Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2019
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1165-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-1164-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2020-8 (print)
Kniha se jako jediná na našem trhu věnuje významnému nástroji podpory strategického rozhodování a řízení – scénářům, představujícím varianty možného budoucího vývoje. V současné době uplatňuje scénáře při tvorbě strategie většina vyspělých západních společností nejen v byznysu, ale také např. ve veřejné a státní správě nebo letecké dopravě..
001490034
O autorech 9 // Předmluva 10 // 1. Pojetí scénářů, oblasti využití a historie tvorby 13 // 1.1 Nejistoty budoucího vývoje a jejich prognózování 14 // 1.2 Scénáře 16 // 1.2.1 Pojetí scénářů 17 // 1.2.2 Klasifikace scénářů 20 // 1.2.3 Oblasti využití scénářů 21 // 1.2.4 Přínosy scénářů 24 // 1.2.5 Kritické pohledy na uplatnění scénářů 24 // 1.3 Historie tvorby a využívání scénářů 25 // 1.3.1 Scénáře v USA 25 // 1.3.2 Scénáře ve Francii 27 // 1.3.3 Scénáře ve společnosti Shell International 28 // 1.3.4 Růst využívání scénářů 31 // Shrnutí 32 // Seznam použité literatury 33 // Dodatek 35 // 2. Tvorba scénářů 37 // 2.1 Stanovení základních charakteristik scénářů 38 // 2.2 Standardní metoda tvorby scénářů 39 // 2.2.1 Specifikace problému a cílů jeho řešení 40 // 2.2.2 Stanovení účastníků tvorby scénářů 42 // 2.2.3 Identifikace hybných sil 44 // 2.2.4 Vlastní tvorba scénářů s využitím scénářových matic 49 // 2.2.5 Pojmenování a zpracování příběhů scénářů 52 // 2.2.6 Komunikace a prezentace scénářů 55 // 2.2.7 Testování konzistence scénářů 57 // 2.2.8 Monitorování okolí a aktualizace scénářů 60 // Shrnutí 63 // Seznam použité literatury 65 // 3. Další metody tvorby scénářů 67 // 3.1 Metoda extrémního světa 68 // 3.2 Metoda hybných sil 70 // 3.3 Metoda neznámých faktorů 73 // 3.3.1 Stanovení NF faktorů 73 // 3.3.2 Volba relevantních NF faktorů 74 // 3.3.3 Tvorba scénářů na základě NF faktorů 75 // 3.3.4 Dopady na oblasti akcí 75 // 3.3.5 Tvorba akčních plánů 76 // 3.4 Rozšířená metoda intuitivní logiky 77 // 3.5 Metoda vynucených scénářů (forced scenarios method) 81 // 3.5.1 Charakteristika společnosti 81 // 3.5.2 Tvorba scénářů 81 // 3.6 Tvorba scénářů s využitím morfologické analýzy 84 //
3.7 Proces tvorby scénářů v organizacích začínajících se scénáři 89 // Shrnutí 91 // Seznam použité literatury 93 // 4. Získávání a zpracování informací pro tvorbu scénářů 95 // 4.1 Dotazníky 96 // 4.2 Rozhovory 100 // 4.2.1 Výběr účastníků rozhovorů 101 // 4.2.2 Náplň a způsob vedení rozhovorů 101 // 4.2.3 Zpracování informací získaných z rozhovorů 103 // 4.3 Workshopy 104 // 4.3.1 Workshopy při tvorbě globálních scénářů ve společnosti Shell 105 // Shrnutí 106 // Seznam použité literatury 108 // Dodatek 108 // Program dvou třídenních workshopů pro tvorbu méně náročných // scénářů 108 // 5. Aplikace scénářů ve strategickém rozhodování a plánování 111 // 5.1 Robustnost a flexibilita strategie 112 // 5.1.1 Robustnost strategie 112 // 5.1.2 Flexibilita strategie 113 // 5.2 Tvorba variant strategie 115 // 5.2.1 Neformalizovaný přístup k tvorbě strategie 115 // 5.2.2 Zčásti formalizovaný přístup k tvorbě strategií 116 // 5.2.3 Formalizovaný přístup k tvorbě variant strategie 117 // 5.3 Hodnocení variant strategie ve scénářovém plánování 121 // 5.3.1 Uplatnění vícekriteriálního hodnocení 121 // 5.3.2 Hodnocení variant strategie a výběr nejvhodnější varianty pomocí // Parmenidesovy matice 128 // Shrnutí 132 // Seznam použité literatury 134 // 6 Aplikace scénářů ve státní správě, veřejné správě a byznysu 135 // 6.1 Aplikace scénářů ve státní a veřejné správě 136 // 6.1.1 Uplatnění scénářů při snižování rizika přírodních katastrof 136 // 6.1.2 Uplatnění scénářů při tvorbě programu ochrany před povodněmi 140 // 6.1.3 Využití scénářů pro dlouhodobé plánování ochrany ekosystémů v severozápadní Virginii 142 // 6.1.4 Scénáře vývoje budoucnosti města Ostrava 145 //
6.1.5 Aplikace scénářového plánování v britské energetice 150 // 6.1.6 Aplikace scénářů v armádní sféře (obranné plánování) 152 // 6.2 Aplikace scénářů v podnikatelské sféře 154 // 6.2.1 Scénáře budoucnosti farmaceutického průmyslu 154 // 6.2.2 Scénáře pro logistické služby 159 // 6.2.3 Tvorba investičního programu ve velkých společnostech 163 // 6.2.4 Scénáře pro strategické plánování v rafinérské společnosti 166 // 6.2.5 Rozhodování za extrémní nejistoty s využitím scénářů a kvantitativních modelů 167 // Shrnutí 170 // Seznam použité literatury 172 // 7. Aplikace scénářů na státní a globální úrovni 175 // 7.1 Aplikace scénářů na státní úrovni 176 // 7.1.1 Budoucnost udržitelného využívání půdy v Nové Anglii 176 // 7.1.2 Scénáře změn energetiky v Německu 184 // 7.2 Aplikace scénářů na globální úrovni 190 // 7.2.1 Scénář vývoje spotřeby energií Shell - „Skyw 190 // 7.2.2 AIDS v Africe 197 // Shrnutí 203 // Seznam použité literatury 205 // Dodatek I 206 // Dodatek II 208 // 8. Přínosy scénářů, jejich nástrahy, bariéry, kritika a faktory // úspěšnosti 209 // 8.1 Přínosy scénářového plánování 210 // 8.1.1 Změna mentálních modelů manažerů 210 // 8.1.2 Zvýšení kvality strategického rozhodování a plánování 211 // 8.1.3 Další přínosy scénářů 212 // 8.2 Oslabení kognitivních zkreslení 213 // 8.2.1 Druhy kognitivních zkreslení 213 // 8.2.2 Scénáře jako nástroj eliminace, resp. oslabení kognitivních // zkreslení 214 // 8.3 Empirické ověření přínosů scénářů 216 // 8.4 Nástrahy scénářového plánování a způsoby jejich překonávání 217 // 8.5 Vhodnost uplatnění scénářového plánování 220 // 8.6 Bariéry uplatnění scénářového plánování 222 //
8.6.1 Náročnost scénářů a náklady jejich tvorby 222 // 8.6.2 Přílišná sebedůvěra a nejistota 222 // 8.6.3 Organizační kultura a diverzita 223 // 8.7 Kritický pohled na scénáře 224 // 8.7.1 Nejasnosti aplikovatelnosti teoretického přístupu 225 // 8.7.2 Složitost popisu scénářů a výběr vhodných variant 226 // 8.7.3 Respektování faktorů rizika 226 // 8.7.4 Důvěra ve výsledky scénářů 227 // 8.7.5 Hledisko zpětného hodnocení připravených scénářů 228 // 8.8 Závěrečné poznámky 229 // Shrnutí 229 // Seznam použité literatury 231 // Rejstřík 234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC