Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Praha] : Karolinum, 2019
1 online zdroj (360 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-246-4218-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3992-5 (print)
Kdo byli Mayové? Kde a jak žili? Jak vypadal jejich náboženský svět? Jaké bohy uctívali? Jaké rituály provozovali? Jaké představy měli o světě i sami o sobě? A jaké představy o nich máme dnes? Syntetizující práce Zuzany Marie Kostićové podává souborný, srozumitelný a aktuální přehled světového bádání týkajícího se mayského náboženství a fenoménů, které s ním bezprostředně souvisejí. Zdůrazňuje jeho regionální a partikulární charakter a snaží se uvést na pravou míru některá východiska a dosud nereflektované omyly, které se zabydlily ve světové mayistice.Text může sloužit laikům jako úvod do problematiky, vysokoškolským studentům jako učební materiál a expertům z příbuzných oborů jako komplexní příručka..
001489908
OBSAH // Úvod... ? // Téma, cíle a metodologické poznámky... 11 // Struktura knihy... 14 // ČÁST PRVNÍ: MAYSKÁ KULTURA V MEZOAMERICKÉM KONTEXTU... 17 // 1. Mayové a Mezoamerika: uvedení do dějin mayské kultury... 19 // Co je Mezoamerika?... 19 // Mayové středoameričtí, nebo mezoameričtí?... 19 // Vývoj termínu „Mezoamerika“ a nejvýznamnější subregiony... 21 // Přírodní podmínky a způsob obživy v Mezoamerice... 24 // Geografické podmínky a klima... 24 // Zemědělství... 25 // Společenská struktura a politická organizace... 28 // Dílčí regiony mayské oblasti... 30 // Dějiny Mayů v mezoamerickém kontextu... 33 // Periodizace dějin Mezoameriky...: ??... 33 // Předkeramické období... 37 // Předklasické období a předklasický kolaps... 42 // Klasické období... 46 // Klasický kolaps... 50 // Poklasické období a conquista... 53 // 2. Prameny ke studiu mayského náboženství... 59 // Hlavní skupiny pramenů, metodologie a metodologické obtíže... 59 // Hmotné a ikonografické prameny... 61 // Jazyky a písmo... 63 // „Mayština“ a mayské jazyky... 63 // Mayské písmo... 66 // Glyfické prameny v mayských jazycích... 68 // Latinkou psané koloniální mayské prameny... 71 // Prameny v guatemalských jazycích ... 72 // Prameny v yukatečtině... 74 // Nejdůležitější španělské koloniální prameny... 77 // ČÁST DRUHÁ: POSVÁTNÉ BYTOSTI A POSVÁTNÁ VYPRÁVĚNÍ... 79 // Úvod do problematiky mayských
božstev: nástin badatelské diskuse... 81 // Od králů přes mýty až ? bohům... 89 // 3. Ptáci, déšť a posvátní králové... 91 // Nejstarší vrstva mayského náboženství... 91 // Posvátná architektura předklasického období ... 92 // Nadpřirozené motivy a symboly... 95 // Počátky posvátné královské moci... 102 // Posvátná královská moc v klasickém období... 103 // Královské dynastie a jejich politicko-náboženská legitimita... 103 // Kult předků... ?7 // Král jako bůh a velekněz... 110 // Král jako šaman... 113 // Otázka proměny posvátné královské moci v poklasickém období... 115 // 4. Kosmogonický mýtus a jeho hlavní protagonisté... 121 // Popol Vuh... 121 // Jak bohové tvořili svět... 122 // Sestup hrdinských dvojčat do podsvětí... 125 // Stvoření světa v klasickém období... 130 // Stětí mytického krokodýla a potopa světa... 131 // První kukuřice a tří ohništní kameny... 133 // Kukuřice v mayské kosmogonii a mayském náboženství... 135 // Založení světa jako kukuřičného pole... 135 // Mayský kukuřičný bůh v průběhu věků... 138 // Agrární rozměr mýtu o stvoření... 141 // Hrdinská dvojčata, tři Juraqani a další protagonisté mýtu... 142 // Junajpu a Xb‘alanke... 142 // Palenská triáda...ľ’ľ... 143 // Solární rozměr mýtu o stvoření... 149 // 5. Další protagonisté mayského náboženství... 153 // Bůh D / Itzamnaaj... 133 // Starší pojetí: Morley a
„Hunab Ku“... 154 // Starší pojetí: Thompsonův univerzální bůh... 155 // Mexická škola a další současné podoby thompsonovského odkazu... 157 // Itzamnaaj v klasických pramenech a souvislost s Hlavním ptačím božstvem... 160 // Itzamnaaj v poklasických pramenech... 163 // Bůh L (bůh M)... 165 // Bůh L jako vládce podsvětí... 165 // Bůh L jako bůh bohatství a léčení... 167 // Bohyně ? ? I... 168 // Tradiční interpretace: Dvě tváře bohyně Měsíce... 168 // Kritika tradičního pojetí... 170 // Moderní rekonstrukce lunárních božstev v klasickém a poklasickém období... 171 // Bůh ? / Chaahk... 173 // Vlídné deště a hrozivé hurikány... 173 // Další rozměry a souvislosti... 175 // Symbolické a lokální varianty... 176 // Bůh G: K‘inich Ajaw... 178 // Předklasické a klasické období... 179 // Poklasické období... 180 // Bůh A: božstvo smrti... 181 // Dílčí božstva smrti... 184 // K‘uk‘ulkan, opeřený had... 185 // Kontext: středomexický quetzalcoatlovský cyklus... 186 // Toltékové na Yucatánu... 188 // K‘uk‘ulkan střízlivýma očima... 190 // Další mayská božstva ... 192 // Bůh H: bůh větru... 193 // Bůh C... 193 // Bůh N... 195 // BůhA‘:Akan... 195 // ČÁST TŘETÍ: POSVÁTNO VE SVĚTĚ... 197 // Náboženská praxe v mayském kontextu... 199 // Lidská oběť, nedoceněná i přeceněná... 201 // Další potíže s rituály... 202 // 6. Astronomie, astrologie a kalendář... 205
// Počítání času v Mezoamerice a u Mayů... 205 // Mezoamerická astronomie - nebo mezoamerická astrologie?... 205 // Matematika a astronomické záznamy... 207 // Pan-mezoamerické cykly... 210 // Haab: solární rok... 211 // Tzolk‘in: sakrální rok... 214 // Kalendářní kolo a nosiči roků... 216 // Mayská specifika: dlouhý počet... 217 // Základní cykly... 217 // „Dlouhý dlouhý počet“ a stvoření světa... 220 // U kahlay k‘atuno‘ob: poklasická proměna kalendáře... 224 // Kalendář a astronomie... 225 // Slunce, Měsíc a zatmění... 225 // Mayská astronomie v praxi: tabulka Venuše // v Drážďanském kodexu... 227 // Další planety a souhvězdí... 229 // Kalendář a svátky... 231 // Ukončení roku: obřady Wayebu v poklasickém období... 232 // Novoroční obřady Popu a ostatní rituály haabu... 236 // Co víme o klasických kalendářních slavnostech? ... 237 // 7. Rituální praxe... 239 // Role a význam lidské oběti v Mezoamerice... 240 // Hladoví bohové, nebo hladoví obětníci?... 240 // Povinnost, výsada a trest... 241 // Oběť náhradou... 245 // Obětní praxe... 246 // Rituální mučení ... 246 // Lidská oběť... 248 // Oběť krve...I... 251 // Zvířecí oběť... 255 // Vykuřování, libace a oběť předkladem... 255 // Další dílčí součásti svátků... 257 // Přípravné purifikační praktiky... 257 // Průvody, tanec, divadlo a hudba... 258 // Hostiny a pitky... 260 // Rituální intoxikace...
261 // Rituální fenomény mimo kalendářní kontext... 263 // Míčová hra... 264 // Přechodové rituály... 270 // Zasvěcování a odsvěcování budov... 274 // Náboženští specialisté...??... 275 // 8. Člověk a svět... 279 // Podoby mayské „duše“... 280 // Náboženství a koncept „duše“... 280 // Pojetí „duše“ v mayské kultuře... 282 // Fenomén wahy/nahual... 286 // Svět a jeho povaha... 288 // Symbolické pojetí země, nebe a dalších dílčích fenoménů... 288 // Horizontální a vertikální struktura světa... 293 // Posvátné „portály“... 298 // Krajina, divočina, město... 301 // Divočina: les, hory a jeskyně... 301 // Město jako jeviště... 304 // Kultické budovy... 308 // ČÁST ČTVRTÁ: ZÁVĚR... 315 // 9. Mayové a současnost... 317 // Mayové jako objekt vědeckého zkoumání... 318 // Misionáři, nadšenci a první badatelé... 318 // Mayistika dosahuje plnoletosti... 320 // Velký přelom... 322 // Scheleovská mayistika... 323 // Mayská studia v Česku a na Slovensku: stručné panorama... 326 // Indiáni jako objekt náboženského zájmu... 327 // Ušlechtilí divoši versus primitivní barbaři... 327 // Esoterické dějiny Indiánů... 329 // Mayové a mimozemšťané... 331 // Hnutí nového věku a psychedelická revoluce... 332 // Hnutí nového věku a milenialismus... 335 // Závěr... 337 // Bibliografie...- ??’,... 339
(MiAaPQ)ECB5720129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC