Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Praha] : Karolinum, 2019
1 online zdroj (338 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-246-4287-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4237-6 (print)
Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti. Poté se pokouší prokázat Burckhardtův zásadní vliv na Nietzschovu roztržku s Richardem Wagnerem. Ve druhém oddíle se přechází k metodě Burckhardtovy kulturní historie, která v mnohém předznamenala Nietzschovu genealogii, a ustavila tak východiska pro jeho pojetí morálky. Upřednostněním sebetvorby před poslušností počíná dle Burckhardta italská renesance. Hlavní teze knihy zní: od okamžiku, kdy Nietzsche zahlédl tuto možnost přivtělení renesanční formy ctnosti (bez moralinu) a z ní plynoucí koncept plastické síly, učinil z Burckhardta svého modelového čtenáře, tj. toho, komu adresoval své spisy jako vzoru všech budoucích čtenářů. Jacob Burckhardt tak nabývá epochální důležitosti, neboť ztělesňuje obraz lidství, jejž Nietzsche předpokládal u každého, kdo bere do ruky jeho knihy..
001489916
Obsah // Prolog /7 // I. oddíl: Nedružná družnost: nedovršitelný antagonismus duchovního „přátelství" / 15 // Kapitola 1 Kongenialita v rámci divergence / 17 Kapitola 2 Burckhardt a Nietzsche: sebrané anekdoty /41 Kapitola 3 Burckhardt contra Wagner / 74 // II. oddíl: Antikentaur a antiosel: Nietzschův modelový čtenář /113 // Kapitola 4 Faktor Schopenhauer /115 // Kapitola 5 Nehistorické a dividualita dějin / 193 // Kapitola 6 Sebetvorba jako rekonstituce apollinského / 235 // Epilog /296 // Abreviace /308 Summary /310 Bibliografie /313 // Jakub Chavalka - vysokoškolský učitel filosofické antropologie / 324 Jmenný rejstřík / 328 Věcný rejstřík / 330 // 5
(MiAaPQ)ECB5844785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC