Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2018
1 online zdroj (352 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4150-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4099-0 (print)
Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je věnován Antonínu Švehlovi, českému politikovi, státníku, sedlákovi, ale především zakladatelské osobnosti Československé republiky, jejího demokratického řádu. Jedná se o text pozoruhodný, neboť vyjadřuje pohled na Švehlu očima člověka z jeho bezprostředního okolí, pohled dlouholetého spolupracovníka, který se formoval hojným, v jistých pasážích Švehlova života dokonce každodenním setkáváním. Devatenáct tematicky utříděných vzpomínkových pojednání vytváří pestrý kaleidoskop, jenž Švehlu, politika ukazujícího se na veřejnosti nepříliš často a jen neochotně, vykresluje z lidské stránky. Naznačuje stereotypy jeho myšlení a chování, dává jeho obrazu širší osobnostní rozměr. Kniha opatřená biografií autora, bonvivána, jehož strasti, úspěchy a pády byly díky třem ženám jeho života – manželce, dceři, ale především milence – zcela nevšední, je historickým dokumentem, jenž nejen poučí, ale i pobaví. Kniha vyniká pozoruhodným grafickým zpracováním a velkorysou ilustrační výbavou, především množstvím fotografií..
001489899
OBSAH // A) Proč Mečíře číst, aneb o čem jeho paměti o Antonínu Švehlovi vypovídají // (Úvodem) 7 // B) Karel Mečíř, jeho iivot, spolupráce a setkávání s Antonínem Švehlou 17 // C) Vzpomínky Karla Mečíře 57 // I. Do čela agrárního hnutí 57 // II. Agrarismus světovým názorem i politickým programem 8l // III. Politika a politikaření lil // IV. Inteligence a úřednictvo 128 // V. Politika a morálka 140 // VI. Antonín Švehla a Karel Kramář 150 // VII. Antonín Švehla a T. G. Masaryk 158 // VIN. Zdraví versus politika 176 // IX. Pergler a Stříbrný 184 // X. Církev a náboženství 194 // XI. Švehla, místodržitelé a císař 202 // XII. Velká válka a čas bezprostředně po ní 211 // XIII. Zelená internacionála 233 // XIV. Pracovitost až sebevražedná 245 // XV. Vztah ? penězům 256 // XVI. Vzdělání, kultura, sběratelství 262 // XVII. Dělnictvo, socialisté a socialismus 271 // XVIII. Obrana zemědělců a Venkov 278 // XIX. Kurtoazie 292 // D) Místo závěru - něco slov o obrazu Antonína Švehly // v historické a historizující literatuře 301 // E) Ediční poznámka 331 // Summary 335 // Jmenný rejstřík 343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC