky a náboženství /56 // Jednoznačné odmítání, kritika i s postupem doby stále zřetelnější pozitivní reakce na Masarykovo náboženské myšlení ze strany některých katolických teologů /59 // Závěr první kapitoly... 67 // 2. MUŽ PŘED HOSPODINEM SPRAVEDLIVÝ A ZÁROVEŇ ODPADLÍK, // ANEB TOMÁŠI, TOMÁŠI, MOZEK MÁM Z TEBE NA KAŠI... 69 // Určitá priorita autentické křesťanské praxe vzhledem ? ortodoxii ... 71 // Muž nezdolné důvěry a naděje i přesvědčení s velkými // výhradami ? víře... 75 // Moderní mystik a prorok s odporem ? pseudomysticismu... 82 // Lidské slovo Bible a slovo Boží?... 86 // Verbálně odmítané tajemství Trojice jako nereflektovaný
prazáklad Masarykova náboženského života, jeho spirituality i jeho politického // usilování... 95 // „Ježíš, ne Caesar“, aneb ideál humanitní a tajemství Ježíšova // Božího synovství ... 109 // Trápení a pohoršení jménem církev, bez něhož to prostě nejde... 122 // Závěrečné shrnutí: Tvrdé disonance na hranici harmonie... 134 // 3. ŽIVOTNÍ DRAMA A MYŠLENKOVÝ ODKAZ T. G. MASARYKA... 136 // První dějství dramatu a habilitace věnovaná problému eskalující // sebevražednosti (1850-1882)... 138 // Mládí a studentská léta /139 Vzrůstající sebevražednost jako důsledek ochabující a upadající zbožnosti (monografie z roku 1881) /151 Druhé dějství masarykovského životního dramatu, lítý boj // o Rukopisy, filosofie vědy, sociologie (1882-1893)... 156 // První léta v Praze /157 Filosofie vědy, přednášková činnost, sociologické studie a nepřeberné množství dalších témat /167 // Bouřlivé období let 1893-1898 ... 170 // Boj o názorovou orientaci mládeže i společnosti: Česká otázka, Praktická filosofie, Naše nynější krize, Karel Havlíček, Jan Hus, Moderní člověk a náboženství, Otázka sociální /170 Nevyhnutelnost zakotvení etiky v ontologii, Moderní člověk a náboženství, Otázka sociální jako jasné „ne“ nastupujícímu marxismu /187 // Hilsneriáda, Ideály humanitní, boje o náboženství, Rusko // a Evropa (1899-1914)... 204 // Činnost detektivní, poslancem ve vídeňském
parlamentu, trpké poznání: // Rakousko je nereformovatelné /204 Masarykovský manifest a problém Ruska /233 // Boj za svobodu a role prezidenta osvoboditele... 248 // Psancem v odboji za politickou svobodu Čechů a Slováků /249 Filosof, sociolog, politolog a náboženský myslitel na Hradě /275 // NĚKOLIK SHRNUJÍCÍCH MYŠLENEK MÍSTO ZÁVĚRU: // TRVALE AKTUÁLNÍ VĚČNOST MASARYKOVÝCH „NYNÍ“ // PROMÍTAJÍCÍCH SE DO NAŠICH „TEĎ“... 291 // Bibliografie... 294 // Summary... 302 // Jmenný rejstřík... 304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC