Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (384 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2806-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0496-3 (print)
Skupinová kognitivně-behaviorální terapie může u mnoha psychických problémů plně nahradit individuální terapii, u některých pacientů je dokonce i vhodnější. Kromě běžných znalostí a dovedností potřebují vedoucí skupiny rozumět dynamice ve skupině, usměrňovat vztahy mezi jejími členy a využívat společného potenciálu ku prospěchu všech..
001490026
Obsah // Předmluva 9 // 1. Základní pohledy na skupinovou psychoterapii 13 // 1.1 Historie skupinové psychoterapie 14 // 1.2 Základní ideje skupinové psychoterapie 15 // 1.3 Teorie vazby a skupina 16 // 2. Praktické provádění skupinové psychoterapie 25 // 2.1 Základní přístupy skupinové psychoterapie 25 // 2.1.1 Psychoanalytická orientace 26 // 2.1.2 Eklektické (psychodynamické a interpersonální) pojetí 27 // 2.1.3 Behaviorálnískupina 28 // 2.1.4 Skupina v kognitivné-behaviorální terapii 29 // 2.2 Požadavky na vedoucího skupiny 30 // 2.3 Terapeutický vztah ve skupině 32 // 2.4 Kurativní faktory skupinové psychoterapie 32 // 2.4.1 Dodávaní naděje 33 // 2.4.2 Univerzalita 33 // 2.4.3 Předávání informací 34 // 2.4.4 Altruismus 35 // 2.4.5 Korektivní rekapitulace primární rodiny 35 // 2.4.6 Rozvoj sociálních dovedností 36 // 2.4.7 Napodobovacíchování 37 // 2.4.8 Interpersonální učení 37 // 2.4.9 Skupinová koheze 38 // 2.4.10 Katarze 38 // 2.4.11 Existenciálni faktory 39 // 2.5 Skupinový model 39 // 2.6 Struktura, proces a obsah 43 // 2.7 Vývoj skupiny 44 // 2.7.1 Orientace 45 // 2.7.2 Socializace 46 // 2.7.3 Symbióza 47 // 2.7.4 Diferenciace 48 // 5 // Obsah // 2.7.5 Individuace 50 // 2.7.6 Matur ??? 50 // 3. Skupinová kognitivně-behaviorální terapie 53 // 3.1 Základní uspořádání ??? skupiny 55 // 3.1.1 Malá a velká skupina 57 // 3.1.2 Otevřená skupina 58 // 3.1.3 Uzavřená skupina 58 // 3.1.4 Skupina s jedním
hlavním problémem 58 // 3.1.5 Skupina ambulantní 59 // 3.1.6 Skupina v rámci denního stacionáře 59 // 3.1.7 Skupina při hospitalizaci 59 // 3.1.8 Smíšená skupina 60 // 3.1.9 Zařazení pacienta do dvou programů současně 60 // 3.2 Příprava na skupinu 61 // 3.2.1 Sestavení skupiny 62 // 3.2.2 Výběr pacientů do skupiny 63 // 3.2.3 Individuální příprava členů skupiny na skupinovou práci 69 // 3.2.4 Terapeuti a jejich příprava 69 // 3.3 Skupinový program 74 // 3.3.1 Určení programu (5 minut) 74 // 3.3.2 Body probírané při každém sezení (30 minut) 75 // 3.3.3 Hlavní téma(ta) dne (60 minut) 75 // 3.3.4 Zadání domácích cvičení (15 minut) 76 // 3.3.5 Relaxace (5 minut) 76 // 3.3.6 Zpětná vazba (5 minut) 76 // 3.3.7 Struktura skupinového sezení 76 // 3.3.8 Výběr programu 77 // 3.3.9 Pravidla skupiny 78 // 3.3.10 Individuální potřeby 79 // 3.3.11 Domácí úkol 79 // 3.3.12 Výběr příkladu 79 // 3.3.13 Vnitřní struktura sezení 80 // 3.3.14 Problémy s blokováním skupinového procesu 85 // 3.3.15 Jednotlivé typy problémových pacientů 88 // 3.3.16 Účastník nevhodný pro členství ve skupině 92 // 3.3.17 Rezistence ke změně 94 // 3.4 Yalomovy faktory a skupiny KBT 99 // 6 // 3.5 Skupinový proces 108 // 3.5.1 Co je skupinový proces? 109 // 3.5.2 Chápání skupinového procesu v rámci modelu KBT 111 // 3.5.3 Definování skupinového procesu v rámci KBT 112 // 3.5.4 Vnímání skupinového procesu v rámci struktury
KBT 119 // 3.5.5 Využití skupinového procesu ve skupinové KBT 127 // 3.5.6 Problémy ve skupinovém procesu KBT 130 // 3.5.7 Role terapeuta ve skupinové KBT 133 // 3.6 Techniky a strategie ve skupinové KBT 134 // 3.6.1 Behaviorální strategie a techniky 135 // 3.6.2 Kognitivní strategie a techniky 167 // 3.6.3 Prožitkové strategie a techniky 202 // 3.7 Skupinová KBT u vybraných problémových okruhů 223 // 3.7.1 Skupinová KBT deprese 223 // 3.7.2 Skupinová KBT sociální fobie 232 // 3.7.3 Skupinová KBT ? panické poruchy a agorafobie 243 // 3.7.4 Skupinová KBT obsedantné-kompulzivníporuchy 267 // 3.7.5 Skupinová KBT-transdiagnostickýpřístup 276 // 3.7.6 Skupinová KBT ? psychóz 282 // 3.8 Problémy v KBT skupinách 291 // 4. Skupinová terapie ve třetí vlně KBT 293 // 4.1 Dialektická behaviorální terapie 293 // 4.1.1 Principy DBT 294 // 4.1.2 Součásti DBT 295 // 4.1.3 Strategie léčby 296 // 4.1.4 Dovednosti v DBT 298 // 4.2 Skupinová schématerapie 306 // 4.2.1 Účinnost a typy skupinové schématerapie 315 // 4.2.2 Skupinová schématerapie ? hraniční poruchy osobnosti 317 // 4.2.3 Léčebná síla skupinové schématerapie 317 // 4.2.4 Počáteční fáze skupinová schématerapie 318 // 4.2.5 „Omezené rodičovství“ - budování „zdravé rodiny“ 320 // 4.2.6 Změna psychických modů 322 // 4.2.7 „Odtažitý obránce“ 324 // 4.2.8 „Zraněné/opuštěné dítě“ 325 // 4.2.9 „Ochotný kapitulující“ 327 // 4.2.10 Imaginace
při práci se skupinou 327 // 7 // Obsah // 4.2.11 „Rozzlobené/impulzivní dite’ 331 // 4.2.12 „Siastnélradostnélhravélspontánní dite“ 334 // 4.2.13 Formování totožnosti 335 // 4.2.14 „Trestající“ nebo „požadující!náročný rodič“ 336 // 4.2.15 „Hyperkompenzátor“ 338 // 4.2.16 „Laskavý/podporující rodič“ 340 // 4.2.17 „Zdravý dospělý“ 341 // 4.2.18 Výzvy skupinové schématerapie 344 // Závěr 345 // Literatura 347 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC