Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Brno : Masarykova univerzita, 2019
1 online zdroj (229 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9380-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9182-5 (print)
čeština
Výstava „Z Trevisa do Brtnice“ přibližuje osudy italského šlechtického rodu Collaltů od 10. století, kdy se jeho nejstarší předkové stali hrabaty z Trevisa, přes vrcholný a pozdní středověk, v němž se těžiště rodové moci přesunulo na venkovská panství Collalto a San Salvatore v oblasti středního toku Piavy, až po raný novověk, kdy se Collaltové uplatnili jako kondotiéři na bojištích celé Evropy. Slavnému habsburskému generálu Rambaldovi XIII. Collalto se roku 1623 podařilo získat zkonfiskované panství Brtnice a založit zde moravskou větev rodu. Výstava i její katalog prezentují rodové dějiny prostřednictvím dobových písemností: listin, notářských instrumentů, rodokmenů i dalších archiválií, které jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně a ve Státním okresním archivu v Rokycanech..
001489990
Předmluva (Petr Elbel - Ondřej Schmidt) ...7 // Premessa (Petr Elbel - Ondřej Schmidt) ...11 // Studie - Saggi ...15 // Mezi snahou o hegemonii v Trevisu a budováním pozemkové domény na Piavě: hraběcí rod od 10. do počátku 14. století (Ondřej Schmidt) ...17 // Tra lo sforzo di egemonia a Treviso e la costruzione di un dominio territoriale sul Piave: la dinastia comitale dal X fino agli inizi del XIV secolo (Ondřej Schmidt) ...29 // Ve stínu Republiky sv. Marka: hrabata z Collalta a San Salvatore v letech 1339-1519 (Ondřej Schmidt) ...37 // All’ombra della Repubblica di San Marco: i conti di Collalto e San Salvatore negli anni 1339-1519 (Ondřej Schmidt) ...49 // Collaltové na prahu raného novověku (Tomáš Černušák) ...57 // I Collalto alle soglie dell’eta moderna (Tomáš Černušák) ...67 // Collaltovská stopa v Čechách 15. století, aneb pocházel Kašpar Šlik z hraběcího rodu Collalto? (Petr Elbel) ...73 // Le tracce dei Collalto nella Boemia del XV secolo, ovvero proveniva Gaspare Šlik dalla famiglia comitale dei Collalto? (Petr Elbel) ...85 // Katalog - Catalogo ...93 // Bibliografie - Bibliografia ...219 // Zkratky - Abbreviazioni ...221 // Prameny a literatura - Fonti e studi ...222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC