Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2019
1 online zdroj (148 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4189-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4180-5 (print)
Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení sociálních procesů z různých úhlů pohledu, tak jak se i členové autorského kolektivu specializují na rozmanité aspekty daného úkolu. V tomto smyslu se sociální procesy mohou jevit nesourodě, sjednocují je však právě principy jejich řízení. Ty jsou většinou zobecněné tak, aby poskytovaly možnost využití při dalším výzkumu, ale i v praxi.Tým pracovníků a doktorandů Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zkoumal, jaký vliv má veřejná správa na průběh vybraných sociálních procesů, zda tyto sociální procesy reálně řídí nebo je jenom ovlivňuje; pokud je ovlivňuje, pak jakými prostředky a s jakou úspěšností..
001489902
Obsah // Úvod (Kateřina Šámalová) g // Kapitola 1. // Základní teoretická východiska řízení a vedení v sociálni práci // (Igor Tomes) 21 // 1.1 Pojmy a pojetí, s nimiž se v této monografii pracuje ? // 1.2 Sociální procesy 23 // 1.3 Řízení, nebo jen ovlivňování sociálních procesů? 14 // 1.4 Role veřejné sociální správy při řízení // a ovlivňování sociálních procesů 19 // 1.5 Procesy povinné a dobrovolné sociální solidarity 21 // 1.6 Financování veřejné správy a její vliv na řízení // a ovlivňování sociálních procesů 23 // Kapitola 2. // Plánování a evaluace lokální veřejné politiky v sociálních službách v ČR // (Petr Vojtíšek) 27 // 2.1 Obec jako subjekt v řízení a ovlivňování systému sociálních služeb 27 // 2.2 Ovlivňování a řízení agendy sociálních služeb na úrovni obcí 29 // 2.3 Procesy v řízení a ovlivňování sítě sociálních služeb v obcích 32 // 2.3.1 Plánovací fáze řízení 32 // 2.3.2 Realizační fáze řízení 34 // 2.3.3 Evaluační a revizní fáze řízení 34 // 2.3.4 Fáze tvorby opatření 36 // 2.5 Financování sociálních služeb obcemi 37 // 2.6 Závěr 3g // Kapitola 3. // Veřejná politika orientovaná na starší pracovníky - // opatření na prodloužení pracovní aktivity {Lenka Bočková) 40 // 3.1 Legislativní zarámování politiky stárnutí v ČR 40 // 3.2 Analýza klíčových aktérů politiky stárnutí 46 // 3.3 Závěr 60 // Kapitola
4. // Ovlivňování a řízení procesů směřujících ? zajištění přístupnosti vysokoškolského studia pro uchazeče a studenty // se zdravotním postižením v ČR {Kateřina Šámalová) 62 // 4.1 Úvod 62 // 4.2 Procesy jako předmět řízení či ovlivňování 63 // 4.2.1 Typologie a popis jednotiivých procesů 64 // 4.2.1.1 Legislativní procesy 65 // 4.2.1.2 Regulace toku finančních prostředků 66 // 4.2.1.3 Poskytování podpůrných služeb 67 // 4.2.1.4 Personální řízení 68 // 4.2.1.5 Řízení kvality 69 // 4.2.1.6 Tretí role vysoké školy 70 // 4.2.2 Standardizace procesů 71 // 4.3 Subjekty řízení a ovlivňování procesů 71 // 4.4 Modely řízení a ovlivňování procesů při zajišťování // přístupnosti studia 73 // 4.5 Role sociální práce ve vytváření podmínek přístupnosti studia 75 // 4.6 Závěr 77 // Kapitola 5. // Znovuzačleňování marginálních sociálně ohrožených skupin // {Pavel Pěnkava) 78 // 5.1 Sociální procesy vytvářené veřejnou správou - // systémová opatření 61 // 5.1.1 Oblast státní správy, ústřední orgány a výkon státní správy 82 // 5.1.1.1 Legislativní úprava řešení bezdomovectví 83 // 5.1.1.2 Východiska stávajících meziresortních koncepcí // a strategií a návrhů zákona ? řešení bezdomovectví 86 // 5.1.2 Česká správa sociálního zabezpečení 88 // 5.1.3 Úřad práce České republiky 90 // 5.2 Oblast tvorby procesů od krajských a obecních // samosprávných
celků 94 // 5.2.1 Sankční regulace nežádoucích jevů jako prostředek // represivních procesů 95 // 5.1.2.1 Protialkoholní vyhlášky 96 // 5.2.2.2 Vyhlášky proti žebrání 97 // 5.3 Sociální procesy vytvářené odborníky 99 // 5.4 Sociální procesy vytvářené občanskou společností 101 // 5.4.1 Laická veřejnost - angažovaná 102 // 5.4.2 Laická veřejnost - neangažovaná 105 // 5.5 Závěr 106 // Kapitola 6. // Využití potenciálu sociálních pracovníků, resp. sociálních služeb // {Melanie Zajacov ä) 108 // 6.1 Úvod 108 // 6.2 Význam sociální práce 109 // 6.3 Potenciál sociální práce a role sociálních pracovníků 113 // 6.4 Podmínky pro výkon profese sociální práce 117 // 6.5 Výzkumné nálezy z analýzy dat v oblasti výkonu // sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách 119 // 6.6 Závěr 126 // Kapitola 7. // Přehled závěrů a návrhů {Igor Tornei, Kateřina Šámalová) 129 // Použitá literatura 134 // Internetové dokumenty 139 // O autorech 141 // Summary 146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC