Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2019
1 online zdroj (166 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4297-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4285-7 (print)
V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním stykem se zahraničními studenty na domovské akademické půdě, ale také autentickými poznatky získanými při několikaletém výzkumném pobytu v Jižní Koreji.Autor uspořádal vybrané stati do oddílů podle místa jejich časopiseckého publikování (Český jazyk a literatura a polský časopis Bohemistyka); třetí oddíl jsou Varia. Knihu uvedl vstupním slovem, stručně charakterizujícím motivaci a okolnosti vzniku projektu. Dvě krátké beletrizující vsuvky naznačují, že jde o práci v jistém smyslu bilanční – a současně určenou širšímu okruhu zájemců.Publikaci doplňuje anglické resumé a autorská bibliografie 2016–2018..
001489917
Obsah // Úvodem ... 7 // Dědeček ... 9 // Korejská stopa... 11 // A. Český jazyk a literatura ... 14 // I. Výuka českého jazyka v zahraničí ... 14 // II. Čeština v zemi asijského tygra ... 17 // III. O bázových principech výběru gramatického učiva ... 21 // IV. Otázka, zejména pádová, nejen vc výuce cizinců ... 25 // V. Sémantika a výklad slovesného vidu... 29 // VI. O čem vypovídají české předložky? ... 33 // VII. Kompenzační strategie ve výuce Češtiny pro cizince... 38 // B. Bohemistyka ... 42 // Vlil. Mediační jazyk ve výuce češtiny pro cizince ... 42 // W. Jedem do Cechách: ? nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem... 46 // X. Sel do světa na zkušenou... 51 // XI. Divil se babiččinu důchodu ... 53 // XII. Ten film by 1(a) pohádka ... 55 // XIII. ? početnosti morfologických variant v Češtině... 57 // C. Varia ... 61 // XIV. ? prezentaci české deklinace j inojazyčným mluvčím... 61 // XV. O obtížnosti českého skloňování z pohledu j inojazyčných mluvčích ... 76 // XVI. Variantnost tvarosloví jmen a výuka češtiny pro cizinec ... 82 // XVII. Analogie ve výuce Češtiny pro cizince... 91 // XVIII. ? užíváni českých číslovek a Číselných výrazů // (se zřetelem ? češtině jako cizímu jazyku) ... 99 // XIX. Předložky pro a r« v současné češtinč ...108 // XX. Characteristics and Usage of Czech Prepositions ... 113 // XXI. ? jednomu aspektu evropanství a světovosti češtiny...129
// XXII. Morfologická forma a její význam ...141 // XXIII. Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování ...145 // Summary ...163 // Publikační činnost v letech 2016-2018 ...164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC