Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Brno] : Masarykova univerzita, 2015
1 online zdroj (180 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-210-9387-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-7995-3 (print)
čeština
Projektový management jako jeden z důležitých nástrojů řízení se stále více uplatňuje i v managementu sportu. Důležitou součástí je zpracování projektových záměrů jako nezbytných podkladů k získání finančních prostředků od územních samosprávných celků, centrálních institucí státní správy i z evropských strukturálních fondů. Tato kniha přináší teoretický přehled i praktické nástroje projektového managementu ve sportovně orientovaných záměrech. Pro názornost je doplněna také o případové studie..
001489991
OBSAH // ÚVOD...7 // 1. TEORIE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU...10 // 1.1 Význam a vývoj teorie projektového managementu...10 // 1.2 Školy projektového managementu...12 // 1.3 Teoretická analýza PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 18 // 1.4 Normativní a alternativní přístup к projektovému managementu...19 // 1.5 Současné trendy vědeckého zkoumání v projektovém managementu 20 // 1.6 Směry budoucího vývoje výzkumu v projektovém managementu ...23 // 1.7 Vztah mezi projektovým managementem a příbuznými obory...24 // 1.8 Závěr...25 // 2. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO SPORTOVNĚ ORIENTOVANÉ ZÁMĚRY ...26 // 2.1 Základní východiska tvorby projektu...26 // 2.2 Aplikace vybraných metod a technik projektového managementu // ve sportovních záměrech...29 // 2.3 Řízení nákladů v projektovém managementu...40 // 2.4 Koordinace lidských zdrojů v projektovém managementu...44 // 2.5 Realizace projektového managementu...48 // 2.6 Rizika projektu...50 // 2.7 Závěr...52 // 3. SPORTOVNÍ ORGANIZACE - ZPRACOVATELÉ // A PŘÍJEMCI PROJEKTŮ...53 // 3.1 Vymezení prostoru působnosti sportovních a tělovýchovných organizací 53 // 3.2 Právní rámec sportovně zaměřených organizací...55 // 3.3 Charakteristiky neziskových organizací...57 // 3.4 Spolky (zapsané spolky, z.s.)...60 // 3.5 Příspěvkové organizace...74 // 3.6 Kapitálové společnosti - společná zákonná ustanovení...76 // 3.7 Společnost s ručením omezeným...77
3.8 Akciová společnost...82 // 3.9 Osoba samostatně výdělečně činná...88 // 4. VEŘEJNÉ PROJEKTY, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, INVESTICE...89 // 4.1 Veřejné projekty...89 // 4.2 Veřejné zakázky...93 // 4.3 Investice...97 // 5. CASE STUDIES - PŘÍpadové studie...105 // 5.1 Diplomová práce Letní Orel cup 2015 (PRAKTICKÁ ČÁST)...106 // 5.2 Seminární projekt Triatlonový závod v Jihomoravském kraji ...131 // 5.3 Projektové financování sportu a škol z úrovně MŠMT, krajů a obcí...146 // OBSAH // PŘÍLOHY...152 // STANOVY...156 // Zápis z ustavující schůze ČASEM, z. s...163 // ZÁVĚR...165 // SUMMARY...166 // LITERATURA...167 // SEZNAM OBRÁZKŮ, SCHÉMAT, GRAFŮ A TABULEK...173 // SEZNAM ZKRATEK...175 // REJSTŘÍK...176 // PROFILY AUTORŮ...178 // AUTHOR PROFILES...179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC