Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1165-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-1164-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2020-8 (print)
Kniha se jako jediná na našem trhu věnuje významnému nástroji podpory strategického rozhodování a řízení – scénářům, představujícím varianty možného budoucího vývoje. V současné době uplatňuje scénáře při tvorbě strategie většina vyspělých západních společností nejen v byznysu, ale také např. ve veřejné a státní správě nebo letecké dopravě..
001490034
Obsah // o autorech...9 // Předmluva...10 // 1. Pojetí scénářů, oblasti využití a historie tvorby...13 // 1.1 Nejistoty budoucího vývoje a jejich prognózování...14 // 1.2 Scénáře ...16 // 1.2.1 Pojetí scénářů ...17 // 1.2.2 Klasifikace scénářů...20 // 1.2.3 Oblasti využití scénářů ...21 // 1.2.4 Přínosy scénářů ...24 // 1.2.5 Kritické pohledy na uplatnění scénářů...24 // 1.3 Historie tvorby a využívání scénářů...25 // 1.3.1 Scénáře v USA...25 // 1.3.2 Scénáře ve Francii...27 // 1.3.3 Scénáře ve společnosti Shell International ...28 // 1.3.4 Růst využívání scénářů ...31 // Shrnutí...32 // Seznam použité literatury...33 // Dodatek...35 // 2. Tvorba scénářů...37 // 2.1 Stanovení základních charakteristik scénářů...38 // 2.2 Standardní metoda tvorby scénářů...39 // 2.2.1 Specifikace problému a cílů jeho řešení...40 // 2.2.2 Stanovení účastníků tvorby scénářů ...42 // 2.2.3 Identifikace hybných sil...44 // 2.2.4 Vlastní tvorba scénářů s využitím scénářových matic ...49 // 2.2.5 Pojmenování a zpracování příběhů scénářů...52 // 2.2.6 Komunikace a prezentace scénářů...55 // 2.2.7 Testování konzistence scénářů...57 // 2.2.8 Monitorování okolí a aktualizace scénářů...60 // Shrnutí...63 // Seznam použité literatury...65 // 3. Další metody tvorby scénářů...67 // 3.1 Metoda extrémního světa...68 // 3.2 Metoda hybných sil...70 // 3.3 Metoda
neznámých faktorů...73 // 3.3.1 Stanovení NF faktorů...73 // 3.3.2 Volba relevantních NF faktorů...74 // 3.3.3 Tvorba scénářů na základě NF faktorů...75 // 3.3.4 Dopady na oblasti akcí...75 // 3.3.5 Tvorba akčních plánů...76 // 3.4 Rozšířená metoda intuitivní logiky...77 // 3.5 Metoda vynucených scénářů (forced scenarios method) ...81 // 3.5.1 Charakteristika společnosti...81 // 3.5.2 Tvorba scénářů...81 // 3.6 Tvorba scénářů s využitím morfologické analýzy ...84 // 3.7 Proces tvorby scénářů v organizacích začínajících se scénáři...89 // Shrnutí... 91 // Seznam použité literatury...93 // 4. Získávání a zpracování informací pro tvorbu scénářů...95 // 4.1 Dotazníky...96 // 4.2 Rozhovory ...100 // 4.2.1 Výběr účastníků rozhovorů...101 // 4.2.2 Náplň a způsob vedení rozhovorů...101 // 4.2.3 Zpracování informací získaných z rozhovorů ...103 // 4.3 Workshopy...104 // 4.3.1 Workshopy při tvorbě globálních scénářů ve společnosti Shell ... 105 // Shrnutí...106 // Seznam použité literatury...108 // Dodatek...108 // Program dvou třídenních workshopů pro tvorbu méně náročných // scénářů...108 // 5. Aplikace scénářů ve strategickém rozhodování a plánování...111 // 5.1 Robustnost a flexibilita strategie...112 // 5.1.1 Robustnost strategie...112 // 5.1.2 Flexibilita strategie...113 // 5.2 Tvorba variant strategie ...115 // 5.2.1 Neformalizovaný přístup ? tvorbě strategie...115
// 5.2.2 Zčásti formalizovaný přístup ? tvorbě strategií...116 // 5.2.3 Formalizovaný přístup ? tvorbě variant strategie ...117 // 5.3 Hodnocení variant strategie ve scénářovém plánování...121 // 5.3.1 Uplatnění vícekriteriálního hodnocení...121 // 5.3.2 Hodnocení variant strategie a výběr nejvhodnější varianty pomocí // Parmenidesovy matice...128 // Shrnutí...132 // Seznam použité literatury...134 // 6 Aplikace scénářů ve státní správě, veřejné správě a byznysu...135 // 6.1 Aplikace scénářů ve státní a veřejné správě...136 // 6.1.1 Uplatnění scénářů při snižování rizika přírodních katastrof..136 // 6.1.2 Uplatnění scénářů při tvorbě programu ochrany před povodněmi 140 // 6.1.3 Využití scénářů pro dlouhodobé plánování ochrany ekosystémů // v severozápadní Virginii ...142 // 6.1.4 Scénáře vývoje budoucnosti města Ostrava...145 // 6.1.5 Aplikace scénářového plánování v britské energetice...150 // 6.1.6 Aplikace scénářů v armádní sféře (obranné plánování)...152 // 6.2 Aplikace scénářů v podnikatelské sféře ...154 // 6.2.1 Scénáře budoucnosti farmaceutického průmyslu ...154 // 6.2.2 Scénáře pro logistické služby ...159 // 6.2.3 Tvorba investičního programu ve velkých společnostech ...163 // 6.2.4 Scénáře pro strategické plánování v rafinérské společnosti...166 // 6.2.5 Rozhodování za extrémní nejistoty s využitím scénářů
a kvantitativních modelů...167 // Shrnutí...170 // Seznam použité literatury...172 // 7. Aplikace scénářů na státní a globální úrovni...175 // 7.1 Aplikace scénářů na státní úrovni...176 // 7.1.1 Budoucnost udržitelného využívání půdy v Nové Anglii...176 // 7.1.2 Scénáře změn energetiky v Německu ...184 // 7.2 Aplikace scénářů na globální úrovni ...190 // 7.2.1 Scénář vývoje spotřeby energií Shell - „Skyw...190 // 7.2.2 AIDS v Africe ...197 // Shrnutí...203 // Seznam použité literatury...205 // Dodatek I...206 // Dodatek II...208 // 8. Přínosy scénářů, jejich nástrahy, bariéry, kritika a faktory // úspěšnosti...209 // 8.1 Přínosy scénářového plánování...210 // 8.1.1 Změna mentálních modelů manažerů ...210 // 8.1.2 Zvýšení kvality strategického rozhodování a plánování...211 // 8.1.3 Další přínosy scénářů...212 // 8 ¦ // 8.2 Oslabení kognitivních zkreslení ...213 // 8.2.1 Druhy kognitivních zkreslení...213 // 8.2.2 Scénáře jako nástroj eliminace, resp. oslabení kognitivních // zkreslení...214 // 8.3 Empirické ověření přínosů scénářů ...216 // 8.4 Nástrahy scénářového plánování a způsoby jejich překonávání...217 // 8.5 Vhodnost uplatnění scénářového plánování...220 // 8.6 Bariéry uplatnění scénářového plánování ...222 // 8.6.1 Náročnost scénářů a náklady jejich tvorby...222 // 8.6.2 Přílišná sebedůvěra a nejistota...222
// 8.6.3 Organizační kultura a diverzita ...223 // 8.7 Kritický pohled na scénáře...224 // 8.7.1 Nejasnosti aplikovatelnosti teoretického přístupu...225 // 8.7.2 Složitost popisu scénářů a výběr vhodných variant...226 // 8.7.3 Respektování faktorů rizika ...226 // 8.7.4 Důvěra ve výsledky scénářů ...227 // 8.7.5 Hledisko zpětného hodnocení připravených scénářů...228 // 8.8 Závěrečné poznámky ...229 // Shrnutí...229 // Seznam použité literatury...231 // Rejstřík // 234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC