Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (352 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1353-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1354-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2579-1 (print)
Vše, co potřebujete vědět v oblasti GDPR pro školy a školská zařízení! Práva, povinnosti, způsoby realizace, vztah k dalším vnitřním předpisům, evidence a záznamy, které je nutné vést..
001490042
Seznam použitých pojmů ... 9 // Seznam zkratek...11 // Úvod ... 13 // I. OBECNÁ ČÁST // 1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů ... 19 // 2 Základní zásady Obecného nařízení (GDPR) a jejich odraz v povinnostech... 33 // 2.1 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti... 33 // 2.2 Zásada účelového omezení ... 40 // 2.3 Zásada minimalizace údajů... 40 // 2.4 Zásada přesnosti ... 42 // 2.5 Zásada omezení uložení ... 43 // 2.6 Zásada integrity a důvěrnosti ... 45 // 2.7 Zásada odpovědnosti ... 46 // 3 Práva subjektu údajů... 47 // 3.1 Právo na informace ... 48 // 3.2 Právo na přístup ? osobním údajům... 73 // 3.3 Právo na opravu a doplnění... 75 // 3.4 Právo na výmaz... 78 // 3.5 Právo na omezení zpracování ... 82 // 3.6 Právo na přenositelnost ... 84 // 3.7 Právo vznést námitku ... 87 // 3.8 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na // automatizovaném zpracování, včetně profilování... 89 // 3.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu ... 91 // 3.10 Výkon práv... 92 // 4 Souhlas se zpracováním osobních údajů... 95 // 4.1 Základní parametry souhlasu se zpracováním osobních údajů ... 95 // 4.2 Souhlasy ve školství... 99 // 4.3 Souhlas žáků ... 106 // 5 Záznamy o činnostech... 109 // 6 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů... 187 // 7 Smlouva o zpracování osobních údajů... 205 // 8 Zabezpečení osobních údajů ... 219 //
9 Porušení zabezpečení osobních údajů ... 225 // 10 Směrnice o zpracování osobních údajů... 235 // 11 Poverenec pro ochranu osobních údajů... 247 // 12 Dozorový úřad ... 257 // 13 Sankce... 263 // II ZVLÁŠTNÍ CAST // 1 Přijímání dítěte ke vzdělávání... 271 // 1.1 Mateřská škola ... 271 // 1.2 Základní škola... 283 // 2 Poskytování osobních údajů třetím osobám ... 291 // 2.1 Poskytování osobních ůdajů při kontrole České školní inspekce ... 291 // 2.2 Poskytování osobních údajů Policii ČR... 293 // 2.3 Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám ... 295 // 2.4 Spolupráce školy a OSPOD ... 296 // 2.5 Předání osobních údajů žáka při jeho přestupu na jinou školu ... 298 // 3 Pověření ? vyzvedávání dítěte... 301 // 4 Vzájemné povinnosti mezi zákonnými zástupci a školou při předávání osobních údajů ... 305 // 5 Zveřejňování a zpřístupňování osobních údajů ...311 // 5.1 Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a ochrana osobních údajů ... 311 // 5.2 Ochrana osobních údajů při poskytování informací ... 318 // 5.3 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů ... 327 // 6 Kamery se záznamem ve školství... 331 // 6.1 Důvody pro instalaci kamerového systému ... 332 // 6.2 Zákonné důvody... 333 // 6.3 Zákoník práce ... 336 // 6.4 Práva subjektu údajů ... 337 // Závěr ... 341 // Seznam použitých materiálů a odborné literatury ... 343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC