Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0366-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0293-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2034-5 (print)
Kniha seznamuje se základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku a objasňuje základní ekonomické veličiny v podniku, financování a finančního rozhodování. Druhé vydání publikace je kompletně aktualizováno s ohledem na nový zákon o účetnictví a další právní předpisy..
001490032
O autorech // Úvod // Předmluva // 1. Podnikání a podnik // 1.1 Podnikání a podnikatel // 1.2 Podnik jako subjekt práva a hospodářská entita // 1.2.1 Cíle a funkce podniku // 1.2.2 Znaky podniku // 1.2.3 Fáze života podniku // 1.3 Typologie podniků // 1.4 Rizikovost podnikání // 2. Majetek a finanční zdroje podniku // 2.1 Charakteristika majetku a jeho klasifikace // 2.1.1 Dlouhodobý majetek // 2.1.2 Oběžný majetek // 2.1.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu podniku // 2.2 Charakteristika finančních zdrojů podniku // 2.2.1 Vlastní kapitál // 2.2.2 Cizí zdroje // 2.2.3 Optimální kapitálová struktura // 2.3 Rozvaha // 3. Základní ukazatele výsledku hospodaření // 3.1 Charakteristika základních ukazatelů výsledku hospodaření // 3.1.1 Výnosy // 3.1.2 Náklady // 3.1.3 Výsledek hospodaření // 3.1.4 Ekonomický zisk // 3.2 Klasifikace nákladů // 3.2.1 Druhové třídění nákladů // 3.2.2 Klasifikace nákladů podle závislosti na změně objemu výkonů // 3.2.3 Účelové třídění nákladů // 3.2.4 Manažerské pojetí nákladů // 3.3 Modelování nákladů // 3.3.1 Nákladové funkce // 3.3.2 Analýza bodu zvratu // 3.4 Nástroje řízení nákladů // 3.4.1 Kalkulace // 3.4.2 Rozpočetnictví // 3.4.3 Technickohospodářské normy a limitování nákladů // 3.5 Výkaz zisku a ztráty
// 4. Podnikové řízení // 4.1 Plánování 86 // 4.1.1 Strategie rozvoje podniku 87 // 4.1.2 Střednědobé a krátkodobé plánování realizace strategie 91 // 4.2 Organizování 94 // 4.3 Výběr a rozmístění pracovníků a jejich vedení 97 // 4.4 Kontrolování 98 // 4.5 Analyzování problémů, rozhodování a komunikace při realizaci // rozhodnutí 99 // 5. Řízení výroby // 5.1 Příprava a plánování výroby 104 // 5.2 Výrobní kapacita a její využití 108 // 6. Řízení nákupu a prodeje // 6.1 Nákup 116 // 6.2 Řízení zásob 121 // 6.2.1 Normy zásob materiálu 121 // 6.2.2 Optimalizace stavu zásob 124 // 6.2.3 Optimální velikost dodávky 125 // 6.2.4 Využití materiálu 128 // 6.2.5 Operativní řízení zásob 130 // 6.3 Prodej 134 // 7. Personální řízení // 7.1 Charakteristika personálního řízení 138 // 7.2 Plánování pracovníků 139 // 7.2.1 Potřebný počet dělníků 141 // 7.2.2 Produktivita živé práce 143 // 7.3 Hodnocení pracovníků 146 // 7.4 Odměňování pracovníků 149 // 8. Finanční řízení // 8.1 Cíle finančního řízení podniku 154 // 8.2 Druhy financování podniku 156 // 8.3 Finanční rozhodování 163 // 8.4 Řízení cash flow 167 // 8.5 Základy finanční analýzy 172 // 9. Řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje // 9.1 Úkoly vědeckotechnické činnosti 182 // 9.2 Proces vývoje nového výrobku 187 // 9.3 Efektivnost podnikatelského projektu 192 // Použitá literatura 203 // Příloha A 208 // Příloha ? 209 // Příloha C 212 // Shrnutí, Summary 217 // Rejstřík 218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC