Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2019
1 online zdroj (229 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9380-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9182-5 (print)
čeština
Výstava „Z Trevisa do Brtnice“ přibližuje osudy italského šlechtického rodu Collaltů od 10. století, kdy se jeho nejstarší předkové stali hrabaty z Trevisa, přes vrcholný a pozdní středověk, v němž se těžiště rodové moci přesunulo na venkovská panství Collalto a San Salvatore v oblasti středního toku Piavy, až po raný novověk, kdy se Collaltové uplatnili jako kondotiéři na bojištích celé Evropy. Slavnému habsburskému generálu Rambaldovi XIII. Collalto se roku 1623 podařilo získat zkonfiskované panství Brtnice a založit zde moravskou větev rodu. Výstava i její katalog prezentují rodové dějiny prostřednictvím dobových písemností: listin, notářských instrumentů, rodokmenů i dalších archiválií, které jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně a ve Státním okresním archivu v Rokycanech..
001489990
Obsah I Indice // Predmluva (Petr Elbel - Ondrej Schmidt)...7 // Premessa (Petr Elbel - Ondrej Schmidt)...II // Studie I Saggi...«...15 // Mezi snahou o hegemonii v Trevisu a budováním pozemkové domény na Piave: hrabecí rod // od 10. do pocátku 14. století (Ondrej Schmidt)...17 // Tra lo sforzo di egemonia a Treviso e la costruzione di un dominio territoriale sul Piave: la dinastia comitale dal X fino agli inizi del XIV secolo (Ondrej Schmidt)...29 // Ve stínu Republiky sv. Marka: hrabata z Collalta a San Salvatore v letech 1339-1519 (Ondrej Schmidt)...37 // All’ombra della Repubblica di San Marco: i conti di Collalto e San Salvatore negli anni 1339-1519 // (Ondrej Schmidt)...49 // Collaltové na prahu raného novoveku (Tomáš Cernušák)...57 // I Collalto alle soglie dell’etŕ moderna (Tomáš Cernušák)...67 // Collaltovská stopa v Cechách 15. století, aneb pocházel Kašpar Šlik z hrabecího rodu Collalto? (Petr Elbel)...73 // Le tracce dei Collalto nella Boemia del XV secolo, ovvero proveniva Gaspare Šlik dalla famiglia comitale // dei Collalto? (Petr Elbel)...85 // Katalog I Catalogo...93 // Bibliografie | Bibliografia...219 // Zkratky I Abbreviazioni ...221 // Prameny a literatura | Fonti e studi...222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC