Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2019
1 online zdroj (125 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9293-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9292-1 (print)
Problematika rodiny a jejích výchovných funkcí je publikací aktualizována významem úlohy rodičovských výchovných stylů na oblast sportovně pohybových aktivit. Motivace k pravidelnému sportování na půdě organizovaného sportu dětí a mládeže je modelována i nově se formujícími sociálně a kulturně podmíněnými vztahy sportující dítě – rodiče – trenér, kdy vznikají možné střety motivací, prožitků a směřování různých aktérů tohoto trojúhelníku. Přitom vliv rodičů na motivaci k pravidelnému pohybu je zcela zásadní a nezastupitelný a nabývá na síle v případech, kdy rodiče působí na dítě společným pravidelným sportováním. Práce je tak určena nejen rodičům, ale i pedagogům, trenérům a širší odborné sportovní veřejnosti..
001489987
Úvodní poznámka: Kulturní a sociální souvislosti fungování // sportovně pohybových aktivit // 1 Rodičovské výchovné styly // 2 Mládež, rodina, volnočasové aktivity // 3 Sportovně pohybové aktivity: konceptuálni východiska // 4 Sport a socializace // 5 Socializace: vrcholový sport versus rekreační sport // 6 ? problematice pohybové motivace // 7 Sport a mládež: sociologické souvislosti... . . // 8 Motivace ke sportovním aktivitám u dětí a mládeže // 9 Historické ohlédnutí: Česká tradice organizace pohybových aktivit // a školní tělesné výchovy // 10 Perspektivy zájmu dětí a mládeže o sportovní aktivity // 11 Výzvy rodičovské odpovědnosti // 12 Sportovní socializace v kontextu „sportovního trojúhelníku" // 13 Výchovně socializační význam trenéra // 14 Motivační aspekty trenérské práce // 15 Přístupy rodičů k mladým sportovcům // 16 Kdy začít se sportem: význam věku a motivace // 17 K empirickým poznatkům o rodičovských postojích ke sportování dětí a mládeže . . . // 18 Co společnost očekává od řízení sportu? // Summary // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC