Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Brno] : Masarykova univerzita, 2015
1 online zdroj (180 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9387-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-7995-3 (print)
čeština
Projektový management jako jeden z důležitých nástrojů řízení se stále více uplatňuje i v managementu sportu. Důležitou součástí je zpracování projektových záměrů jako nezbytných podkladů k získání finančních prostředků od územních samosprávných celků, centrálních institucí státní správy i z evropských strukturálních fondů. Tato kniha přináší teoretický přehled i praktické nástroje projektového managementu ve sportovně orientovaných záměrech. Pro názornost je doplněna také o případové studie..
001489991
ÚVOD 7 // 1. TEORIE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU 10 // 1.1 Význam a vývoj teorie projektového managementu 10 // 1.2 Školy projektového managementu 12 // 1.3 Teoretická analýza PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 18 // 1.4 Normativní a alternativní přístup к projektovému managementu 19 // 1.5 Současné trendy vědeckého zkoumání v projektovém managementu 20 // 1.6 Směry budoucího vývoje výzkumu v projektovém managementu 23 // 1.7 Vztah mezi projektovým managementem a příbuznými obory 24 // 1.8 Závěr 25 // 2. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO SPORTOVNĚ ORIENTOVANÉ ZÁMĚRY 26 // 2.1 Základní východiska tvorby projektu 26 // 2.2 Aplikace vybraných metod a technik projektového managementu // ve sportovních záměrech 29 // 2.3 Řízení nákladů v projektovém managementu 40 // 2.4 Koordinace lidských zdrojů v projektovém managementu 44 // 2.5 Realizace projektového managementu 48 // 2.6 Rizika projektu 50 // 2.7 Závěr 52 // 3. SPORTOVNÍ ORGANIZACE - ZPRACOVATELÉ // A PŘÍJEMCI PROJEKTŮ 53 // 3.1 Vymezení prostoru působnosti sportovních a tělovýchovných organizací 53 // 3.2 Právní rámec sportovně zaměřených organizací 55 // 3.3 Charakteristiky neziskových organizací 57 // 3.4 Spolky (zapsané spolky, z.s.) 60 // 3.5 Příspěvkové organizace 74 // 3.6 Kapitálové společnosti - společná zákonná ustanovení 76 // 3.7 Společnost s ručením omezeným 77 // 3.8 Akciová společnost 82 // 3.9 Osoba samostatně výdělečně činná 88 // 4. VEŘEJNÉ PROJEKTY, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, INVESTICE 89 // 4.1 Veřejné projekty 89 // 4.2 Veřejné zakázky 93 // 4.3 Investice 97 //
5. CASE STUDIES - PŘÍpadové studie 105 // 5.1 Diplomová práce Letní Orel cup 2015 (PRAKTICKÁ ČÁST) 106 // 5.2 Seminární projekt Triatlonový závod v Jihomoravském kraji 131 // 5.3 Projektové financování sportu a škol z úrovně MŠMT, krajů a obcí 146 // OBSAH // PŘÍLOHY 152 // STANOVY 156 // Zápis z ustavující schůze ČASEM, z. s 163 // ZÁVĚR 165 // SUMMARY 166 // LITERATURA 167 // SEZNAM OBRÁZKŮ, SCHÉMAT, GRAFŮ A TABULEK 173 // SEZNAM ZKRATEK 175 // REJSTŘÍK 176 // PROFILY AUTORŮ 178 // AUTHOR PROFILES 179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC