Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2019
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9324-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9323-2 (print)
latina
Nová překladová publikace přináší další české překlady latinských spisů Jana Husa a navazuje tak na předchozí svazek (M. Jan Hus v polemice a za katedrou, 2015). Přináší české znění dvou dalších polemických spisů českého reformátora a drobné spisky, které Hus sepsal v kostnickém vězení; dva z nich byly převedeny do raně novověké češtiny, i tyto starší překlady podává kniha v podobě čtenářské edice. Dále je zde kritický traktát (Husovo autorství je nejisté) proti vícehlasu v církevním zpěvu, svazek uzavírají překlady básnických skladeb k Husově poctě ze 16. století..
001489989
Obsah // PŘEDMLUVA ...7 // Překladatelské poznámky...9 // Autoři překladů...12 // Prameny a literatura ...12 // Literatura a prameny ? úvodům a komentářům ...13 // POLEMIKY // Proti anonymnímu odpůrci...20 // List Mistra Haška M. Janu Husovi - útok proti Husovu kázání...49 // Proti plzeňskému kazateli ...53 // Z Husova listu do Plzně ...72 // CONSTANTIENSIA // O Božích přikázáních a o Modlitbě Páně...86 // O smrtelném hříchu ...95 // O poznání, chtění a milování Boha...99 // O třech nepřátelích člověka a sedmi smrtelných hříších ...104 // O pokání...108 // O manželství ...114 // Traktát menší Mistra Jana Husi o manželství...121 // O svátosti těla a krve Páně...125 // Mikuláš z Poříčí, O velebné svátosti těla a krve Pána Krista...140 // PROTI FRANCOUZSKÉMU ZPĚVU V KOSTELE ...153 // BÁSNICKÉ SKLADBY // 1. Proti římskému kléru...160 // 2. Epitaf Jana Husa, apoštola a mučedníka Kristova ...161 // 3. Veršované komentáře ? vyobrazení Husova upálení...162 // 4. Verše, jež Husově památce věnoval Konrád Celtes...164 // 5. Husovo proroctví o Lutherovi ...165 // 6. Verše Hieronyma Treudera ze Svídnice...167 // SEZNAM ILUSTRACÍ...168 // SUMMARY ...169 // 5 // PŘÍLOHY // Contra cantores Francigenas in ecclesia ...175 // Básnické skladby v originálním latinském znění...178 // 1. In loannem Hus Exodion...178 // 2. Epitaphium loannis Hussii apostoli ac martyris Christi lesu...179
3. In icona loannis Hussii sancti martyris ...179 // 4. <Conradi Celtis versus Hussiani>...180 // 5. Hussi de Luthero vaticinium...180 // 6. Verše Hieronyma Treutlera ze Svídnice...182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC